بسمه تعالی doc

دکتراحمدعليجانپوردرسال1349 در شهرتهران متولد شد وتحصيلات متوسطه را در شهرتبریز به پايان رساند ومدرک ليسانس را از دانشگاه گیلان در رشته مهندسی منابع طبیعی جنگلداری وفوق ليسانس را از دانشگاه تهران در رشته مهندسی منابع طبیعی جنگلداری ودکتری را از دانشگاه تهران در رشته آمار واندازه گیری جنگل اخذ نموده است.  

نام و نام خانوادگی :احمد علیجانپور         

محل و سال تولد: تهران -  1349

شماره تلفن محل کار: 32770489 

آدرس محل کار: دانشگاه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی

آدرس ایمیل:a.alijanpour@urmia.ac.ir                ahmad.alijanpour@yahoo.com 

 

مدارک علمی دانشگاهی:

کارشناسی: مهندسی منابع طبیعی از دانشگاه گیلان

 کارشناسی ارشد: مهندسی منابع طبیعی از دانشگاه تهران

دکتری تخصصی : منابع طبیعی از دانشگاه تهران

 

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی:

استخدام رسمی قطعی, دانشیار پایه 23 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه    

 - ريیس دانشکده منابع طبیعی( به مدت 7سال)

- رييس دانشگاه جامع علمي كاربردي استان آذربایجانغربی (ازفروردین1390 تا فروردین 1393 )

- معاون اداری- مالی دانشگاه ارومیه از بهمن 1392 تا اذر 93

- عضو شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان به مدت شش سال

شرکت درکارگاههای آموزشی :

الف - کارگاه های معرفت افزایی و عقیدتی

ردیف

عنوان کارگاه

تاريخ

انجام فعاليت

ساعات

انجام فعاليت

مرجع برگزار کننده

 
 

1

شرکت در اولین دوره آموزشی اعضای شورا و مسئولین کانون های بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور

29/4/89 الی 1/5/89

32 ساعت

سازمان بسیج دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور

 

2

شرکت در کارگاه معرفت افزایی استادان با عنوان عرفان های نو ظهور

11/12/90

4 ساعت

دانشگاه ارومیه

 

3

شرکت در کارگاه معرفت افزایی استادان با عنوان ولایت فقیه

تابستان سال 90

8 ساعت

دانشگاه ارومیه

 

4

شرکت در کارگاه معرفت افزایی استادان با عنوانمهدویت و فتنه های آخر الزمان)

25/3/91

5 ساعت

دانشگاه ارومیه

 

5

شرکت در کارگاه آموزشی نگرشی بر مبانی و اصول مطالعات راهبردی دانشگاه ها

5/7/91

2 ساعت

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان

 

6

شرکت در کارگاه معرفت افزایی استادان با عنوان اصول و روشهای تربیت جوانان

20/7/91

4 ساعت

دانشگاه ارومیه

 

7

شرکت در نشست مشترک اعضای شوراهای مطالعات راهبردی دانشگاه های استان

10/8/91

3 ساعت

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان

 

8

شرکت در دوره آموزش توجیهی حفاظتی با موضوع امنیت ملی(1)

15/10/91

18 ساعت

سازمان حراست کل کشور

 

9

شرکت در کارگاه معرفت افزایی استادان با عنوان رصد فرهنگی

28/10/91

4 ساعت

دانشگاه ارومیه

 

 

ب- کارگاه های عمومی آموزشی

- روشها ومهارتهای تدريس

- مهارتهای خواندن ونوشتن مورد نياز در آزمون زبان انگليسی  ILETS

- استفاده از نرم افزار Power point جهت تدريس وارائه مقالات

- آشنايی با بانکهای اطلاعاتی اينترنتی ونحوه جستجو و دسترسی به مقالات علمی

 

 مسئولیت های اجرایی وعضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی:

ردیف

عنوان فعالیت

مشخصات ابلاغ

تاريخ

انجام فعالیت

شماره

تاریخ

از تاریخ

تا تاریخ

1

مدیر گروه آموزشی مرتع و آبخیز داری

4966-4

3/7/81

3/7/81

13/5/82

2

سرپرست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

1392-24

13/5/82

13/5/82

9/2/88

3

رییس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

577-24

9/2/88

9/2/88

24/1/90

4

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آ.غ

3019/90/م

24/1/90

24/1/90

تاکنون

5

عضو شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آ.غ

 

2194/24

10/3/85

10/3/85

10/3/89

6

نماینده دانشگاه در شورای پژوهشی اداره کل حفاظت محیط زیست استان و عضویت در کارگروه آمایش و محیط زیست

1689-24

12/2/86

12/2/86

ادامه دارد

7

عضو هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان آ.غ

16935/23

8214/13/23

20/9/86

28/3/90

20/9/86

ادامه دارد

8

عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه ارومیه

3391-24

26/6/87

26/6/87

ادامه دارد

9

عضو هیأت امنای صندوق حمایت از پژوهشگران استان

58768

22/12/86

22/12/86

ادامه دارد

10

مدیر شاهد و ایثارگر دانشگاه علمی کاربردی واحد استان آ.ع

21430/90/م

28/3/90

28/3/90

ادامه دارد

11

هضو کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

20128/ص/90

6/4/90

6/4/90

ادامه دارد

12

عضو کارگروه بررسی توانایی علمی هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه علمی کاربردی واحد استان آ.غ

 

90834/م90/2

11/11/90

11/11/90

ادامه دارد

13

 عضو و رییس هیات امنای موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی آفاق

23123/15

9/2/91

9/2/91

ادامه دارد

 

 

چاپ مقاله در نشریات علمی و پژوهشی:

 ردیف

عنوا ن مقاله

نام نشریه

کشور

صفحات

مشخصات نشريه

تاریخ انتشار

(ماه سال)

يا

شماره و تاریخ گواهی پذیرش**

الف- ضریب تأثیر (IF)

ب- ضریب تأثیر متوسط

ج- نمايه علمي معتبر

اسامی همكاران به ترتیب (شامل نام متقاضی)

سال

شماره

1

تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر خصوصیات کمی و کیفی توده های طبیعی سماق (Rhus coriaria) در منطقه ارسباران( شهرستان هوراند)

مجله جنگل ایران

ایران

پذیرش

1392

زمستان

29/4/92

ج/الف/2083

0.22

 

ISC

احمد علیجانپور

2

Effect of physiographic factors on qualitative and quantitative characteristics of Cornus mas L.natural stands in Arasbaran forests , Iran

Journal of Forestry Reseaerch

آلمان

69-74

2013

24(1)

2013

-

 

ISI, SCOPUS

Ahmad Alijanpour

3

بررسی و مقایسه تنوع گونه ای تجدید حیات توده های جنگلی دو منطقه حفاظت شده و غیر حفاظت شده ارسباران

مجله جنگل ایران

ایران

209-216

1388

سال1 شماره3

پاییز 1388

0.22

 

ISC

احمد علیجانپور، جواد اسحقی راد، عباس بانج شفیعی

4

بررسی وضعیت تجدید حیات طبیعی جنگل های بلوط غرب در رابطه با عوامل رویشگاهی (مطالعه موردی: منطقه پیردانه پیرانشهر)

مجله جنگل ایران

ایران

209-219

1389

سال2 شماره3

پاییز 1389

0.22

 

ISC

احمد علیجانپور،  عباس بانج شفیعی، جواد اسحقی راد

5

Studying the Result of Two Methods of Harvesting After a Period of Forest Management Plan

Pakistan Journal of Biological Sciences

پاکستان

1083-1087

2007

دوره10 شماره 7

2007

-

 

ISI

Ahmad Alijanpour, Nasrin Seyedi, Iraj Hasanzad

6

Investigation and Comparison of Natural Regeneration Structure of Forest Stands in Protected Areas in Arasbaran

Pakistan Joural of Biological Sciences

پاکستان

1697-1702

2007

دوره10 شماره 10

2007

-

 

ISI

Ahmad Alijanpour, Ahamd Mahmoudzadeh

7

بررسی و مقایسه تنوع گیاهان چوبی دو منطقه حفاظت شده و غیر حفاظتی ارسباران

فصلنامه تحقیقات جنگل و صوبر ایران

ایران

133-125

1388

جلد17 شماره1

1388

0.082

 

ISC

احمد علیجانپور، جواد اسحاقی راد، عباس بانج شفیعی

8

تشخیص داده های پرت  در روش منشاء یابی  رسوب

مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک

ایران

23-43

1389

جلد17 شماره1

1389

0.048

 

ISC

شاهرخ حکیم خانی، احمد علیجانپور

9

بررسی اثر سال برداشت نمونه و مرحله رویشی بر کیفیت علوفه گونه های مرتعی در استان آذربایجان غربی

مجله منابع طبیعی ایران

ایران

1059-1070

1386

دوره60 شماره3

مهر 1386

0.104

 

ISC

جواد ترکان، احمد علیجانپور، ایرج برنوسی، ابوالحسن فجری، حبیب نظرنژاد

10

تاثیر آفت پروانه جوانه خوار بلوط Tortrix viridana L. بر پهنای دوایر سالیانه بلوط ویول (Quercus libani Oliv.) در جنگل های پیرانشهر

نشریه حفاظت گیاهان

ایران

178-185

1390

دوره25 شماره2

تابستان 1390

0.055

 

ISC

عباس بانج شفیعی، جواد اسحقی راد، احمد علیجانپور، مجید پاتو

11

تاثیر آتش سوزی جنگل بر رویش قطری گونه های راش و ممرز

فصلنامه تحقیقات جنگل و صوبر ایران

ایران

474-464

1388

جلد17 شماره3

1388

0.082

 

ISC

عباس بانج شفیعی، مسلم اکبری نیا، غلامعلی جلالی، احمد علیجانپور

12

بررسی تاثیر کاربرد سوپر جاذب و دوره آبیاری بر رشد نهال های بنه (Pistacia atlantic)

مجله جنگل ایران

ایران

112-101

1391

سال4، شماره2

تابستان 1391

0.22

 

ISC

عباس بانج شفیعی، جواد اسحاقی راد، احمد علیجانپور، مجید پاتو

13

Effect of Pit Seeding on Soil and Vegetation Properties in Imam Kandi Rangelands, Iran

International journal of Argonomy and Plant Production

انگلستان

219-225

2011

2(5)

2011

.467

 

ISC

Morteza Mofidi, Mohammad Jafary, Ali Tavili, Mahdi Rashtbari, Ahmad Alijanpour

14

Human-induced impacts of land use management on soil properties

International research journal of Applied and Basic Sciences

ایران

1993-2002

2012

3(10)

2012

-

 

ISC

Morteza Mofidi,  Ahmad Alijanpour, Esmaeil Sheidai Karkaj, Mahdi Rashtbari, Javad Motamedi

15

Grazing Exclusion Effect on Soil and Vegetation Properties in Imam Kandi Rangelands, Iran

Arid Land Research and Managment

انگلستان

32-40

2013

27

2013

.673

 

ISI

Morteza Mofidi, Mohammad Jafari, Ali Tavili, Mahdi Rashtbari, Ahmad Alijanpour

16

Evaluation of development potential and planning land management of Chehel Chay watershed in Golestan , Iran

International journal of Agriculture research and reveew

ایران

959-968

2012

Vol.,2

2012

-

 

ISC

Esmaeil sheidai karkaj, Javad motamedi, Ahmad alijanpour, Morteza mofidi

17

تاثیر آفت جوانه خوار Tortrix viridana بر پهنای دوایر سالیانه دار مازو Quercus infectoria

اکوسیستم های طبیعی ایران

ایران

79-89

1389

سال اول

شماره اول

پاییز 1389

 

-

 

ISC

عباس بانج شفیعی، جواد اسحاقی راد، احمد علیجلنپور

18

کیفیت علوفه 25 گونه مهم مرتعی در مراتع ییلاقی حوزه آبخیز نازلو چای ارومیه

تحقیقات مرتع و بیابان

ایران

گواهی چاپ

1392

شماره 4-20

زمستان 92

0.109

 

ISC

جواد معتمدی، حسین ارزانی، اسماعیل شیدایی کرکج، احمد علیجانپور

19

تاثیر سه روش اصلاح مراتع بر ویژگی های پوشش گیاهی مراتع امام کندی ارومیه

پژوهش و سازندگی

ایران

گواهی چاپ

1394

107

28/03/92

1461/ن

تابستان 94

0.058

 

ISC

مرتضی مفیدی چلان-محمد جعفری- علی طویلی- احمد علیجانپور

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

- تاثیر فاصله کاشت و نوع خاک بر مشخصات کمی و کیفی تودههای دستکاشت صنوبر در شهرستان دیواندره(استان کردستان- غرب ایران) 1391- استاد راهنمای اول(70%)

- تاثیر جهت بر رویش قطری درختان زغال‌اخته درجنگل‌های ارسباران (شمال غرب ایران)- 1392-استاد راهنمای اول(70%)

- ارزیابی وضع فعلی پارک جنگلی ارومیه با هدف اصلاح شرایط و معرفی گونه هایمناسب برای توسعه آن- 1386- استاد مشاور

-بررسی خصوصیات کمی و کیفی توده های طبیعی سماق در شهرستان ارومیه 1392- استاد راهنمای اول (70)

 

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی:

ردیف

عنوان همایش علمی معتبر

محل برگزاری

عنوان مقاله

اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی)

خلاصه مقاله

 مقاله کامل

 

کشور

شهر

 

1

همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی

ایران

کرمانشاه

نقش حفاظت در کاهش هزینه های احیای جنگل های زاگرسی

احمد علیجانپور

 

*

 
 
 
 
 
 

2

اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

ایران

تهران

بررسی خصوصیات کمی و کیفی گونه سماق به عنوان یک گونه جند منظوره در سیستم های آگروفارستری

احمد علیجانپور

 

*

 
 
 
 
 
 

3

 

اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

ایران

تهران

بررسی تاثیر متغیر های اقلیمی (بارندگی و درجه حرارت)بر رویش گونه ذغال اخته( Cornus mas) در جنگل های ارسباران

عتیقه اصغری، احمد علیجانپور*،  عباس  بانج شفیعی، محمد رضا الهیان

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

4

همایش ملی جنگل های زاگرس

 (چالشها، فرصتها و تهدیدها)

ا یران

شیراز

تنوع زیستی تجدید حیات در جنگل های زاگرس شمالی (مطالعه موردی در جنگل های پردانه پیرانشهر)

احمد علیجانپور

*

 

 
 
 
 
 
 

5

همایش ملی آینده جنگل های ایران

ایران

تهران

بررسی وضعیت احیای طبیعی و ساختار تجدید حیات توده های جنگلی ارسباران (مطالعه موردی در حوزه کلیبر چای و ایلگنه چای)

احمد علیجانپور

*

 

 
 
 
 
 
 

6

اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران

ایران

سنندج

استفاده از ذغال اخته به عنوان یک گونه چند منظوره جهت احیای اراضی تخریب شده در جنگل های ارسباران

احمد علیجانپور، جواد اسحاقی راد، عباس بانج شفیعی

*

 

 
 
 
 
 
 

7

The 8th  International conference Dendrochronology

Finland

Rovaniemi

Effect of aspects on tree ring width in cornus mas, a case study: Arasbaran forest, NW Iran

Ahmad Alijanpour, Abbas Banj Shaffiei, Javad Eshaghi Rad

*

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

8

اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی

ایران

تالش

بررسی امکان کاشت گونه های پالونیا (Paulownia spp.) در استان آذربایجانغربی (مطالعه موردی در جنگلهای سردشت)

جواد اسحاقی راد، احمد علیجانپور، عباس بانج شفیعی

*

 

 
 
 
 
 
 

9

اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی

ایران

تالش

تاثیر آتش سوزی بر تنوع زیستی و استقرار تجدید حیات گونه های درختی در جنگل راش

عباس بانج شفیعی، احمد علیجانپور، جواد اسحاقی راد

*

 

 
 
 
 
 
 

10

همایش بین المللی دریاچه ارومیه چالشها و راهکردها

ایران

ارومیه

مشکلات منابع آب در ایران و راههای مقابله با آن

اسماعیل شیدایی، احمد علیجانپور، حسین همدمی، حسین جعفری

*

 

 
 
 
 
 
 

11

اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

ایران

تهران

تاثیر تنش های محیطی بر فلورسانس کلروفیل

نسرین سیدی ، احمد علیجانپور، محمد رضا زرگران، عباس بانج شفیعی

 

*

 
 
 
 
 
 

12

اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

ایران

تهران

کاربرد گونه هاو کلن های مقاوم صنوبر به منظور دستیابی به توسعه پایدار و کاهش خسارت آفات کلیدی در استان آذربایجان غربی

محمد رضا زرگران، احمد علیجانپور، نسرین سیدی، جواد معتمدی

 

*

 
 
 
 
 
 

13

اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران

ایران

سنندج

تاثیر سوپر جاذب و آبیاری بر رویش طولی نهال های  بنه (Pistacia atlantica)

 

عباس بانج شفیعی، جواد اسحاقی راد، احمد علیجانپور، مجید پاتو، انور حسینی

*

 

 
 
 
 
 
 

14

The 8th  International conference Dendrochronology

Finland

Rovaniemi

Effect of the oak leafroller moth Tortrix viridana L.on tree ring width of oak species a case study: Iran′s northwest forest

Abbas Banj Shaffiei, Javad Eshaghi Rad, Ahmad Alijanpour, Majid Pato

*

 

 
 
 
 
 
 

15

The 8th  International conference Dendrochronology

Finland

Rovaniemi

Variation of diameter growth of beech (Fagus orientalis L.) and hornbeam (Carpinus betulus L.) after forest fire in Caspian forests (Iran)

Javad Eshaghi Rad , Abbas Banj Shaffiei , Ahmad Alijanpour

*

 

 
 
 
 
 
 

16

همایش ملی جنگل های زاگرس

 (چالشها، فرصتها و تهدیدها)

ایران

شیراز

نقش حفاظت در تنوع گونه ای توده های بلوط جنگل های زاگرس

جواد اسحاقی راد ، عباس بانج شفیعی ، احمد علیجانپور ، پیمان اشکاوند

*

 

 
 
 
 
 
 

17

اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

ایران

تهران

کاربرد سطح برگ در بررسی میزان فتوسنتز

نسرین سیدی، عباس بانج شفیعی، محمد رضا زرگران، احمد علیجانپور

 

*

 
 
 
 
 
 

18

نخستین کنفرانس علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی

ایران

پیرانشهر

تاثیر فاصله کاشت و نوع خاک بر ارتفاع کل و قطر برابر سینه توده های دست کاشت صنوبر در شهرستان دیوان دره (استان کردستان غرب ایران

ریحان لطیفی احمد علیجانپور- عباس شفیعی

 

*

 
 
 
 
 
 

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:

 علوم جنگل (آمار برداری جنگل- اکولوژی - آگروفارستری- مناطق حفاظت شده و ذخیره گاهها)

 

عضویت در انجمن های علمی :
 عضویت در انجمن جنگلبانی ایران

 

طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته :

ردیف

عنوان

کارفرما

1

احداث جنگل تحقيقاتي ارسباران

مركز تحقيقات منابع طبيعي وامور دام آذربايجان شرقي

2

بررسي رويش قطري درختان جنگلي ارسباران

مركز تحقيقات منابع طبيعي وامور دام آذربايجان شرقي

3

بررسي ومقايسة تجديد حيات طبيعي توده‌هاي جنگلي دو منطقه حفاظت شده وغير حفاظتي ارسباران

دانشگاه ارومیه

4

بررسي ساختار تجديد حيات‌طبيعي در جنگلهاي پيرانشهر

دانشگاه ارومیه

5

بررسی پراکنش و خصوصیات کمی و کیفی توده های طبیعی ذغال اخته در جنگلهای ارسباران

دانشگاه ارومیه

6

بررسي خصوصيات كمي و كيفي توده هاي طبيعي سماق در منطقه ارسباران شهرستان هوراند

دانشگاه ارومیه

7

مطالعه روش جاری نمونه برداری از جنگلهای شمال و بررسی امکان جایگزینی آن با روشهای مناسب تر

سازمان جنگل ها و مراتع کشور

8

طرح جامع و تفضیلی پناهگاه حیات وحش تالاب کانی برازان

اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی

9

طرح جامع مدیریت تالاب نوروزلو

اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی

10

تدوین برنامه مدیریتی تالاب قوپی بابا علی

اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی

 

ارزیابی، داوری ونظارت بر فعالیتهای پژوهشی، فناوری و نوآوری:

ردیف

عنوان  فعالیت

محل

انجام فعالیت

تاریخ

انجام فعاليت

شروع

پایان

1

نظارت بر طرح جامع توسعه کشاورزی استان آذربایجان غربی

دانشگاه ارومیه- معاونت پژوهشی

16/9/83

1/10/83

2

نظارت بر طرح جامع توسعه کشاورزی استان آذربایجان غربی- کارنامه استان جلد دوم

دانشگاه ارومیه- معاونت پژوهشی

11/4/84

26/4/84

3

داوری طرح پژوهشی "اثر زمان و نوع پیوند و برخی ترکیبات شیمیایی در جوش خوردن پیوند جوانه گردوی ایرانی"

معاونت پژوهش دانشکده کشاورزی

23/10/86

3/11/86

4

 داوری  طرح پژوهشی "بررسی امکان کاشت گونه های پالونیا (Paulownia spp)   در استان آذربایجان غربی (مطالعه موردی : جنگل های سردشت)"

معاونت پژوهشی دانشکده منابع طبیعی

15/12/86

29/12/86

5

داوری  طرح پژوهشی "بررسی تاثیر آفت جوانه خوار ( Tortrix viridana) بر رویش قطری گونه های بلوط در جنگل میرآباد سردشت"

معاونت پژوهشی دانشکده منابع طبیعی

20/1/87

15/2/88

6

داوری  طرح پژوهشی " سازگاری گونه پالونیا تومنتوزا (Paulowniatomentosa)  در استان آذربایجان غربی"