نینا قنبری قوشچی

متولد 1361- ارومیهفوق لیسانس از دانشگاه صنعتی شریف در مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی(1385)، لیسانساز دانشگاه شهیدبهشتی در مهندسی کامپیوتر – نرم افزار(1383)

 

مدارک علمی دانشگاهی

 فوق لیسانس هوش مصنوعی از دانشگاه صنعتی شریف

 

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

 عضو هیات علمی دانشکده فنی

 

مرتبه علمی

 مربی

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

 

N. Ghanbari Ghooshchi, G.R. Ghasem-Sani, “Extending SAT-Plan to handle iterative actions”, 12th International CSI Computer Conference (CSICC’2007), Shahid Beheshti University , Tehran, Iran , February 20-22, 2007.

 

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

 یادگیری تقویتی(reinforcement learning) برنامه ریزی در هوش مصنوعی(AI planning) یادگیری ماشین(machine learning)

 

 تدریس در دانشگاهها

 دانشگاه اروميه

 آدرس پست الکترونیکی :n.ghanbari@mail.urmia.ac.ir