دکتر اصغر اسمعیلی

استادیار گروه فیزیک دانشگاه ارومیه  ( گرایش حالت جامد )

آدرس تماس  

ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو دانشگاه ارومیه ، دانشکده علوم ، گروه فیزیک

تلفن گروه :04412755292

فاکس دانشکده :04412776707 

maila.esmaeili@urmia.ac.ir 

وضعیت شغلی

 هیات علمی دانشگاه ارومیه

 

مرتبه علمی

 استادیار

 

افتخارات و تشویقات

 1.      نفر اول در بین پذیرفته شدگان فیزیک دانشگاه ارومیه در آزمون سراسری کارشناسی ارشد در سال81

 2.      فارغ التحصیل با عنوان رتبه اول در کارشناسی ارشد ( با معدل 18.13 )

 3.      نفر اول در آزمون دکترای دانشگاه ارومیه در گرایش حالت جامد

 

فرصتهای مطالعاتی

 دانشکده فیزیک دانشگاه سکندو فدریکو ایتالیا ( Federico II ) از سپتامبر 2010 تا جون 2011 میلادی

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

 خواص ترابردی ابررساناها - خواص اپتیکی و ترابردی نیمه رساناها

 نانو مواد

 سابقه تدریس

 دانشگاه ارومیه از  سال 85 تا کنون

 دانشگاه آزاد ارومیه: از سال 83 تا 85

 

دروس تدریس شده

 

دروس کارشناسی ارشد

 فیزیک حالت جامد پیشرفته

 دروس کارشناسی

 فیزیک حالت جامد1

 بلور شناسی

 الکترومغناطیس

 فیزیک پایه 1و 2و 3.

 

 مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

 1. A. Esmaeili, H. Sedghi, Excess-conductivity of Nd0.1Y0.9Ba2Cu3O7−δ and Ca0.1Y0.9Ba2Cu3O7−δ superconductors: A quantitative comparison between results of aliovalent and isovalent substitutions in Y-site, JALCOM 537, 29–34 (2012) Impact Factor: 2.289

 

2. A. Esmaeili, H. Sedghi, M. M. Golzan and M. Amniat-TalabThe Normal State Properties of Y3Ba5Cu8−xZnxO18−δ Superconductor in Bipolaron Model, J Supercond Nov Magn 24, 8 (2011), 2237-2242, Impact Factor: 0.65

 

 3. A. Esmaeili, H. Sedghi, M. Amniat-Talab, and M. TalebianFluctuation-induced conductivity and dimensionality in the new Y-based Y3Ba5Cu8O18-x superconductorEur. Phys. J. B 79, 443 (2011) Impact Factor: 1.466

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

 1. Dadgar, M; Sedghi H; Neshani, S; Esmaeili, A; Effect of doping by low content of Yttrium at Strontium and Calsium sites of Bi-based superconducting ceramic”, 3st Conference of improvements on Superconductivity, Kashan University (1391).

 2. Esmaeili. A; Sedghi. H; Golzan, M. M; “Bipolaron model investigation in both presence and lack of thermal excited polarons for Y0.9 M0.1Ba2Cu3O7-x (M=Nd, Ca) superconductors”, Iranian Physics Conference, 2347-2349 (1390).

  3. Jafari, M; Sedghi, H; Esmaeili, A; Sheykhi, S; “Investigation on the effects of Nb2O5 substitution on superconductivity properties of Bi-base bulk samples” 10st Iranian Conference on Condensed matter Physics, Shiraz University (1389)