حسن محمدزاده


دکتر حسن محمدزاده در سال 1343 هجری شمسی در شهرستان ارومیه بدنیا آمد. تحصیلات کارشناسی را سال 1366 در دانشگاه گیلان و کارشناسی ارشد را سال 1372 در دانشگاه تربیت معلم تهران و دکترای تخصصی گرایش رفتار حرکتی را سال 1382 در دانشگاه تهران به پایان رسانید.


سمتهای انتصابی در دانشگاه:


1- معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از آبان ماه سال 1382 تا آذرماه سال 1383
2- مدیرکل امور پژوهش و فناوری ازسال1383 تا 1384
3- معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از 1385 ادامه دارد

 

مدارک علمی دانشگاهی

 

 

 

تحصیلات کارشناسی سال 1366 دانشگاه گیلان کارشناسی ارشد سال 1372 دانشگاه تربیت معلم تهران دکترای تخصصی گرایش رفتار حرکتی سال 1382 دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

 

 

دوره های تخصصی گذرانده

 

 

 

1-دوره آموزشی بین المللیمدیریت ورزشی و المپیک(سولیداریتی)

 

 

 

2-دوره اموزش مجازی E-Learning

 

 

 

3-دوره آموزشی تخصصی مدیریت مراکز مشاوره ورزشی

 

 

 

 

 

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

 

عضو هئیت علمی دانشکده ادبیات ،معاون آموزشی دانشکده ادبیاتو علوم انسانی

 

 

 

مرتبه علمی

 

استاديار

 

 

 

عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی

 

عضو شورای ورزش دانشگاه اورمیه عضو کار گروه پژوهش و فناوری استانداری آذربایجان غربی دبیر کمیته تخصصی پژوهش استان آذربایجان غربی عضو کمیته پژوهش اداره صنایع و معادن آذربایجان غربی عضو شورای پژوهش اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی عضو گروه پژوهش رفتار حرکتی پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عضو اتاق فکر اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی

 

 

 

 

 

تألیفات و ترجمه

 

 

 

1-تألیف: آموزش بسکتبال (1) ویژه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه پیام نور ایران 1374

 

 

 

2-تألیف: آموزش بسکتبال (2) ویژه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه پیام نور ایران 1375

 

 

 

3-ترجمه: آموزش مهارتهای آبی اطفال و کودکان پیش دبستانی- دانشگاه اورمیه 1382

 

 

 

 

 

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

 

 

 

1-بررسی سطح آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه اورمیه و ارائه نورم امتحانی مجله علمی –پژوهشی حرکت شماره 4 –ص72 ؛ بهار 1276

 

 

 

2-مقایسه آثار روشهای گرم کردن بر نتایج تمرین قدرتی مجله علمی –پژوهشی حرکت شماره 4 –ص66 ؛ بهار 1277

 

 

 

3-بررسی سبکهای اسنادی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار در موقعیتهای شکست و موفقیت در تکلیف شناختی، مجله علمی- پژوهشی المپیک، سال سیزدهم، شماره 1 (پیاپی 29) صفحه 97، بهار 1384

 

 

 

4-توصیف و مقایسه مهارت های حرکتی پایه منتخب (پرش طول و لی لی) دختر و پسر هفت ساله شهرستان اورمیه، نشریه علمی- پژوهشی حرکت دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، شماره پیاپی 33، صفحه 87، پائیز 1386

 

 

 

5-تاثیر بازی های رایانه ای برانگیختگی نوجوان پسر، نشریه علمی- پژوهشی حرکتدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، شماره پیاپی 34، صفحه 199، زمستان 1386

 

 

 

6-مقایسه مهارت های حرکتی پایه کودکان 7 ساله، نشریهISC پژوهش در علوم ورزشی، شماره هجدهم، صفحه 61، بهار 1387

 

 

 

7-توصیف و مقایسه تبحرحرکتی دانش آموزان دختر و پسر 10و11 ساله شهرستان اورمیه ، نشریه ISC علوم حرکتی وورزش، جلد دوم شماره 12، 1387

 

 

 

8-منابع استرس در داوران حرفه ای فوتبال ایران نشریه علمی پژوهشی المپیکشماره پیاپی 45 بهار 88ص47

 

 

 

9- The effect of music on the perceived exertion rate and untrained individuals during progressive exercise Facta Universitais .Physical education and sport Vol.6 N.1- 2008 62-74

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

 

 

 

1- آیین پهلوانی در ایران باستان الف قامت یار؛خلاصه مقالات سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، شهریور ماه 1387، تهران بنیاد ایرانشناسی

 

 

 

2- مقایسه خودپنداره دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه اورمیه هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ماه 1385، دانشگاه تبریز

 

 

 

3- مقایسه سبکهای اسنادی در موقعیتهای شکست و موفقیت در تکلیف حرکتی هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ماه 1385، دانشگاه تبریز

 

 

 

4- توصیف و مقایسه تبحر حرکتی دانش آموزان دختر و پسر 10 و 11 ساله شهرستان اورمیه هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ماه 1385، دانشگاه تبریز

 

 

 

5- اثر صعود و شب مانی در ارتفاع 4100 متری دماوند روی حجمها و ظرفیت های ریوی کوهنوردان هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ماه 1385، دانشگاه تبریز

 

 

 

6- تأثیر خستگی شدید و متوسط بر دقت مهارت ورزشی و عملکرد شناختی هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ماه 1385، دانشگاه تبریز

 

 

 

7- تأثیر بازیهای رایانه ای برانگیختگی نوجوان پسر هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ماه 1385، دانشگاه تبریز

 

 

 

8- مقایسه تأثیر دو نوع بازخورد مربی مدار و آزمودنی مدار بر اجرا و یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون اولین همایش بین المللی علمی- ورزشی دانشگاه های جهان اسلام، صفحه 67، اردیبهشت ماه 1386

 

 

 

9- منابع استرس در دوران حرفه ای فوتبال ایران پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی، 21-22 آذر 1386، صفحه156، دانشگاه مازندران

 

 

 

10- مقایسه سبک های مقابله با استرس دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دختر و پسر اولین همایش بین المللی علمی- ورزشی دانشگاه های جهان اسلام، صفحه 55، اردیبهشت ماه 1386

 

 

 

12-مقایسه تأثیر دو نوع بازخورد مربی مدار و آزمودنی مدار بر اجرا و یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون اولین همایش بین المللی علمی- ورزشی دانشگاه های جهان اسلام، صفحه 67، اردیبهشت ماه 1386

 

 

 

13- مقایسه تأثیر دو نوع بازخورد مربی مدار و آزمودنی مدار بر اجرا و یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون، اولین همایش بین المللی علمی- ورزشی دانشگاه های جهان اسلام، صفحه 67، اردیبهشت ماه 1386

 

 

 

-14منابع استرس در دوران حرفه ای فوتبال ایران پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی، 21-22 آذر 1386، صفحه156، دانشگاه مازندران

 

 

 

15- مقایسه شادکامی دختران ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس متوسطه شهرستان اورمیه پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی، 21-22 آذر 1386، صفحه 178، دانشگاه مازندران

 

 

 

16- ادبیات پهلوانی و پوریای ولی دومین هم اندیشی بین المللی تاریخ ورزش ایران . آکادمی ملی المپیک تهران دی ماه 1386

 

 

 

17- ویژگی های زورخانه های ایرانی از لحاظ معماری دومین هم اندیشی بین المللی تاریخ ورزش ایران . آکادمی ملی المپیک تهران دی ماه 1386

 

 

 

18- جایگاه ورزش در طرح های توسعه شهری اولین همایش ملی شهر و ورزش تهران 1385

 

 

 

19- بررسی موانع و مشکلات موجود در خصوصی سازی ورزش از دیدگاه باشگاه های خصوصی در شهرستان اورمیهاولین همایش ملی شهر و ورزش تهران 1385

 

 

 

20- مشکلات و موانع موجود در باشگاه های خصوصی ورزشی شهر اورمیه، دومین کنگره ملی مدیریت ورزشی 1387-شیراز

 

 

 

21-فضاهای ورزشی و جایگاه آن در طرح های توسعه شهری اورمیه ، دومین کنگره ملی مدیریت ورزشی 1387-شیراز

 

 

 

 

 

 

 

22- The comparison of attribtional styles at failure and success situations in motor taskth European congress of sport psychology 2007 Greece12

 

 

 

23- The effect of different interopolated tasks on warm-up decrement in the volleyball serve 12 th European congress of sport psychology 2007 Greece

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنمای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری عمومی

 

 

 

22مورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

 

داوری پایان نامه کارشناسی ارشد 22 مورد داوری ÷ایان نامه دکتری 2 مورد

 

 

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

 

حیطه رفتار حرکتی : روانشناسی ورزش ، کنترل حرکتی، رشد حرکتی

 

 

 

طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته

 

 

 

1- بررسی سطح آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه ارومیه و تهیه فرم امتحانی

 

 

 

2- بررسی مرکز کنترل و سبکهای اسنادی و دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه ارومیه در موقعیت شکست و موفقیت در تکلیف شناختی

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : دانشگاه اورميه-دانشكده ادبيات و علوم انساني –معاونت آموزشي

 

 

 

فاکس : 3369716

 

تلفن : 3369715

 

 

 

آدرس پست الکترونیکی :ha2004mo@yahoo.com