دكتر اصغر وثوقي اسكويي

دکتر اصغر وثوقی اسکویی در سال 1331در شهرستان اسکو متولد شد و تحصیلات متوسطه را در شهرستان تبریز به پایان رساند و مدرک لیسانس را از دانشگاه تبریز و فوق لیسانس را از دانشگاه صنعتی شریف و دکتری را از دانشگاه ساوتمپتون انگلستان اخذ نمود و هم اینک استادیار گروه ریاضی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه می باشند .