دکتر جواد عبدالحسینی

جواد عبدالحسینی

جواد عبدالحسینی متولد پنجم تیرماه 1349 شهرستان خوی. دكتري در معماری (مسكن) از دانشگاه معماری و عمران آذربایجان کشور جمهوری آذربایجان.

مرتبه علمی:  استادیار

دارای 11 مقاله در نشریات و کنفرانسهای معتبر می باشدمقاله های به چاپ رسیده:

 

1- مجله اوربانیزم دانشکده معماری دانشگاه معماری و ساختمان جمهوری آذربایجان. شماره  5. سال انتشار 2003 میلادی. عنوان مقاله: تاثیر اقلیم و محیط در شکل گیری خانه های مسکونی شهرهای جنوبی ایران در آئینه شهر بندری بوشهر.

2- نشریه دانشکده معماری و شهرسازی آکادمی علوم جمهوری آذربایجان. شماره  2. سال انتشار 2004 میلادی. عنوان مقاله: تاثیر اقلیم و محیط در شکل گیری خانه های مسکونی شهرهای جنوبی ایران (در آئینه شهر یزد).

3- نشریه آثار علمی دانشگاه معماری و ساختمان جمهری آذربایجان. شماره  2. سال انتشار 2006 میلادی. عنوان مقاله: تبریز- مسکن کهن انسان.

4- مجله اوربانیزم دانشکده معماری دانشگاه معماری و ساختمان جمهوری آذربایجان.شماره  10. دارای نمایه  ISSN 1811 – 6582 سال انتشار 2007 میلادی. عنوان مقاله: ویژگیهای همگون سازی فرمهای ساختمانی جدید در محیط تاریخی.

5- مجله ایده آل مکان جمهوری آذربایجان. شماره 04/(06). سال انتشار 2007 میلادی. عنوان مقاله: مشکلات همگون سازی و سنن معماری در محیط تاریخی شهر.

6- نشریه دانشکده معماری و شهرسازی آکادمی علوم جمهوری آذربایجان. شماره  5. سال انتشار 2007 میلادی. عنوان مقاله: بررسیهای تشابه خانه های مسکونی شهر تبریز از ایران و شهر باکو از جمهوری آذربایجان و پیشنهادات همگون سازی.

7- نشریه آثار علمی دانشگاه معماری و ساختمان جمهری آذربایجان. شماره 2. سال انتشار 2007 میلادی. عنوان مقاله: همگون ساختن ساختمانهای جدید مسکونی در محیط تاریخی تبریز و باکو.

8- مجله اوربانیزم دانشکده معماری دانشگاه معماری و ساختمان جمهوری آذربایجان. شماره 11. دارای نمایه  ISSN 1811 – 6582 سال انتشار 2008 میلادی. عنوان مقاله: تطبیق شرایط ایده های معاصر در احیاء شهرهای تاریخی.

9- فصلنامه معماري،شهرسازي و تجسمي داراي رتبه علمي - پژوهشي (هنر و معماري) سال هشتم، شماره 18، پاييز 1390عنو ان مقاله: سازگار كردن طراحي خانه هاي مسكوني تبريز و باكو با فرهنگ و اقليم بومي 

 كنفرانسها:

1- سومین همایش بین المللی در رابطه با مشکلات توسعه و شکل گیری شهرهای تاریخی شرق و آسیای مرکزی در باکو تحت عنوان نظری به معماری گذشته تبریز. با سخنرانی و اسلاید شرکت کرده ام و به اکتبر 2005 میلادی در مجموعه سخنرانیها به چاپ رسیده است.

2- کنفرانس بین المللی دیدگاههای نوین شهری در طراحی و حمل و نقل. محل برگزاری: کشور یونان. نحوه شرکت در کنفرانس: ارائه مقاله و سخنرانی. تاریخ برگزاری: جولای 2008 میلادی. داراي نمايه هاي ISSN: 1790-2769 و ISBN: 978-960-6766-87-9. عنوان مقاله: همگون سازی ساختمانهای مسکونی جديد متناسب با بافت تاریخی شهرها در کشورهای مشرق‌زمين (در آينه ایران و آذربایجان). 

ايميلj.abdolhoseyni@urmia.ac.ir

 تلفن: 04436433151