دکتر رضا بابازاده

متولد 67/1/1 استان اردبیل-شهرستان گرمی-متاهل

دکتری تخصصی مهندسی صنایع گرایش صنایع از دانشگاه تهران

 مدارک علمی دانشگاهی

 (1) کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تکنولوژی صنعتی از دانشگاه تبریز (89-1385)

 عنوان پایان نامه: ارزیابی پیاده سازی تکنیک SPC در بهبود کیفیت محصولات شرکت تراکتورسازی تبریز

 

 (2) کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش صنایع از دانشگاه تهران (91-1389)

 عنوان تز: طراحی شبکه زنجیره تامین چابک تحت شرایط عدم قطعیت

 

 (3) دکترای تخصصی مهندسی صنایع گرایش صنایع از دانشگاه تهران (94-1391)
  عنوان رساله: طراحی شبکه زنجيره تامين سوخت­ زیستی مایع از گیاه جاتروفا در ایران در شرایط عدم قطعیت

 

  وضعيت شغلی و مسئوليت اجرايی

 عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

 

 مرتبه علمی

 استادیار

 

عضويت در انجمن های علمی

  انجمن تحقیق در عملیات ایران

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و يا ISI

 [1]     Babazadeh R., Razmi J., Pishvaee M.S., Rabbani M. (2016) A sustainable second-generation biodiesel supply chain network design problem under risk. Omega (2016). Inpress (ISI Indexed, IF=4.376).

[2]     Babazadeh R., Razmi J., Rabbani M., Pishvaee M.S. (2015) An integrated data envelopment analysis mathematical programming approach to strategic biodiesel supply chain network design problem. Journal of Cleaner Production 1-14, Inpress (ISI Indexed, IF=3.84).

[3]     Babazadeh R., Razmi J., Pishvaee M.S. (2016) Sustainable cultivation location optimization of the Jatropha curcas L. under uncertainty: A unified fuzzy data envelopment analysis approach. Measurement, http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2016.03.063, Inpress (ISI Indexed, IF=1.48).

[4]     Babazadeh R., Razmi J., Pishvaee M.S., Rabbani M. (2015) A non-radial DEA model for location optimization of Jatropha curcas L. cultivation. Industrial Crops and Products 69 (2015) 197–203, (ISI Indexed, IF=3.2).

[5]     Azadeh A., Babazadeh R., Asadzadeh S.M. (2013)  “Optimum estimation and forecasting of renewable energy consumption by artificial neural networks”, Renewable and Sustainable Energy Reviews,27, 605–612, (ISI Indexed, IF=5.5).

[6]     Babazadeh R., Jolai F., Razmi J., Pishvaee M.S. (2014) “Developing a robust programming approach for the responsive logistics network design under uncertainty”, International Journal of Industrial Engineering, 21(1), 1-17, (ISI Indexed, IF=0.15).

[7]     Razmi J., Hassani A., Babazadeh R. (2014) “A hybrid fuzzy bi-objective delivery planning model for leagile e-tailing under uncertainty”, International Journal of Management Science and Engineering Management, Doi: dx.doi.org/10.1080/17509653.2014.962110 (Scopous Indexed).

[8]     Khaleghinasab M.M., Razmi J., Babazadeh R. (2014) “Multi-period Agile Supply Chain Network Modeling Under Definite Demand”, Journal of Applied Science and Engineering Management, 2(1), 24-40(ISC Indexed).

[9]     Yousefi M. R., Razmi J., Giahi R., Babazadeh R. (2014) “A model of bilateral N-tier supply chain:Nash equilibrium strategies and structure”, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, 96-110, Special Issue(ISC Indexed).

[10]Babazadeh R., Razmi J., Ghodsi R. (2013) “Facility location in responsive and flexible supply chain network design (SCND) considering outsourcing”, Int. J. Operational Research, 17(3), 295-310 (Scopous Indexed).

[11]Babazadeh R., Rafiei H., Rabbani M. (2013) “A dynamic sustainable cell formation problem in agile production systems”, Int. J. Operational Research, 16(4), 448-464 (Scopous Indexed).

[12]Babazadeh R., Jolai F., Razmi J., “Developing scenario-based robust optimisation approaches for the reverse logistics network design problem under uncertain environments”, Int. J. Services and Operations Management, In press, (Scopous Indexed).

[13]Babazadeh R., Tavakkoli-Moghaddam R., Razmi J., (2012) “A complex Design of the Integrated Forward-Reverse Logistics Network Under Uncertainty”, International Journal of Industrial Engineering & Production Research, 23(2), 119-129 (ISC Indexed).

[14]Babazadeh R., Razmi J., (2012) “A robust stochastic programming approach for agile and responsive logistics under operational and disruption risks”, Int. J. Logistics Systems and Management, 13(4), 458-482 (Scopous Indexed).

[15]Babazadeh R., Razmi J., Ghodsi R. (2012) “Supply chain network design problem for a new market opportunity in an agile manufacturing system”, Journal of Industrial Engineering International, 8, 1-8 (ISC Indexed).

[16]Babazadeh R., Razmi J., Pishvaee M.S. (2012) “Robust Facility Location in Supply Chain Network Design under Risk”, International Journal of Mechanic Systems Engineering, 1(1), 35-47.

 

    مقالات ارائه شده در سمينارها و يا کنفرانسهای علمی

 [1]     Babazadeh R., Rabbani M., “A reverse logistics network design under risk considering Conditional value at risk ”, The 8th International Industrial Engineering Conference, 2011, Tehran, Iran (Selected as the best paper).

 [2]     Babazadeh R., Tavakkoli-Moghaddam R. “A complex integrated forward-reverse logistics in supply chain network design considering capacity expansion“, 2nd International and 4th National Logistics and Cupply Chain Conference, 2011, Tehran, Iran (Selected as the best paper).

 [3]     Babazadeh R., Razmi J. “A multi-stage stochastic optimization model for robust logistics network design “, 2nd International and 4th National Logistics and Cupply Chain Conference, 2011, Tehran, Iran.

 [4]    رزمی جعفر، خالقی نسب مهدی، رضا بابازاده، (1392) مدلسازی شبکه زنجیره تامین چابک چند دوره ای در حالت قطعیت تقاضا. دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.

 

 داوری مقالات پژوهشی

1) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

2) نشریه علمی پژوهشی مهندسی صنایع دانشگاه تهران

3) Environmental Progress

4) The International Journal of Logistics Management

5) International Journal of Management Science and Engineering Management

6) International Journal of Management Science and Engineering Management

7) International Journal of Services and Operations Management

 

 زمينه های تحقيقاتی مورد علاقه

 (1) مدیریت زنجیره تامین

(2) بهینه سازی شبکه زنجیره تامین آب و سیستم آبیاری زمینهای کشاورزی

(3) بهینه سازی در شرایط عدم قطعیت با استفاده از برنامه ریزی تصادفی، فازی و استوار

 (4) بهینه سازی زنجیره های تامین مربوط به انرژی های نو (سوختهای زیستی)، آب و سلامت با در نظر گرفتن عوامل پایداری

 (5) مدیریت و بهینه سازی زنجیره های تامین پایدار

 (6) برنامه‌ريزي و كنترل توليد

 (7) ارزیابی تامین کنندگان با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره

 (8) طراحي و مديريت سيستمهاي توليد صنعتي

 (9) الگوريتمهاي حل دقیق و متاهيوريستيك

 (10) سیستم های تولید ناب، چابک و ناب-چابک

 (11) ساخت و تولید سلولی

 

 طرحهای تحقيقاتی

(1) همکار فنی در اجرای پروژه "ایران، مرکز تجارت غلات منطقه" به کار فرمایی شرکت بازرگانی دولتی ایران و چاپ طرح ملی آن

(2) طراحی و پیاده سازی شبکه تامین الکترونیکی هوشمند برای صنایع تولیدی

(3) همکار فنی در " پروژه­  مشاوره­ پژوهشي در حوزه­ توليد محصولات نرم افزاري کاربردي بر پايه­ سيستم ­عامل بومي زمين براي شرکت­های دانش­ بنيان "

 

توانايي نرم افزاری

 آشنایی و کدنویسی در محیط نرم افزارهای MATLAB و GAMS

 

تدريس در دانشگاهها

(1) اقتصاد مهندسی پیشرفته (کارشناسی ارشد)

(2) آمار و احتمال مهندسی (کارشناسی)

(3) سیستم های خرید انبارداری و توزیع (کارشناسی)

 

جوايز و پاداش ها

(1)  رتبه اول دانشگاه تبریز در بین فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تکنولوژی صنعتی ورودی سال 1385

(2)  رتبه اول دانشگاه تهران در بین فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش صنایع ورودی سال 1389

(3)  پذیرش در دوره دکتری از طریق آئین نامه استعدادهای درخشان

(4) عضو مرکز استعداد درخشان دانشجویان دانشگاه تبریز 89-86

(5) دریافت جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال 1394

 

آدرس : ارومیه - جاده سرو - کیلومتر 11 - دانشگاه ارومیه - دانشکده فنی

آدرس پست الکترونیکی :r.babazadeh@urmia.ac.ir