عبداله احمد پور

نام: عبداله

نام خانوادگی:  احمدپور

آدرس ایمیل: ahmadpour.abdollah@gmail.com, a.ahmadpour@urmia.ac.ir

آدرس: میاندوآب، دانشگاه ارومیه، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

    

مدارک علمی دانشگاهی

 كارشناسي: رشته گياهپزشكي، دانشگاه ارومیه، فارغ‌التحصيل سال 1385

 كارشناسي ارشد: رشته بيماري‌شناسي گياهي، دانشگاه تهران، فارغ‌التحصيل سال 1387

 دكتري: رشته بيماري‌شناسي گياهي، گرايش قارچ‌شناسي، دانشگاه تهران، فارغ‌التحصيل سال 1393

 

افتخارات علمی

نفر اول دوره کارشناسی در رشته گیاهپزشکی دانشگاه ارومیه

كسب رتبه 2 (دو) آزمون كارشناسي ارشد سال 1385 در رشته بیماری شناسی گیاهی

قبولی در آزمون دوره دکتری دانشگاه تهران با رتبه اول و نفر اول دوره دکتری

استفاده از فرصت مطالعاتی 9 ماهه در دانشگاه ایالتی داکوتای شمالی کشور امریکا

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

مطالعه ژنتیک جمعیت در قارچها،  شناسایی و ردیابی قارچها، مطالعه تاکسونومی قارچها

 

عضویت در انجمن های علمی

عضو انجمن بیماری شناسی گیاهی آمریکا  (American phytopathological Society; APS)

عضو انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران (Iranian Phytopathological Society; IPS)

عضو انجمن قارچ شناسی ایران (Iranian Mycological Society; IMS)

 

 تدریس در دانشگاهها

تدریس واحد عملی درس قارچ شناسی تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران طی سال ­های 1388، 1389 و 1391.

تدریس واحد تئوری و عملی درس بیماری شناسی گیاهان زراعی مقطع کارشناسی در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران در سال 1391.

تدریس واحد تئوری و عملی درس ­های بیماری­ های گیاهان زراعی، بیماری شناسی عمومی، حفاظت و حمايت گياهان دارويي و معطر و بیماری­ های گیاهان دارویی و معطر مقطع کارشناسی در مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

1) عبداله احمدپور، محمد جوان نیکخواه، یوبرت قوستا و رضا فتاحی. 1388. مطالعه برخي خصوصيات مرفولوژيكي و بیولوژیکی Wilsonomyces carpophilus در استان آذربايجان غربي. رستنیها 10: 91-109.

2) عبداله احمدپور، یوبرت قوستا، محمد جوان نیکخواه، محمدرضا فتاحی مقدم، کیوان غضنفری. .1390 مطالعه تخصص­ یافتگی و دامنه میزبانی Wilsonomyces carpophilus، عامل لكه غربالی درختان میوه هسته­ دار و ارزیابی مقاومت نسبی برخی از ارقام هلو نسبت به آن. دانش گیاهپزشکی ایران 42: 251-259.

3) عبداله احمدپور، مریم دنیادوست چلان، زینب حیدریان و محمد جوان نیکخواه. 1390. معرفی گونه ­های جدیدی از جنس­ های Bipolaris و Curvularia روی گندمیان در ایران. رستنیها 12: 39-49.

4) عبداله احمدپور، زینب حیدریان، سعدی کرمی، تاکائو تسوکیبوشی، منگ ژانگ و محمد جوان نیکخواه. 1391. معرفی گونه ­های جدیدی از جنس­ های Bipolaris و Curvularia روی گندمیان در ایران. رستنیها. 13: 69-82.

5) عبداله احمدپور، زینب حیدریان، سعدی کرمی، عادل پردل، سید مصطفی جباری­ فر، تاکائو تسوکیبوشی، منگ ژانگ و محمد جوان نیکخواه. 1392. معرفی گونه­ های جدیدی از جنس­ های Bipolaris و Curvularia روی گندمیان در ایران (3). رستنیها. 14: 216-228.

6) زینب حیدریان، محمد جوان نیکخواه، خلیل بردی فتوحی­ فر و عبداله احمدپور. 1392. مطالعه مرفولوژیکی و فیلوژنتیکی تعدادی از گونه­ های Fusarium متعلق به گونه مرکب Gibberella fujikuroiدر ایران. رستنیها. 14: 163-174.

7) عبداله احمدپور، محمد جوان نيکخواه، محمد رضا نقوی و فريدون پاداشت دهکايي. 1393. مطالعه خصوصيات مورفولوژيکي و روابط فيلوژنتيکي در گونه Bipolaris oryzae و تعدادي از گونه­ هاي جنس Bipolaris به دست آمده از برنج و علف‌هاي هرز.  بيماري­هاي گياهي. 50: 123-135.

8) A. Ahmadpour, Y. Ghosta, M. Javan-Nikkhah, R. Fatahi and K. Ghazanfari. 2009. Isolation and pathogenicity tests of Iranian cultures of the shot hole pathogen of Prunus species,Wilsonomyces carpophilus. Australasian Plant Dis. Notes. 4: 133–134.

 9) B. Aghapour, K. B. Fotouhifar, A. Ahmadpour and K. Ghazanfari. 2009. First report of leaf spot disease on Ficus elastica caused by Phoma glomerata in Iran. Australasian Plant Dis. Notes. 4: 82–83.

10) B. Aghapour, K. B. Fotouhifar, M. Javan-Nikkhah, A. Ahmadpour & M. A. Aghajani. 2010. The first record of Neurospora tetrasperma (anam. Chrysonilia tetrasperma) on Platanus orientalis in Iran. MYCOTAXON. 111: 103–111.

11) A. Ahmadpour, Z. Heidarian, M. Donyadoost-Chelan, M. Javan-Nikkhah & T. Tsukiboshi. 2012. A new species of Bipolaris from Iran. MYCOTAXON. 120: 301–307.

12) A. Ahmadpour, Y. Ghosta, M. Javan-Nikkhah, K. Ghazanfari, R. Fatahi.2012. Study on morphology, pathogenicity and genetic diversity of Wilsonomyces carpophilus isolates, the causal agent of shot hole of stone fruit trees based on RAPD-PCR in Iran. Archives of Phytopathology and Plant Protection. 45: 2076–2086.

13) A. Ahmadpour, S. Karami, Z. Heidarian& M. Javan-Nikkhah. 2013. Exserohilum rostratum causing sugarcane leaf spot in Iran. Australasian Plant Dis. Notes. 8: 97–99.

 14) A. Ahmadpour, A. Pordel, Z. Heidarian & M. Javan-Nikkhah. 2013. Bipolaris coicis causing adlay leaf blight in Iran. Australasian Plant Dis. Notes.8: 137–139.

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی 

1) عبداله احمدپور، یوبرت قوستا، محمد جوان نیکخواه، محمدرضا فتاحی مقدم. 1387. مطالعه تخصص­ یافتگی و دامنه میزبانی Wilsonomyces carpophilus، عامل لكه غربالی درختان میوه هسته ­دار. هجدهمین گنکره گیاهپزشکی ایران، همدان. ص 120.

2) عبداله احمدپور، محمد جوان نیکخواه، یوبرت قوستا و رضا فتاحی.1387. مطالعه برخي خصوصيات مرفولوژيكي و بیولوژیکی Wilsonomyces carpophilus  عامل لكه غربالی درختان میوه هسته­ دار در استان آذربايجان غربی. هجدهمین گنکره گیاهپزشکی ایران، همدان. ص 651.

3) بيژن آقاپور، عبداله احمدپور و خليل­ بردي فتوحي­ فر. 1389. گونه Seimatosporium lichenicola در ايران. نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 40.

4) بيژن آقاپور، خليل­بردي فتوحي­فر، محمد جوان­نيکخواه، عبداله احمدپور و محمد­علي آقاجاني. 1389. اطلاعاتي درباره گونه Neurospora tetrasperma در ايران. نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، ص 38.

5) عبداله احمدپور، زینب حیدریان، مریم دنیادوست چلان، محمد جوان نیکخواه و تاکائو تسوکیبوشی.1391. Bipolaris salkadehensis، گونه جدیدی از Bipolaris در دنیا. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، شیراز، ص 358.

6) زینب حیدریان، محمد جوان نیکخواه، خلیل بردی فتوحی­ فر و عبداله احمدپور. 1391. مطالعه مرفولوژیکی و فیلوژنتیکی گونه مرکب Gibberella fujikuroi در ایران. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، شیراز، ص 466.

7) الناز سرابی، محمد جوان نیکخواه، محمد رضا فتاحی مقدم، یوبرت قوستا و عبداله احمدپور.1392. ساختار ژنتیکی جمعیت­ های Wilsonomyces carpophilus در استان آذربايجان غربی. اولین کنگره قارچ شناسی ایران، رشت. ص 160.

8A. Ahmadpour, M. Javan-Nikkhah, Y. Ghosta, K. Ghazanfari and R. Fatahi. 2009. Study on morphological characteristics and genetic diversity of Wilsonomyces carpophilus isolates, the causal agent of shot hole of stone fruit trees based on RAPD-PCR in Iran. Asian Mycological Congress and XIth International Marine and Freshwater Mycology Symposium, (AMC 2009) Taiwan. Pp 3031.

9) M. Javan-Nikkhah, Z. Heidarian, K.B. Fotouhifar, A. Ahmadpour. 2012. Diversity of Fusarium species in the phytopathogenic Gibberella fujikuroi complex in Iran. 11th European Conference on Fungal Genetics Marburg, Germany, P 135.

 10) Abdollah AhmadpourMohammad Javan-Nikkhah, Mohammad Reza Naghavi, Freidun Padasht Dehkaei, Yueqiang Leng, Krishna Puri, Claudia Castell-Miller and Shaobin Zhong. 2014. Population genetic structure of the rice brown spot pathogen Bipolaris oryzae in Iran. American Phytopathological Society Congress, Minneapolis, Minnesota, 9-11 August, P 90.