حسن مهدوی کیا

نام: حسن

نام خانوادگی:  مهدوی کیا

سال تولد:  1357 شهرستان اهر

گروه آموزشی: گیاهان دارویی

آدرس ایمیل:h_mahdavikia@yahoo.com,h.mahdavikia@urmia.ac.ir

آدرس: میاندوآب، دانشگاه ارومیه، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

 

تحصيلات

کاردانی: توليدات گياهی- دانشگاه تبريز، دانشكده  كشاورزي مراغه 1381-1379

ليسانس: مهندسی توليدات گياهی گرايش باغبانی- دانشگاه تهران، 1385-1383   

فوق ليسانس: علوم باغبانی- ميوه کاری ، دانشگاه تبریز،  1388-1386

دكتري:دكتري باغباني-سبزيكاري، دانشگاه تبريز، 1393-1388

پايان نامة كارشناسي ارشد تحت عنوان: ارزيابی تحمل برخی از پايه های سيب به کمبود آهن در شرايط درون شيشه ای

رساله دکتری تخصصی با عنوان: مطالعه انتقال و احتمال تاثير کروموزوم فرعی بر رشد و برخی خصوصيات فيزیولوژيکی تره ايرانی

 

سوابق تدريس

کشت بافت و بيوتکنولوژی

ازدياد نباتات

درختان و درختچه های دارويی و معطر

روشهای تکثير و پرورش گياهان دارويی و معطر

باغبانی عمومی

توليد و پرورش گياهان دارويی و معطر2

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

 کشت بافت گیاهان دارویی و معطر

فیزیولوژی سبزیها

تغذیه گیاهان دارویی

 

کارگاههای آموزشی

شركت در كارگاه آموزشي Real Time PCR دانشكده داروسازي دانشگاه تبريز

شرکت در کارگاه آموزش تخصصی تغذیه باغات و هرس  

شرکت در کارگاه آموزش تخصصی ویژه مهندسین ناظر طرح­های احداث و توسعه گلخانه­ها و سالن­های پرورش قارچهای خوراکی

دریافت رتبه 3 مهندسین مشاور حقیقی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی

 

مقالات

1- مهدوی­ کیا ح، صفر­علیزاده ر، مهنا ن، اوستان ش، دادپور م ر و مطلبی آذر ع، 1390. پاسخ کلروتیک شاخساره­های درون شیشه­ای سه ژنوتیپ سیب به غلظتهای مختلف آهن. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ، اصفهان.

2- صفر­علیزاده ر، مهدوی­ کیا ح، مهنا ن، مطلبی آذر ع و زارع نهندی ف، 1390. تاثیر NAA غلظت­های مختلف BAP و CPPU در ترکیب با بر شاخه­زایی از ریزنمونه برگ در پایه محلی سیب "گمی آلماسی" . هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ، اصفهان.  

3- صفر­علیزاده ر، مهدوی­ کیا ح، مهنا ن و  مطلبی آذر ع، 1389. تاثیر غلظت­های مختلف هورمون   IBA و محیط کشت بر روی تکوین ریشه نابجا در پایه سیب پاکوتاه بومی(گمی آلماسی). شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ا­لمللی زیست شناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد

4-  رضائی چیانه ا،  تاج بخش م،  ولیزادگان ا،  بنائی اصل ف و مهدوی کیا ح. 1393بررسی روش های موثر در شکستن خواب بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus.L).نشریه پژوهشهای زراعی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد..جلد 12.شماره 2. ص:246-253

5- Mahdavikia, H.; Mahna, N.; Oustan, S.; Dadpour, M.; Motallebi-Ab zar, A. 2010. In vitro evaluation of  Iron Deficiency Tolerance in Some Apple Rootstocks. Short-Oral presentation at the 28­th International Horticultural Congress Lisbon.

6- Mahdavikia, H.;  Panahandeh, J.; Zaare-nahandi, F. 2015. Study of accessory chromosomes (Bs) transmission in Iranian  leek (Allium ampeloprasum ssp.). International Journal of Biosciences, 6(2):203-208

7-Mahdavikia, H. and  Mahna, N. 2012. In vitro evaluation of iron-deficiency tolerance in an endemic putative apple rootstock. Research in Plant Biology, 2(6): 23-29