Dr. Asad ModaresMotlag

اسعد مدرس مطلق - دارای رتبه دانشگاهی استادیار - دکتری تخصصی مهندسی مکانیک

 

 

مدارج علمي:

مقطع

رشته

گرايش

سال اخذ

نام موسسه

كشور

كارشناسي

مهندسی مکانیک

طراحی جامدات

1356

دانشکده فنی تهران

ایران

كارشناسي ارشد

مهندسی مکانیک

طراحی جامدات

1358

دانشکده فنی تهران

ایران

دكتري

مهندسی مکانیک

طراحی جامدات

1376

دانشگاه نیو ساوت ولز

استرالیا

فرصت مطالعاتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- فعاليتهاي آموزشي:

تدريس دروس كارشناسي:

ترمودینامیک- طراحی اجزای ماشین عمومی - طراحی اجزای ماشین (1)(ماشين هاي كشاورزي و مكانيك) - طراحی اجزای ماشین (2) (ماشين هاي كشاورزي و مكانيك)  – ديناميك – ارتعاشات- مواد ساختماني- سيالات- هيدروليك(آبياري)- اصول مهندس صنايع غذايي-مقاومت مصالح 1 (آبياري و ماشين هاي كشاورزي) – مقاومت مصالح 2- سردخانه و انبار- سيستم هاي انتقال آب(فني)- تامين آب مشروب روستايي(گروه آبياري)

تدريس دروس كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي:

 مقاومت مصالح تكميلي - مقاومت مصالح عالی – دینامیک ملشین- ارتعاشات- روش المان محدود(ماشين هاي كشاورزي و عمران)

تدريس دوره دكتري:

- روش المان محدود

 

 

2- فعاليتهاي پژوهشي:

عنوان پايان نامه جنابعالي در مقطع كارشناسي ارشد: در زمینه های طراحی توربین فرانسیس

عنوان پايان نامه جنابعالي در مقطع دكتري:Lower Bound To Collapse Load For Structures

(ارائه روشي براي تعیین بار گسيختگي وسایل مکانیکی به روش عددي و كاربردآن در موارد مختلف از جمله  در مكانيك خاك  و تعيين عمر وسايل مكانيكي و ...)

 

1-2) تعداد و اطلاعات كامل مقالات منتشره در نشريات خارجي:

1.    

S. shafiee(student), A. Modarres Motlagh, S. Minaei 2010 “Moisture dependent physical properties of fennel seeds”, African Journal of Agricultural Research, academic J. ISSN 1991 637X, IF= 0.08, Vol. 5(17), pp.2315-2320

2.    

A. Arefi (student),  A. Modarres Motlagh, R. Farrokhi 2010 “A segmentation algorithm  for  the recognition of tomato at hatvest”, Journal of  Food, Agriculture & environment,  Science and Technology, ISSN 1459-0255,  IF= 0.349, Vol.8(3&4), pp. 815-819

 

3.    

K. Zarrabi, A.  Modarres Motlagh 1998 “An approximate and computationally efficient Algorithm for   creep life assessment”, International Journal of  pressure Vessels and piping-Elsevier, ISSN 0308-0161,  IF= 1.256,  Vol. (75), pp. 459-465

4.    

 A. Arefi(student), A. Modarres Motlagh , A. Khoshroo January 2011 “Recognition of Weed See Species  by Image Processing”, Journal of  Food, Agriculture & environment,  Science and Technology, ISSN 1459-0255,  IF= 0.349, Vol.9(1), pp. 379-383

5.    

A. Arefi (student),  A. Modarres Motlagh , R. Farrokhi  2011 “Wheat class identification using computer vision system and artificial neural networks”, International , Agrophysics,  ISSN  0236-8722,  IF= 0.580, Vol.(25) NO.4, 2011 در حال چاپ

6.       S. Shafiee A.  Modarres Motlagh , S. Minaei, K. Haidarbigi   June 2009 “Moisture dependent physical properties of   Dragon’s Heead seeds”, Agricultural Engineering International ISSN 1682-1130 CIGR Ejournal  Vol. (XI)

7.       S. shafiee(student), A. Modarres Motlagh , Rahmani Didar, S. Minaei 2008 , “Mechanical properties of whole apple, it’s skin and flesh”, Research Journal of Biological Sciences  ISSN 1815-8846(ISI), Vol.3(4)

8.       S. shafiee, A.  Modarres Motlagh , A. Rahmani Didar, S. Minaei 2008“Investigation the effect of skin on mechanical behavior of apple”, Journal of Food  Technology ISSN 1684-8462, Vol. 6(2)

 

Conferences:

9.       Computation of Reference Stress for Remanent Life Determination By Combining Limit Analysis And Finite Element Method.  "International Conference on Mechanics Of Solids And Materials Engineering" 5-7June, 1995, Singapore

10.     Reference Stress Computation for Remanent Life Assessments of Plane Stress/Strain Problems. 'First Australasian Congress on Applied Mechanics" 21-23 February, 1996, Melbourne

11. 

Lower Bound Limit Analysis in Soil Mechanics Using Finite Elements and Nonlinear Programming. "International Conference on Structural  and Foundation Failures" 2-4 August, 2004, Singapore

12. 

Developing A General Finite Element Model For Vibratory Simulation Of Whole Tree System. “International Conference on Agricultural Engineering,  AgEng 2010”, 6-8 September, 2010, France, Clermont-Ferrand.

13. 

Effect  Of  Shaker Attachment Height on Vibration of Olive Tree. “International Conference on Agricultural Engineering, CIGR-2008, Brazil” 31August -4 September, 2008, Brazil,  Lguassu Falls City.

14. 

On Design of Complex Components Operating in Creep Regime "Sixth Annual Mechanical Engineering Conference and Third International Mechanical Engineering Conference of the Iranian Society of Mechanical Engineers" 18-20 May, 1998, Tehran – Iran

15. 

Application of Neural networks in prediction of beams natural modes “The 16th Annual  International Conference on Mechanical Engineering”,  13-15 May 2008, University of  Kerman, Kerman-Iran.

 

2-2) تعداد و اطلاعات كامل مقالات منتشره در نشريات داخلي: (با همکاری دانشجویان ارشد و همکاران)

مجله داخلی

 

حسن پور، ع.،  اسماعیلی، م.، مدرس مطلق، ا. و رحمانی دیدار، ع . 1389، تغییرات خواص ویسکو الاستیک انگور سفید بیدانه در طی رسیدن.  مجله پژوهش های صنایع غذایی/جلد 3/20 شماره2/  133ص.

 

 

کنفرانس داخلی

ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون: دانشگاه تهران –کرج 24-25 شهريور 89

1- تعیین نیروی کششی کولتیواتور با استفاده از روش اجزاء محدود سه بعدی پیشرفته

2- تعیین خواص مکانیکی توده ی دانه های گندم در سطوح رطوبتی مختلف با استفاده از مدلسازی به روش المان های مجزاء(DEM)  و مقایسه با نتایج تجربی متناظر

3- مطالعه پتانسیل روش المان مجزاء برای تعیین نیروهای مورد نیاز برای برهم کنش تیغه- مواد گرانوله

4- مطالعه لغزش تایر تراکتور با استفاده از رفتار مکانیکی خاک و تایر توسط روش المان محدود پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون:  مشهد – دانشگاه مشهد 6-7 شهريور 87

5- شبیه سازی رفتار توده ای مواد گرانوله ای در حین ترمز کردن با استفاده از روش المان های مجزاء

6- تخمین نیروی برشی خاک در ابزار خاک ورزی با استفاده از روش المان محدود سه بعدی پیشرفته و مدل پلاستیسیته موهر-کلمب

7- شبیه سازی و آنالیز رفتار ارتعاشی درخت زیتون با استفاده از نرم افزار ANSYS

8- آنالیز ارتعاش بازوهای خمیده –شکل در حین عملیات خاک ورزی به روش اجزاء محدود

9- تحلیل مکانیکی و بهینه سازی دیفرانسیل تراکتور OTM938

10- طراحی روتور تیلر دوار متناسب با تراکتور مسی فرگوسن 285

11- بررسی خواص بیو مکانیکی چوب فندقهفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی - دانشگاه ارومیه- 23-24 آبان ماه 86

12- بررسی تاثیر بارگذاری ضربه ای بر کوفتگی سیب پس از جهار ماه انبارداری

13-بررسی تاثیر پوست روی خواص مکانیکی سیب سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی : تهران دانشگاه تربیت مدرس -30 آبان ماه86

14- تعیین آستانه آسیب ضربه ای دو رقم سیب صادراتی پس از پنج ماه انبارداری در ایرانجهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون:  تبریز-6-7  شهريور 85

15-بررسی امکان جداسازی پسته های خندان و غیر خندان با استفاده از بینایی کامپیوتر(خلاصه مقالات)دومین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون": تهران –كرج - آبان ماه  82

16-آنالیز استاتیکی و دینامیکی وطراحی دسته موتوربرای یک موتور چهار سیلندر

17-کاربرد روش المانهای محدود( F.E.M) و شبیه سازی کامیوتری توسط ANSYS در آنالیز مکانیکی ساقه یک گاوآهن برگردان دار.

18-نتیجه تجریه و تحلیل بالانس استاتیکی و دینامیکی انواع میل لنگهای متداول در صنعت خودروسازی. "اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی ایران":

19- طراحی ساخت و کالیبراسیون دستگاه اندازه گیری گشتاور لختی مجموعه موتور و جعبه دنده. "اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای كشاورزی ایران":

         سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون: کرمان 10-12 شهريور 83

20-  طراحی و ساخت ماشین نیوماتیکی-حرارتی برای کنترل آفت سوسک کلرادو سیب زمینی

21- طراحی اجزاء مختلف وجین کن مخصوص تراکتور های شاسی بلند و تحلیل آن با استفاده از روش المان های محدود

22- طراحی چرخدنده های جعبه دنده تراکتور پرقدرت 8200ITM سومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور): سنندج 14-15 اسفند 87

23- مدل سازی توزیع تنش در زیر چرخ تراکتور   MF 285  با استفاده از المان محدود

24- تحلیل استاتیکی تیغه چیزل با استفاده از روش المان محدودسازمان همايش هاي موسسه  عالي سيماي دانش (مكانيزاسيون  و فن آوري هاي نوين در كشاورزي) 27-29 بهمن سال 89

25- تعيين تراكم و مقاومت به نفوذ خاك­هاي كشاورزي با استفاده از تعيين شاخص مخروطي خاك

26- تعيين ميزان سختي و تراكم خاك­هاي زراعي پس از عبور تراكتور با استفاده از روش­هاي تجربي و المان محدود

27- تعيين و مقايسه نيروي كششي دو نوع گاوآهن چيزل ثابت و فنري

 

 

3-2) تعداد و ليست كتب تاليفي :

1-روش اجزای محدوددر دو جلد روش مقدماتی- پیشرفته (وکاربرد آن در حالت استاتیکی ودینامیکی)  جلد اول چاپ شده است و جلد دوم در دست اقدام

 

4-2) تعداد و ليست كتب ترجمه شده: 

1- 

 

5-2) تعداد و زمينه راهنمائي پايلن نامه در دوره كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي :

(پایان نامه های خاتمه یافته)

1-تجزيه و تحلیل استاتیکي ودینامیکيوطراحی دسته موتور برای یک موتور چهار سیلندر(موتور پیکان- ایران خودرو) 16/2/82

2-شبیه سازی وآنالیز مکانیکی یک گاوآهن برگردان دار-  11/3/83 با همكاري دكتر كماريزاده

3- تشریح و طراحی سیستم دایناشیفت  و تحقیق روی امکان نصب این سیستم روی تراکتور ITM 399 (تراکتور سازی تبریز) 21/2/83با همكاري دكتر حداد

4- تعیین حد پایین بار فرو ریختگی در مکانیک خاک تحت شرایط کرنش مسطح با استفاده از آنالیز حدی، روش المان محدود و برنامه ریزی غیر خطی- 11/3/83با همكاري دكتراخلاقي

5-روش های کاهش ارتعاش در موتور تراکتور های موجود در ایران- 29/4/87

6-تجزیه و تحلیل بالانس موتور های خطی شکل به روش نرم افزار-   2/9/87

7-  شبیه سازی و آنالیز رفتار ارتعاشی درخت با استفاده از نرم افزار ANSYS -4/2/86

8-  مدل سازی رفتار دینامیکی مواد بیولوژیکی ناپیوسته در حین انتقال و جابجایی با استفاده از روش المان های مجزاء  (DEM) - 14/5/88

9- مدل سازی بر هم کنش تیغه باریک و خاک با استفاده از روش المان مجزاء - 26/8/88

10- شبیه سازی دینامیکی بر هم کنش تیغه و خاک  در تیغه های باریک با استفاده از المان محدود-  25/4/87

11- تجزیه و تحلیل دینامیکی و استاتیکی مکانیزم نشاء کار برنج دی دنگ 480 - 21/3/86

12- تهیه نرم افزار سیستم بالاننس کننده لانچستر جهت حذف ارتعاشات موتور- 13/11/83

13- طراحی دستگاه کلش خرد کن جهت نصب بر روی کمباین های جاندیر 955  - 21/12/84

14- تعیین خواص مکانیکی سیب و تحلیل کوفتگی آن در اثر ضربه 12/10/86

16- مطالعه بازده کششی تراکتور  (MF 285)با استفاده از رفتار مکانیکی خاک و تایر توسط روش المان محدود- 24/1/89

17- طراحی و ساخت ماشین نئوماتیکی – حرارتی برای کنترل آفت سوسک کلرادوی سیب زمینی (ساخت دستگاه با همکاری اداره صنایع) - 23/4/83

18-  طراحی جعبه دنده تراکتور  سنگین  ITM 8200 ( قرار داد با اداره صنایع) - 22/10/83

19-طراحی سیستم اتصال سه نقطه جلو برای تراکتور ITM 399 - 7/4/84

20- جداسازی پسته های خندان و غیر خندان با استفاده از بینایی کامپیوتر - 27/9/84

21-      شبیه سازی دینامیکی برهم کنش تیغه و خاک در تیغه های باریک بالدار با اسفاده از المان محدود سه بعدی پیشرفته- 31/6/89

22-     تجزیه و تحلیل جعبه دنده تراکتور گلدونی  OTM 930  و بهینه سازی آن متناسب با افزایش توان موتور- 16/7/85

23-    آنالیز مکانیکی و دینامیکی بازو های کولتیواتور تحت شرایط کاری با روش اجزاء محدود- 29/8/87

24-  طراحی ماشین برداشت سیب زمینی مناسب برای مزارع کشور 15/5/85

25- بررسی و تحلیل مکانیکی دیفرانسیل تراکتور گلدونی  OTM 930  و بهینه سازی آن متناسب با افزایش توان موتور- 13/3/87

26- طراحی دستگاه خرد کن بقایای نیشکر قابل نصب روی ماشین برداشت نیشکر رایج در ایران- 10/5/85

27-طراحی تیلر دوار متناسب با تراکتور مسی فرگوسن 285 29/6/85

28-طراحی و شبیه سازی ماشین تکاننده درخت فندق با استفاده از خواص بیومکانیک درخت آن 21/6/88

29-طراحی و مقایسه سیستم محرک شانه برش دو کمباین جان دیر  955  و  جان دیر 1165- 20/1/86

30-امکان سنجی تجهیز اتصال سه نقطه ی تراکتور     (OTM 938)به یک سیستم کنترل خودکار الکترونیکی- 15/10/87

31-شبيه سازي و آناليز ديناميكي بازوي چيزل تحت شرايط كاري با استفاده از روش اجزاي محدود سه بعدي پيشرفته- 27/4/89

32-انتخاب الگوي پخش مناسب در كودژاشهاي سانتريفيوژ براي كودهاي گرانوله­اي نيتراته و فسفاته با استفاده از روش تجربي و شبيه سازي

حركت يك دانه با روش المان مجزا- 11/11/89

33-مطالعه بر هم كنش خاك (خاك اروميه) و تيغه­ي برشي پهن و باريك با استفاده از روش المانهاي مجزا-6/11/89

6-2) تعداد و زمينه راهنمائي پايان نامه در دوره دكتري : -

 

3- تعداد و زمينه هاي طرحهاي تحقيقاتي اجرا شده و يا در دست اجرا:

1-تحلیل تنش ها در صفحات (تنش مسطح) تحت بار گذاری متمرکز ساده با به کارگیری روش اجزای محدودوفتوالاستیسیته(مقایسه و بحث) با همگاری آقای مهندس علی حسن پور

2--تعیین حد بالایی بارگسیختگی اجسام مکانیکی تحت تنش مسطح با استفاده از روش تحلیل حدی والمان محدود و متد بهینه سازی در اثر بار خطی وغیر خطی

3- - تعیین رابطه بین شیوه های طراحی- اجرا وکیفیت مصالح مصرفی بهره برداری از نیروی انسانی جهت بالا بردن عمر مقید پروزهای تآمین آب شرب روستایی وارایه بهترین راهکار  با همگاری آقای دکترتوحید اخلاقی

4- زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه :

در زمینه های پلاستیسیته –خزش  خستگی  ارتعاشات اجسام مکانیکی به روش های عددی ((numerical method

5- افتخارات و تقدير نامه هاي دريافتي :

6- سمت اجرائي :

 

7- سمت اجرائي در گذشته :مدیر گروه ماشین های کشاورزی  معاونت گروه