.

 
رزومه   
 پریچهر طوری نام و نام خانوادگی
 کارشناس مسئول فناوری اطلاعات عنوان شغلی
 مرکز فناوری اطلاعات محل کار
32752835 شماره تماس مستقیم و فاکس
 2714 شماره تماس داخلی
 p.touri@urmia.ac.ir پست الکترونیکی
  سوابق تحصیلی 
  دانشگاه اژه ازمیر ترکیه کارشناسی مهندسی علوم کامپیوتر 
 برنامه ریزی کلاسی (با استفاده از زبان برنامه نویسی پرولوگ بعنوان ابزار سیستم خبره) پایان نامه دوره کارشناسی   
 مرکز آموزش نیمه حضوری دانشگاه ارومیه  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی  
 

ارزیابی درونی گروه های آموزشی علوم تربیتی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه جهت ارتقاء و بهبود کیفیت آموزشی

پایان نامه  کارشناسی ارشد 
عنوان فعالیتها  
  کنترل و نظارت بر تهیه نسخه های پشتیبان از اطلاعات سیستم ها
  کنترل و نظارت بر نصب و اجرا و عملکرد صحیح آنتی ویروس و سیستمهای بروزرسانی ویندوز
  مدیریت اکانتینگ کاربران استفاده کننده از اینترنت
  مدیریت اکانتینگ ایمیل سرور
  مدیریت وب سایت
  کنترل و پیگیری پرداخت هزینه های ماهیانه خطوط اینترنت و اینترانت و خط E1 و شبکه دولت دانشگاه
  نگهداری آمار و لیست تجهیزات سخت افزار کامپیوتر و شبکه دانشگاه
  تهیه مشخصات جدید برای خرید کامپیوتر
  پشتیبانی از سیستم مکانیزه اموال
 مدیریت سیستمهای مکانیزه حقوق و دستمزد و کارگزینی 
  انجام و پیگیری امور اداری مربوط با سایر قسمتها و خارج از دانشگاه
دوره های آموزشی گذرانده   
زبان برنامه نویسی SQL Server
رایانه ویژه راهبران طرح شبکه دولت
آموزش Windows Server
آموزش +Network
روشهای تولید محتوای الکترونیکی
ذوره آموزش Active Directory & Firewall

 

راهنمای سایت