عبدالناصر نظريانی


 


متولد خرداد ماه  1338  در شهرستان اروميـه


تحصيلات:


-        تا ديپلم:  در شهرستان اروميـه


-        كارشناسي: در دانشگاه شهيد بهشتي


-        كارشناسي ارشد: در دانشگاه تربيت مدرس ؛ عنوان پايان نامه: "صبح و صبح خيزي در شعر فارسي تا عصر حافظ".


-        دكتري: در دانشگاه اصفهان ؛ عنوان پايان نامه: "تأثير امور سياسي اجتماعي بر تصوف و عرفان تا قرن ششم".      


فعاليت هاي آموزشي:


الف- در دوره كارشناسي: تدريس متون نظم و نثر فارسي ،  سبك شناسي ، تاريخ ادبيات


ب كارشناسي ارشد: تدريس درس ناصرخسرو و سنايي ، تاريخ بيهقي ، تحقيق در دستور فارسي


 


    تأليفات:


     سبوي سبز سخن؛ برگزيده متون ادب فارسي براي تدريس در دانشگاهها؛ انتشارات آيدين تبريز؛ 1387.


 


        مقالات:


     - تأثير امور سياسي اجتماعي بر رفتار و گفتار ابوسعيد ابوالخير؛ مجله پژوهش زبان و ادبيات فارسي؛ دو فصلنامه علمي-پژوهشي؛ شماره هشتم؛ 1386 .  


    - نمادپردازي سياسي اجتماعي در اشعار نصرت رحماني؛ مجله دانشكده علوم انساني دانشگاه سمنان؛ سال هشتم؛  شماره 28 ؛ زمستان  1388 .


    - "اي قوم حج رفته كجاييد"محصول نگاهي عارفانه به حج؛ پنجمين   گردهمايي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي(نشست بين المللي) دانشگاه يزد  26-24 ؛ شهريور ماه 1389 .


 


       راهنمايي پايان نامه ها:


   -        تدوين تاريخ ادبي، نوشته عباس آشتياني و مقابله آراء او با ديگر مورخان ادبي؛


       پژوهش محمدعلي ارزانيان؛ 1386 .


   -        نمادهاي سياسي اجتماعي در شعر پس از مشروطه...؛ پژوهش الهام منفردان؛ 1387 .


   -        نوآوري هاي سبكي و بياني در شعر حسين منزوي؛ پژوهش محمد عابديني؛ 1387 .


   -        خودي و بي خودي در شعر اقبال لاهوري و مقايسه آن با ديدگاه هاي دكتر علي شريعتي؛ پژوهش موسي اسدپور؛ 1387 .


   -        كرامت انساني در مثنوي معنوي و گلستان و بوستان سعدي؛ پژوهش معصومه يامچيلو علمداري؛ 1388 .


   -        تجلي مضامين اعتقادي در اشعار فارسي استاد شهريار؛ پژوهش الهام امانداد؛ 1388 .


   -        نقد وبررسي رمان هاي علي محمد افغاني؛ پژوهش سميه نوري؛ 1389 .


 


 


         طرح ها ي انجام شده:


         طرح تحقيقاتي تاريخ تركيه از آتاتورك به بعد در استانداري آذربايجان غربي؛ 1366.


 


        داوري پايان نامه ها:   -        تحلیل و بررسی ساختار شعر شاملو؛  به راهنمایی آقای دکتر علیرضا مظفری؛ پژوهش فاطمه ذوالفقار زاده؛ 1385 .   -        مقایسه اندیشه عرفانی عطار در ... ؛ به راهنمایی آقای دکتر علیرضا مظفری؛ پژوهش پروانه باباعلیلو؛ 1386 .   -        نشانه شناسی طنز در لطایف فارسی با محوریت... ؛ به راهنمایی آقای دکتر عبدالله طلوعی آذر؛ پژوهش سعید سلیمان پور سلمانی؛ 1386 .   -        بررسی مضامین ادب پایداری در شعر معاصر با تکیه بر اشعار قیصر امین پور... ؛ به راهنمایی آقای دکتر علیرضا مظفری؛پژوهش صابر معصومی؛1387 .                      -        بررسی عقاید ملامتیه در آثار ... ؛ به راهنمایی آقای دکتر علیرضا مظفری؛ پژوهش رقیه اسدی؛ 1387 .   -        چهره زن در آثار صادق هدایت؛ به راهنمایی آقای دکتر کرمعلی قدمیاری؛ پژوهش علی شام روشن؛ 1387 .   -        بررسی تطبیقی حج در ادب فارسی... ؛ به راهنمایی آقای دکتر عبدالله طلوعی آذر؛ پژوهش جواد ویسی؛ 1387 .   -        تطور شخصیت مجنون در پنج منظومه عرفانی... ؛ به راهنمایی آقای دکتر علیرضا مظفری؛ پژوهش فریبا رضا علیزاده؛ 1387 .   -        آداب و رسوم اجتماعي و اعتقادات عامه در سندباد نامه؛ به راهنمايي آقای دكترعبدالله طلوعي آذر؛ پژوهش زهرا كهن مرد؛ 1388.


       -        سيماي جامعه در ديوان جامي؛ به راهنمايي آقای دكتر عبدالله طلوعي آذر؛ پژوهش وجيهه يوسفي سهرابلو؛ 1388 .


   -        بررسي تطبيقي بلاغي  و محتوايي آثار مقتبس از گلستان سعدي با تكيه بر ... ؛ به راهنمايي آقای دكتر عليرضا مظفري؛ پژو هش رقيه گودرزي؛ 1388 .


   -        بررسی و تحلیل شعر طرزی افشار؛ به راهنمایی آقای دکتر عبدالله طلوعی آذر؛   پژوهش مرتضی ذوالفقاری؛ 1388 .


   -        بررسی تطبیقی ردیف در اشعار انوری و خاقانی و تأثیر آن در موسیقی شعر؛ به راهنمایی دکتر آقای عبدالله طلوعی آذر؛ پژوهش حسنعلی پاشازاده؛ 1388 .


   -        بررسی عنصر تداعی در تشبیهات خاقانی با تکیه بر قصاید او؛ به راهنمایی آقای دکتر علیرضا مظفری؛ پژوهش رامین انصاری؛ 1388 .


   -        وصل در عرفان و وجوه تمثیلی آن در آثار منظوم صوفیه بویژه عطار، مولانا و سنایی؛ به راهنمایی آقای دکتر علیرضا مظفری؛ پژوهش محسن فاسونیه چی؛ 1388 .


       -  توحيد و مناجات در اشعار نظامي گنجوي؛ به راهنمايي آقاي دكتر طلوعي آذر؛ 1389 .   


       -  بررسي تطبيقي بلاغي و محتوايي آثار مقتبس از گلستان باتكيه بر... ؛ به راهنمايي  


آقاي دكتر طلوعي آذر؛ پژوهش رقيه گودرزي؛ 1388.


       -  تحقيق در سيره ذوالنون مصري؛ به راهنمايي آقاي دكتر عليرضا مظفري؛ پژوهش زيبا قاسمي الياس آباد؛ 1388.


 


       زمينه هاي تحقيقي مورد علاقه :


     موضوعات عرفاني، ادبي، دستوري و سبكي در بستر تاريخ و تأثير پذيري آن ها  از مسائل سياسي و اجتماعي، و بالعكس.


 


      مسووليت هاي دانشگاهي: (قبل از سال 84)


       -        مسوول آموزش هاي آزاد


       -        مديركل امور دانشجويان


       -        معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني


       -        مدير كل فرهنگي و فوق برنامه


       -        رييس مركز آموزش هاي نيمه حضوري


 


  عضويت در شوراها: ( قبل از سال 84 )


      -        شوراي دانشگاه


      -         شوراي آموزشي دانشگاه


      -        شوراي فرهنگي دانشگاه


      -        كميسيون موارد خاص


      -        كميته ارزيابي اساتيد


 


نشاني: اروميه، خيابان والفجر 2، دانشكده ادبيات و علوم انساني.


پست الكترونيكي:    a.nazariani@urmia.ac.ir