دكتر احمد محمودزاده


دکتر احمد محمود زاده در سال 1335 در شهرستان ماکو متولد شد و تحصیلات متوسطه را در شهرستان ماکو به پایان رساند و مدرک لیسانس را از دانشگاه تهران و فوق لیسانس را از دانشگاه تهران و دکتری را از دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا اخذ نمود و هم اینک استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه می باشند .

مدارک علمی دانشگاهی
1355کارشناسی از دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران - 1358 کارشناسی ارشد از دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران - 1375 مدرک دکترای تخصصی (Ph.D) در رشته حفاظت خاک از دانشگاه نیوساوت ولز استرالیا

 

دوره های تخصصی گذرانده

مدرک دکترای تخصصی (Ph.D) در رشته حفاظت خاک از دانشگاه نیوساوت ولز استرالیا

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی
10 سال کارشناس منابع طبیعی در شهرستانها و مراکز استان آذربایجانغربی - در سال 1364به دانشگاه ارومیه منتقل شده و در گروه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی عضو هیئت علمی (مربی) - معاونت پژوهشی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه

 

مرتبه علمی
استادیار

 

تألیفات و ترجمه
روش های تحقیقاتی فرسایش خاک , (1994) , تالیف ترجمه کتاب 
R.Lal  , ناشر  Soil & water conservation socity and stl .

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

بررسی اثر شیارهای  مختلف در شکستن خواب و تحریک جوانه زنی بذر و یونجه زرد . مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ,  شماره 1 , جلد 10  , بهار 82 , 64-55 . محمودزاده , 01 , م.  نوجوان /صفری  و ز . باقری ,   (  1382)

ارزیابی فاصله ژنتیکی ارقام چای با استفاده از الکترو فوز پروتئینها و پلی مورفیسم ایزوزیوم استداز .مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ,  شماره 2 , جلد 10  , تابستان 82 , 80-73 .محمودزاده , 01 , م , ر.حیدری /م , جمال امیدی ,   (  1382)

بررسی اثر شیارهای  مختلف در شکستن خواب و تحریک جوانه زنی در  بذرتاج خروس و حشی . مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز , شماره 1 , جلد 26  محمودزاده , 01 , م.  نوجوان /صفری  و ز . باقری ,   (  1382)

مطالعه چند شکلی پروتئینهای ذخیره ای بذر 48 رقم انگور استان آذربایجانغربی و طبقه بندی آنها با استفاده از تجزیه خوشه ای . مجله زیست شناسی ایران , شماره 1 , جلد 17 , 33- 24 .   محمودزاده , 01 , م , م. نظام دوست /ر. حیدری / ج .حکیمی /ر. جامعی   (  1383

اثر شیارهای  مختلف در شکستن خواب و تحریک جوانه زنی بذر تاتوره. مجله زیست شناسی ایران ,  شماره 4 , جلد 18  , زمستان 1384 , 349-341 .  محمودزاده , 01 , م.  نوجوان / ز . باقری ,   (  1384)

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

ميرزاوش . س , ا.محمودزاده , م.خيامي , ر.حيدري , ر.جامعي (1385)مشخص کردن موفقيت گونه سيب  اورينتال  با روشSDS-Page چهاردهمين کنفرانس سراسري و دومين کنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران دانشگاه تربيت مدرس , 7-9 شهريور 85 .

ميرزاوش . س , ا.محمودزاده , م.خيامي , ر.حيدري , ر.جامعي (1385)ارزشيابي دو روش رنگ آميزي ژل SDS_Page  براي مشخص کردن فاصله ژنيتيکي واريته هاي سيب .(malus.sp)

طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته

برآورد نرخ فرسایش خاک در حوزه آبخیز امام کندی ارومیه با استفاده از رسوب جمع آوری شده در پشت سدهای کوچک رسوب گیری, مصوب دانشگاه ارومیه با کد 80/4/003 که طی شماره 20/3/82  - 21/11 گزارش نهایی آن تایید شده است .

بررسی آثار کاربری های مختلف اراضی در فرسایش و رسوب حوزه آبخیز رودخانه شهرچای ( زیر حوزه میر آباد ) که با کد 84/ 4/007 به تصویب دانشگاه ارومیه رسیده و در دست اجرا میباشد .

فرصتهای مطالعاتی

3 ماه فرصت مطالعاتی در کشور استرالیا

تدریس در دانشگاهها 
گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه

 

جوایز و پاداش ها 
پژوهشگر نمومه سال1385 دانشکده علوم و استان آذربايجانغربي

 

 

تلفن : 2972035 -0441

فاکس : 2776707-0441

آدرس پست الکترونیکی : ahmahmoud03@yahoo.com

 

آدرس : پردیس نازلو - دانشکده علوم - گروه زیست شناسی