بسمه تعالی

شناسنامه فردی،علمی ، آموزشی و پژوهشی ، حرفه ای واجرائی

مشخصات فردی:

نام ونام خانوادگی: حمزه دیدار/ نام پدر : رحمن / متاهل/  تاریخ تولد:1351      صادره ومحل تولد : میاندوآب

سوابق علمی و آموزشی  :

1- کارشناسی حسابداری از دانشگاه تهران -1375

2- کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه علامه طباطبائی تهران -1377

3- دکتری حسابداری دانشگاه تهران -1391

4- عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه ارومیه از سال  1378

5- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد 25  نفر ، مشاوره 21  نفر و داوری 32  نفر

سوابق پژوهشی :

مقالات علمي و پ‍‍ژوهشي :

1- حمزه دیدار، غلامرضا منصورفر، مهدی کفعمی " بررسی رابطه بین مکانیزم‏های حاکمیت شرکتی بر شکاف مالیاتی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "  فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی - پذيرفته شده و در نوبت چاپ  

2- پرويز پيري ، حمزه ديدار ، سيما خدايار يگانه " بررسي تاثير توانايي مديريت بر كيفيت گزارشگري مالي در طول چرخه عمر شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران "  فصلنامه علمی وپژوهشی پژوهش های حسابداری مالی دانشگاه اصفهان – پذيرفته شده و در نوبت چاپ

3- حمزه دیدار، محمد ایمانی برندق، سمانه شاهرضایی "  تاثير تنوع­سازي کسب و کار بر ارزش شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". زمستان 1393- شماره 4

4- یحیی حساس یگانه ، حمزه دیدار ، احمد اسکندری " بررسی رابطه بين حاکميت شرکتی و کيفيت اقلام تعهدی اختياری وغيراختياری درشرکتهای پذيرفته شده بورس اوراق بهادارتهران" فصلنامه علمی وپژوهشی پژوهش های حسابداری مالی دانشگاه اصفهان بهار 1393- شماره 19

5- حمزه ديدار،غلامرضا منصورفر،  قاسم رحيمي ريگي "  تأثير سرمايه فکري بر کارايي شرکت‌ها با بررسي اثر ساختار سرمايه به عنوان متغير تعديل‌کننده بر شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران" فصلنامه دانش حسابرسي زمستان 1392- شماره 53

6- غلامرضا منصورفر، حمزه ديدار ، مير سعيد محمدي " مقايسه رفتار سبد دارائيهاي بين المللي بهينه شده بر اساس مدل هاي مبتني بر روش هاي همبستگي ثابت و شرطي پويا "  - تابستان 1392 شماره يك

7- حمزه دیدار ، غلامرضا منصورفر ، محمدرضا پرویزی راحت " بررسی اثر میانجی کیفیت حسابرسی در رابطه ی بین مشکلات نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی" پژوهش های تجربی حسابداری مالی سال دوم ، شماره 4 زمستان1391

  

7-حمزه دیدار ، غلامرضا منصور فر ، هیوا خجسته " بررسی اثر ویژگی های شرکتی بر کیفیت افشاء در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران " فصلنامه علمی وپژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی- آبان ماه 1391 شماره 32

9-یحیی حساس یگانه ، کاوه مهرانی ، شاپور محمدی ، حمزه دیدار ، "تبیین و تدوین مدل رابطه کیفیت گزارشگری مالی ، عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران" فصلنامه علمی و پژوهشی دانش حسابرسی دیوان محاسبات کشور – پاییز 1391 شماره 41

10-Pari Chlaki; Hamzeh Didar; Mohadaeseh Riahi  "Corporate Governance Attributes and Financial Reporting Quality: Empirical Evidence from Iran"  International Journal of Business and Social Science Vol. 3 No. 15; August 2012

 

طرح هاي پژوهشي اجرا شده در دانشگاه :

 

1- اجرا و اتمام طرح پژوهشی محاسبه ریسک سیستماتیک شرکت های بورس بر اساس نسبت های نقدینگی (همکار)- دانشگاه ارومیه ، معاونت پژوهشی ، 1386

2- اجرا واتمام طرح پژوهشی با عنوان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (همکار)- دانشگاه ارومیه ، معاونت پژوهشی ، 1384

 تاليف كتاب :

1- تالیف کتاب اصول حسابداری (1) به همراه همکاران گروه جناب آقای زواری و دکتر ایمانی (انتشارات دانشگاه ارومیه) 1389 و تجدید چاپ برای بار دوم وسوم

 

 مقالات ارائه شده در سمينار و همايش هاي علمي :

 

1-حمزه ديدار، غلامرضا منصورفر،مازيار حسن بابايي " بررسي تأثير محافظه کاري شرطي و غيرشرطي حسابداري بر کيفيت گزارشگري مالي" یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران 17 و 18 مهر ماه 1392

2-پرويز پيري , حمزه ديدار ، حميد پورمراديان شهربابکي   "اثر انتشار گزارش بررسي اجمالي حسابرسي بر قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران 17 و 18 مهر ماه 1392

10- 1392

3- غلامرضا منصورفر، حمزه ديدار،وحيد حسين پور "  بررسي تأثير توانايي مديريت بر کيفيت سود" یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران 17 و 18 مهر ماه 1392

4- غلامرضا منصورفر، حمزه ديدار، سروين جودت نيا "چارچوب تئوريک حسابداري و سيستم هاي حسابداري با نگرش اسلامي" یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران 17 و 18 مهر ماه 1392

 

5- Hamzeh Didar; Gholamreza Mansourfar; Shahin Shirini "The Impact of Income Smoothing on Stock Return of Tehran Stock Exchange Companieswith Mediation Effect of the Information Uncertainty" ISTANBUL INTERNATIONAL CONFERENCE on  BUSINESS and ECONOMICS (ICBE) 03-04 August 2012  Istanbul – Turkey

6- Gholamreza Mansourfar; Hamzeh Didar; Nahaleh Hayati "The Behavior of Optimal Portfolios in Investable and Less-Investable Emerging and Developed Markets" EBES 2012 ISTANBUL CONFERENCE CONFERENCE PROGRAM  MAY 24-26, 2012 ISTANBUL, TURKEY

 

سوابق حرفه ای ، اجرائی :

 

1- تجربه حرفه ای در کار حسابرسی وحسابداری ، طراحی سیستم های مالی و مشاوره  موسسات و شرکت های مختلف به مدت 10 سال (رتبه حرفه ای در حسابرسی به عنوان سرپرست ارشد حسابرسی بوده و در حال حاضر در طی مراحل اخذ مجوز حسابدار رسمی می باشم)

2- مدیر گروه  آموزشی حسابداری دانشگاه ارومیه به مدت 3 سال

3- رئیس مرکز آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه ارومیه به مدت 4 سال

4-مسئول راه اندازی و رئیس مجتمع آموزش عالی شهید باکری میاندوآب  به مدت 4 سال

5- رئیس دانشکده اقتصاد ومدیریت دانشگاه ارومیه  از تاريخ  بهمن ماه 1392

 

 

Email : h_didar@yahoo.com                        h.didar@urmia.ac.ir