اسماعیل آین


متن کامل بیوگرافی:

متولد 1343 در تبریز می باشم که پس از اتمام دوره متوسطه در آن شهر، در سال 1362 وارد دانشگاه تهران شده و در سال 1368 دکترای عمومی دامپزشکی را از آن دانشگاه دریافت نمودم. در سال 1368 بعنوان مربی وارد دانشگاه ارومیه شده و در سال 1371 جهت اخذ PhD وارد دانشگاه لندن شده و در سال 1375 موفق به اخذ مدرک فوق از کالج سلطنتی دامپزشکی (The Royal VeterinaryCollege) شدم. در حال حاضر بعنوان دانشیار بخش مامایی و بیماریهای تولید مثل دام در گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه مشغول خدمت می باشم.

مدارک علمی دانشگاهی

PhD and DVM

 

 

 

دوره های تخصصی گذرانده

 

  تخصص در رشته مامایی و بیماریهای تولید مثل دام

 

 

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

عضو هییت عل+.0000 عضو هییت علمی گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی 

 

مرتبه علمی

دانشیار  

 

 

تألیفات و ترجمه

 

شش مقاله در مجلات خارجی و یازده مقاله در مجلات داخلی

 

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

 

هشت مقاله ارایه در در سمینارهای خارجی و داخلی

 

 

راهنمای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری عمومی

پانزده پایان نامه 

 

راهنمای پایان نامه های دوره دکتری تخصصی

دو پایان نامه 

 

داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

بیش از 20 مورد 

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

مامایی و تولید مثل دام