امین ایرجی

 

سوابق تحصيلي وکاري   نام و نام خانوادگي:امين ايرجي a.iraji@urmia.ac.ir & a.iraji@ut.ac.ir

فعاليت‌هاي حرفه‌اي

بهمن 1394 -   تاکنون   استادیار دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

 

مهر 1390 -   بهمن 1394  تيم مهندسي طرح شتابگر ملي ايران، پروژه پژوهشگاه دانشهای بنيادی، مشاور ژئوتکنيک

o         تهيه اسناد ارزيابي کيفي، ارزيابي فني، اسناد مناقصه و قراردادهاي مطالعات ژئوتکنيک و لرزه­ نگاري

o         برنامه ­ريزي و نظارت مطالعات ژئوتكنيك ميداني و آزمايشگاهي و لرزه ­نگاري سايت شتابگر

o         تهيه گزارش ژئوتکنيک به زبان انگليسي

o         تحليل بزرگنمايي آبرفت سايت با استفاده از اطلاعات زلزله­ هاي معيار

o         طراحي پايه ساختمان اصلي با سازه فلزي، سقف فضاکار و پلان حلقوي شکل، طراحي پايه مهمانسرا با سازه بتني

o         نظارت بر ساخت ساختمان مهمانسرا و آزمايشگاههاي طرح

o         شبيه­ سازي المان محدود فونداسيون ساختمان شتابگر تحت ارتعاشات ضعيف محيطي

o         طراحي جاده دسترسي اطراف سايت، محاسبات مربوط به احجام خاکبرداري و خاکريزي سايت و بهينه­ سازي عمليات خاکبرداري

 

بهمن 1388 -  تير 1390         شرکت مهندسي سازه دريايي رال، سرپرست مهندسي

o         برگزاري جلسات متعدد با کارفرما براي توجيه توانايي پيمانکار مبني بر اجراي پروژه­ها و نيز تشريح مراحل اجرايي پروژه

o         مسئول طرح تحقيقاتي گروت بگ، طراحي پروسه صنعتي سازي آن و در نهايت اجراي آن در فازهاي پارس جنوبي

o         متره و برآورد پروژه­ ها، مديريت متريال، هماهنگي با کارفرمايان، انتخاب پيمانکاران خرد

o         طراحي و نظارت ساختمان کارگاه دائمي شرکت در عسلويه

o         طراحي و نظارت تحکيم بستر سازه­هاي مرتبط با لوله­ هاي نزديک ­شونده به ساحل

o         مسئول طراحي و اجراي ساپورت لوله­ ها (گروت بگ) در بستر خليج فارس و سازه ­هاي مرتبط، فاز 15 و 16 پارس جنوبي

o         مسئول طراحي و اجراي مترسهاي بتني، مسئول راه­اندازي کارگاه توليد مترس، فازهاي 15 و 16 - 17 و 18 پارس جنوبي

o         مسئول طراحي و اجراي Sand bag براي مهار لوله­هاي نزديک­ شونده به ساحل، پروژه سيري- عسلويه

 

ارديبهشت 1384-  مهر 1388      شرکت کالاي الکتريک (راکا) پروژه نيروگاه گازي کاشان، كارشناس سازه و سيويل

o         نظارت بر مطالعات ژئوتکنيک نيروگاه گازي، بهسازي زمين ساختمان توربين هال، اجراي ديوار خاک مسلح

o         طراحي سيل­ بند نيروگاه با استفاده از متريال ژئوتكستايل و مصالح قلوه­ سنگ، تهيه گزارش­ ژئوتکنيکي

o         مدلسازي شمع­هاي تحت بار محوري با نرم­افزار Flac2D، مدلسازي شمع تحت بار محوري و افقي با نرم­ افزار Abaqus

o         طراحي ساختمان کنترل مرکزي، اسکلت فلزي با اتصالات پيچي و سقف کامپوزيت، سوله صنعتي، رك هاي لوله­هاي تاسيسات بانرم­ افزارهاي SAP, ETABS, SAFE

o         نظارت بر ساخت پروژه مهمانسراي شرکت در سايت

o         مسئول کنترل صورت وضعيت پروژه نيروگاه گازي کاشان، بررسي WBS و کنترل درصد پيشرفت پروژه

o         نظارت بر ساخت مخازن ذخيره گازوئيلي 20000 مترمكعبي و مخازن بتني ذخيره آب آتش­نشاني

o         نظارت بر ساخت ساختمانهاي توربين هال، ساختمان كنترل مركزي، آتش­نشاني، مهمانسرا، تصفيه­خانه، سيستم فاضلاب، ساختمان اداري و رستوران، محوطه­ سازي، Pumping house، Forwarding

 

تحصيلات

1388 - 1393   دانشگاه تهران - دانشكده فني

       o       

دكتراي مهندسي عمران، خاک و پی
  •  عنوان پايان نامه: توسعه مدل چندفازه براي تحليل رفتار ديناميکي و نرم­شوندگي كرنشي توده خاک مسلح

1383- 1385  دانشگاه صنعتي اميرکبير (پلي تکنيک تهران)

o         کارشناسي ارشد، مهندسي عمران، خاک و پي، عنوان پايان نامه: تحليل عددي نصب شمع مکشي با استفاده از پارامترهاي تنش مؤثر خاک

1379-1383  دانشگاه تبريز

  • کارشناسي، مهندسي عمران- عمران

 

نرم­افزار و زبانهاي برنامه نويسي

o         نرم‌افزارهاي تخصصي سازه: Sap، Etabs ، Safe و Solidworksژئوتکنيک: Flac 2D (تفاضل محدود)، Plaxis (اجزاء محدود) 

o         نرم­ افزار مدلسازي اجزاء محدود: Abaqus  زبان­هاي برنامه‌نويسي: Fortran و Matlab   نرم‌افزارهاي عمومي: CAD و Microsoft office

 

دوره­هاي آموزشي و مدارج حرفه­­اي

  • کارگاه آموزشي طراحي بهينه پي­ هاي عميق(شمع) با استفاده از نتايج آزمايش­هاي درجا وتست­هاي استاتيكي / ديناميكي
  • کارگاه آموزشي روش­هاي نوين بهسازي زمين،     کارگاه آموزشي پايدارسازي گود در محيط­هاي شهري
  • دوره آموزشي فرآيند جوشكاري و بازرسي كيفي جوش، دوره آموزشي طراحی اتصالات در سازه­ های فولادی
  • دوره آموزشي سیستم­های مقاوم فلزی و بتنی،           دوره آموزشي بهسازی خاک، دوره آموزشي مصالح نوین در ساختمان
  • دوره آموزشي قالب ­بندی و قالب­ برداری،                    دوره آموزشي مدلسازي المان محدود با نرم­ افزار Abaqus 
  • شرکت در سمينارهاي: اندرکنش سازه­ هاي بلند و زمين، مدلسازي عددي در مهندسي ژئوتکنيک، روشهاي اجرايي مدرن
  • بازديد از روند ساخت پروژه سينكروترون (شتاب دهنده ذرات) تايوان و شركت در كارگاه­هاي آموزشي مرتبط
  • داراي پايه نظام مهندسی 2 طراحي و نظارت    

(همه دوره­ هاي مذکور داراي گواهينامه هستند)

 

 

انتشارات منتخب

Farzaneh, O., & Iraji, A. (2015). “Two-Phase Model for Nonlinear Dynamic Simulation of Reinforced Soil Walls Based on a Modified Pastor-Zienkiewicz-Chan Model for Granular Soil.”  Journal of Engineering Mechanics (ASCE), 141, 04015072.

 

Iraji, A.,Rahimi, M. A., Rahighi, J., Ghasem, H., Kamkari, B., Ranjbar, N., & Saeidi, F. (2014). “STUDY ON GROUND VIBRATION CHARACTERISTICS OF IRANIAN LIGHT SOURCE FACILITY”, Proceedings of IPAC, Dresden, Germany, pp 243-245.

 

Iraji, A., Farzaneh, O., & Hosseininia, E. S. (2014). “A modification to dense sand dynamic simulation capability of Pastor–Zienkiewicz–Chan model.” Acta Geotechnica, 9(2), 343-353.

 

Fakharian, K. and Iraji, A. (2007). “Numerical modeling of suction pile installation in clay with effective stress analysis”,. Proc, 17th Int, Offshore and Polar Engrg, Lisbon, Portugal, July 1-6, Vol. II, pp 1553-1560.

 

Fakharian, K.and Iraji, A. (2010).“Numerical modeling of suction pile installation in Caspian Sea clay with effective and total stress analyses”, International Journal of Offshore and Polar Engineering, Vol. 20, No. 4, December 2010, p 1-8.