بختيار ترتيبيان


در سال1341 متولد و تحصیلات مقدماتی را در شهرستان همدان به پایان رسانیدم در سال1366-1365 از دانشگاه اصفهان فارغ التحصیل و سپس در گرایش بیولوژی ورزشی دانشگاه تهران پذیرفته و این دوره را نیز درسال 1368 به اتمام رسانیدم. در سال 1369 به عضویت گروه تربیت بدنی دانشگاه ارومیه در آمده و در سال 1375 در آزمون دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس شرکت نموده و در سال 1380دکتری تخصصی خود را در گرایش فیزیولوژی ورزشی به اتمام رسانیدم.

 

دوره های تخصصی گذرانده

-دوره پزشکی ورزشی - دوره های کنترل عصبی در مهارتهای ورزش -دوره پزشکی ورزشی Ioc 2003 تهران دوره پزشکی ورزشی Ioc 2003 تهران -دوره تخصصی بررسی الکترو میوگرام عضله دردانشکده توانبخشی علوم پزشکی ایران . -دوره علم تمرین و نسخه نویسی ورزشی . -دوره تغذیه ورزشی . -دوره باز آموزی تخصصی فیزیولوژی در پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

 

سایر مهارت ها

-مربی آموزشی تیم کشتی . -مشاور تغذیه ای تیمهای ورزشی . -مشاور و برنامه نویس الگو های تمرین تیمهای کشتی .

 

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه در گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

 

مرتبه علمی

استاد یار گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی .

 

عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی

- عضو شورای ورزشی دانشگاه ارومیه . -عضو انجمن کشتی

 

عضویت در انجمن های علمی

-عضو رسمی انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران ( شماره عضویت 65) .

 

تألیفات و ترجمه

 

vکتاب فیزیولوژی ورزشی جلد1 ترجمه انتشارات دانشگاه ارومیه 1377 .

vکتاب سازگاریهای فیزیولوژک (مرکزی- محیطی) تالیف انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه 1379 .

vکتاب تست ورزشی ، ترجمه ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران ، 1382 .

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

 

ý-اثر تمرینات کشتی روی ایمنی سلولی وکورتیزول سرم کشتی گیران جوان – مجله علمی پژوهشی حرکت 1381 شماره 12 .

ý-اثر تمرینات شدید کشتی روی ایمنی هومورال کشتی گیران جوان – مجله علمی- پژوهشی المپیک 1381 ،شماره 22 .

ý-اثر تمر ینات شدید کشتی روی دستگاه ایمنی کشتی گیران جوان – به زبان انگلیسی، مجله علمی پژوهشی ح-اثر تمرینات کشتی روی غلظت A Igبزاق کشتی گیران جوان، مجله علمی پژوهشی – المپیک در حال انتشار .

ý-اثر تمرینات منتخب هوازی روی غلظتIgA شیر زنان،مجله علمی – پژوهشی حرکت ، در حال انتشار . رکت 1383 شماره 1 .

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

 

-ارائه مقاله در ششمین کنگره ملی ایمونولوژی وآسم – دانشگاه علوپزشکی تهران اردیبهشت 1381 تحت عنوان :اثر تمرینات شدید کشتی روی دستگاه ایمنی هومورال کشتی گیران جوان .

-ارائه مقاله به صورت سخنرانی در سومین کنقراس بین المللی تربیت بدنی وعلوم ورزشی – تهران – دانشگاه تربیت مدرس 1380 تحت عنوان اثر تمرینات شدید کشتی رویدستگاه ایمنی وکورتیزول سرم کشتی گیران جوان . -ارائه مقاله به صورت سخنرانی درششمین همایش ملی تربیت بدنی وعلوم ورزشی – دانشگاه اصفهان 1383 تحت عنوان :اثر تمرینات شدید کشتی روی غلظت IgA بزاق کشتی گیران جوان.

 

راهنمای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری عمومی

-راهنمائی پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد آقای اصغر عباسی تحت عنوان :بررسی وبرآوردpulse-O2 نوجوانان پسر با توجه به پروتکل های ارائه شده . -راهنمایی پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد خانم ناهید اشکریز تحت عنوان: عملکرد تهویه ای کوهنوردان به دو روش صعود در ارتفاعات دماوند.

 

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

فیزیولوژی ورزشی ، طب ورزشی ، علم تمرین، تغذیه ورزشی .

 

طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته

-اثر تمرینات منتخب هوازی روی غلظت IgA شیر زنان . -طرح تحقیقی در حال اجرا: برآورد توان هوازی پیشینه نوجوانان .

 

همکاری در اجرای پروژه های علمی یا اجرایی

-ناظر طرح تحقیقاتی آقای مجید کلانتر زاده تحت عنوان: طراحی آزمون های مهارتی میزان شده در ورزشهای مجاز متداول آموزشگاهی جهت ارزشیابی دروس تربیت بدنی دوره متوسطه وزارت آموزش وپرورش 1379 .

 

 

داوری کتب و مقالات پژوهشی

-داوری علمی کتاب حرکات اصلاحی آقای میر محمد کاشف،انتشارات دانشگاه ارومیه(137) -داوری علمی کتاب آموزشی آقای تبریزی و دکتر خرمی، انتشارات دانشگاه پیام نور(1378) . -داوری علمی مجله علمی- پژوهشی المپیک در سال 1383 . -داوری علمی کنگره سراسری زن وسلامت خرداد ماه 1381 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی آذربایجانغربی .

 

تدریس در دانشگاهها

تدریس در سال 1368 در دانشگاه تهران .

 

جوایز و پاداش ها

با توجه به اینکه کتاب فیزیولوژی ورزشی جلد(1) اینجانب در هفتمین دوره کتاب سال دانشگاهی (محل برگزاری دانشگاه تهران )، به عنوان کتاب برجسته سال 1377 در رشته علوم ورزشی بر گزیده شد. از سوی برگزار کنندگان کتاب سال دانشگاهی، مورد تقدیر و تشویق قرار گرفت.

 

 

آدرس پست الکترونیکی :b_tartibian@mail.urmia.ac.ir