جواد علیزاده کاکلر

دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

استادیار گروه مهندسی مکانیک - دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه

تاریخ تولد: 1362

محل تولد: ارومیه

وضعیت تأهل: متأهل

پست الکترونیک: j.alizadeh@urmia.ac.ir

زمینه مطالعات علمی و علاقه مندیهای پژوهشی: مکانیک شکست، خستگی کلاسیک، خستگی تماس غلتشی، سامانه‌های ریلی، تحلیل سازه‌ها، مکانیک آسیب، بایومکانیک

 

اطلاعات آموزشی و پژوهشی

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسي مکانيک (طراحی جامدات) از دانشگاه علم و صنعت ايران

رتبه دوم کارشناسی ارشد مهندسي مکانيک (طراحی کاربردی) از دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین طوسی

دکتری مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی) از دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین طوسی

 

دروس تدریسی

-  فیزیک عمومی (1)

استاتیک، تمرین سری اول، تمرین سری دوم، تمرین سری سوم، تمرین سری چهارم، نمرات میانترم، تمرینات سری پنجم، تمرینات سری ششم، تمرینات سری هفتم ، تمرینات سری هشتم، تمرینات سری نهم، تمرینات سری دهم

- مقاومت مصالح (1)

- مقاومت مصالح (2)

-  مکانیک محیط های پیوسته

- مکانیک شکست و خستگی، تمرینات فصل ششم

-  استاتیک و مقاومت مصالح گروه مهندسی معدن

-  آزمایشگاه مقاومت مصالح

 

مقالات چاپ شده در مجلات ISI


5- J. Alizadeh Kaklar, R. Ghajar and H. Tavakkoli, “Modelling of nonlinear hunting instability for a high-speed railway vehicle equipped by hollow worn wheels”, Journal of Multi-body Dynamics; DOI: 10.1177/1464419316636968.

4- R. Ghajar and J. Alizadeh K., “Mixed Mode Weight Functions for an Elliptical Subsurface Crack under Shear Loadings”, Engineering Fracture Mechanics 2015; 136:58-75.

3- J. Alizadeh K. and R. Ghajar, “Calculation of Mixed Mode Stress Intensity Factors for an Elliptical Subsurface Crack under Arbitrary Normal Loading”, Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures 2015; 38:700-713.

2- R. Ghajar and J. Alizadeh K., “Mixed Mode Stress Intensity Factors for Elliptical Subsurface Cracks in an Elastic Half-Space Subjected to a Uniform Normal Loading”, Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures 2013; 34:1199-1208.

1- R. Ghajar, N. Naserifar, H. Sadati and J. Alizadeh K., “A Neural Network Approach for Predicting Steel Properties Characterizing Cyclic Ramberg-Osgood Equation”, Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures 2011; 34:534-544.

  

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی

11- جواد علیزاده کاکلر، “تحلیل ترک زیرسطحی کاملاً بسته با استفاده از ماتریس تابع وزن دوبعدی”، مجله علمی-پژوهشی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، پذیرش.

10- جواد علیزاده کاکلر، رحمت‌ا... قاجار، “کوپلینگ مودهای شکست در ترک‌های زیرسطحی بیضوی تحت بارگذاری برشی یکنواخت”، ماهنامه علمی-پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، اسفند 93،‌ شماره 15،‌ ص. 10-1.

9- رحمت‌ا... قاجار، جواد علیزاده کاکلر، “تابع وزن دوبعدی مود ترکیبی ترک‌های زیرسطحی بیضوی تحت بارگذاری کششی”، ماهنامه علمی-پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، دي 93،‌ شماره 10،‌ ص. 58-50.

8- جواد عليزاده کاکلر، رحمت‌ا... قاجار، حمید توکلی، “مدل‌سازی و تحلیل دینامیکی واگن مسافری سرعت بالا در سامانه ریلی ایران”، فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی حمل و نقل، شماره 10، زمستان 1390، ص. 141-125.

7- رحمت‌ا... قاجار، صفا پیمان، جواد عليزاده کاکلر، “ارائه یک مدل کرنش پایه بهبود یافته برای محاسبه عمر خستگی چندمحوره فلزات”، فصلنامه علمی-پژوهشی مکانیک جامدات، شماره 9، تابستان 1390، ص. 26- 17.

6- رحمت‌ا... قاجار، جواد عليزاده کاکلر، مهدی نعمتی، یونس عليزاده، “تعیین چقرمگی شکست فولاد ریل UIC60 با استفاده از آزمایش ضربه شارپی در دماهای مختلف”، فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی حمل و نقل، شماره 7، بهار 1390، ص. 259-249.

5- رحمت‌ا... قاجار، جواد عليزاده كاكلر، “تخمین عمر رشد ترک زیرسطحی در چرخ واگن مسافری سیستم ریلی ایران”، International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology، شماره 13، پاییز 1389، ص. 24-11.

4- جواد عليزاده كاكلر، علی اصغر جعفری، “تعیین طول آستانه و بحرانی ترک زیرسطحی برای چرخ سامانه ریلی ایران”، فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی حمل و نقل، شماره 3، بهار 1389، ص. 65-55.

3- علی اسدی لاری، جواد علیزاده کاکلر، “تأثیر بهبود رفتار سایشی چرخ‌های فولادی بر ایمنی سیر قطار، مطالعه موردی: واگن مسافری مسیر تهران-میانه”، فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی حمل و نقل، شماره 1، پاییز 1388، ص. 1-9.

2- J. Alizadeh K., “Numerical analysis of fractured process in locomotive steel wheels”, British Journal of Engineering & Technology 2012; 1:265-284.

1- J. Alizadeh K. and B. Arab, “Determination of the critical length of a subsurface crack in a monobloc R7T railway wheel using FEM analysis”, British Journal of Engineering & Technology 2012; 1:340-350.

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و ترویجی


5-رحمت‌ا... قاجار، فرهاد کریمی، جواد علیزاده کاکلر، “بررسی تماس چرخ و ریل در سامانه ریلی از دیدگاه خستگی و شکست”، مجله علمي ترويجي جاده، شماره 72، پاییز 1391، ص. 262-253.

4-حمید توکلی، جواد علیزاده کاکلر، “مدل‌سازی 21 درجه آزادی و تحلیل دینامیکی واگن مسافری ایران”، مجله مهندسی مکانیک و ارتعاشات، شماره 1، 1390، ص. 30-23.

3-رحمت ا... قاجار، جواد عليزاده كاكلر، “بررسی پديده خستگي تماس غلتشي در ريل­هاي راه­آهن”، مجله علمي ترويجي جاده، شماره 67، تابستان 1390، ص. 78-69.

2-جواد عليزاده كاكلر، رحمت­ا.. قاجار، “تحلیل تماس چرخ و ریل سامانه ریلی مسافری ایران”، مجله علمي ترويجي انجمن مهندسان مکانیک ایران، شماره 76، 1390، ص. 46-55.

1-جواد عليزاده كاكلر، اميد فرهنگيان، “بررسي پديده خستگي تماس غلتشي در چرخ­هاي فولادي راه‌آهن”، مجله فني و تخصصي رجاء، شماره 24، اسفند 1386، ص. 12-8.

 
 

مقالات ارائه شده در همایش‌های علمی ملی و بین المللی


16- جواد علیزاده کاکلر، بهروز عرب، ”قابلیت اطمینان عمر خستگی چرخ فولادی سامانه ریلی ایران“، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، اردیبهشت 1395.

15- جواد علیزاده کاکلر، رحمت‌ا... قاجار، علیرضا شجری، ”استخراج تابع وزن دوبعدی ترک‌های زیرسطحی بیضوی تحت بارگذاری کششی“، بیست و دومین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، اردیبهشت 1393.

14- رحمت‌ا... قاجار، جواد علیزاده کاکلر، ”استخراج تابع وزن دوبعدی مود II ترک‌های زیرسطحی بیضوی ناشی از کوپلینگ با مود کششی“، سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ايران، تهران، دانشگاه تهران، اسفند 1392.

13- جواد عليزاده كاكلر، رحمت‌ا... قاجار، هانی جاودان، ”بررسی تحلیلی و عددی سرعت بحرانی هانتینگ بوژی مسافری“، سیزدهمین کنفرانس بين‌المللي حمل‌ونقل ريلي ايران، آبان 1390، تهران.

12- J. Alizadeh K., H. Tavakkoli and R. Ghajar, "The influence of tread hollowing of the railway wheels on the ride comfort of a coach”, ASME- IMECE2011 Conference, Denver, Colorado, USA.

11- رحمت‌ا... قاجار، صفا پیمان، جواد عليزاده كاكلر، ”ارائه یک مدل جدید برای محاسبه عمر خستگی چندمحوره فلزات“، نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران، بیرجند، اردیبهشت 1390.

10- علیرضا باصحبت نوین زاده، صفا پیمان، جواد عليزاده كاكلر، ”تحلیل صفحه با ترک مرکزی تحت اثر تنش یکنواخت عمود بر صفحه در لبه‌های ترک با استفاده از روش گالرکین“، نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران، بیرجند، اردیبهشت 1390.

9- رحمت‌ا... قاجار، صفا پیمان، جواد عليزاده كاكلر، ”مطالعه مقایسه‌ای معیارهای محاسبه عمر خستگی چندمحوره نامتناسب“، دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ايران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، اسفند 1389.

8- حمید توکلی، رحمت‌ا... قاجار، جواد عليزاده كاكلر، ”مدل‌سازی 21 درجه آزادی و تحلیل دینامیکی واگن مسافری ایران با چرخ‌های گود شده“، دوازدهمین کنفرانس بين‌المللي حمل‌ونقل ريلي ايران، آبان 1389، تهران.

7- جواد عليزاده كاكلر، محمدرضا نوفرستی، ”تحلیل اجزا محدود تماس چرخ منوبلوک R7T و ریل UIC60“، دوازدهمین کنفرانس بين‌المللي حمل‌ونقل ريلي ايران، آبان 1389، تهران.

6- H. Tavakkoli, R. Ghajar and J. Alizadeh K. “The influence of tread hollowing of the railway wheels on the hunting of a coach”, ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings 11, pp. 895-900, 2010.

5- جواد عليزاده كاكلر، علی اصغر جعفری، بهروز عرب، ”مطالعه تجربی الگوی سایش پروفیل چرخ“، یازدهمين کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، مهر 1389، دانشگاه تبریز.

4- رحمت‌ا... قاجار، حامد سعیدی گوگرچینی، جواد عليزاده كاكلر، ”محاسبه تاریخچه ضرایب شدت تنش ترک زیرسطحی در چرخ فولادی سامانه ریلی ایران“، یازدهمين کنفرانس بين‌المللي حمل‌ونقل ريلي ايران، آبان 1388، تهران.

3- جواد عليزاده كاكلر، محمدرضا نوفرستي، ”بررسي میدانی گودی چرخ واگن‌های چینی با استفاده از معیارهای موجود در مراجع مختلف“، دهمين کنفرانس بين‌المللي حمل‌ونقل ريلي ايران، آبان 1387، تهران.

2- R. Ghajar and J. Alizadeh K. “An infield investigation of the reasons for the vibration experienced in the newly operated passenger coaches by the Iranian railway systems”, ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings 13, pp. 781-787, 2009.

1- R. Ghajar, J. Alizadeh K., and N. Naserifar “Estimation of cyclic strain hardening exponent and cyclic strength coefficient of steels by artificial neural networks”, ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings 12 , pp. 639-648, 2008.

 

تالیفات و ترجمه کتب

1- S. H. Sadati, J. Alizadeh K. and R. Ghajar “Application of Artificial Neural Networks in the Estimation of Mechanical Properties of Materials”, fifth chapter of book titled “Artificial Neural Networks - Industrial and Control Engineering”, pp. 117-130, InTech publisher, 2010.

2- بهروز فرشی، جواد علیزاده کاکلر، قاسم خبازیان، “مکانیک مواد مرکب (رفتار سازه­های کامپوزیتی)”، ترجمه، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1387.

3- جواد علیزاده کاکلر، “خلاصه مطالب و حل کامل مسائل فیزیک پایه (2)، الکترومغناطیس”، تألیف، انتشارات پاریاب، 1384.

 

راهنمای پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی