دکتر رضا امامعلی سبزی 

به سال 1342 در ارومیه متولد و تحصیلات خود را دراین شهرستان به پایان رساند. در سال 1360 وارد تربیت معلم شهید رجایی شد و بعد از اتمام تحصیلات به مدت 2 سال در شهرهای ارومیه و مهاباد به تدریس مشغول بودند. سال 1363 در رشته شیمی محض دانشگاه شیراز قبول و در سال 1368 از این دانشگاه فارغ التحصیل شده و بلافاصله در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شدند و در سال 1371 از این دانشگاه فارغ التحصیل شدند. بعد از 7 سال تدریس در دانشگاه ارومیه، تحصیلات دوره دکترای خود را در دانشگاه تبریز به راهنمایی دکتر پورنقی آذر و دکتر گلابی در سال 1382 به پایان رساندند. بعد از5 سال تدریس در سال 1387 به فرصت مطالعاتی در دانشگاه استرالیای جنوبی در شهر آدلاید به مدت 9 عزیمت کردند و بعد از مراجعت به تدریس در دوره های کارشناسی و دوره های تحصیلات تکمیلی مشغول هستند.ضمنا در سال 1388 به مرتبه دانشیاری ارتقا یافته اند. ضمنا از آبان ماه 1393 به مرتبه استادی ارتقا یافتند.

 جهت مشاهده CV کلیک فرمایید .

لیست دانشجویان دکتری فارغ التحصیل

لیست دانشجویان ارشد فارغ التحصیل

نمرات میان ترم تجزیه

 شیمی تجزیه پیشرفته (بخش الکتروشیمی)

     مدارک علمی دانشگاهی

1- کارشناسی شیمی محض – دانشگاه شیراز 1368

2- کارشناسی ارشد شیمی تجزیه – دانشگاه تربیت مدرس 1371

3- دکترای شیمی تجزیه (الکتروشیمی) دانشگاه تبریز 1382

    وضعیت شغلی

           عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه ارومیه از سال 1372 تا کنون

 مسئولیت اجرایی

      1- معاون اداری مالی دانشکده علوم (1375/7/22 الی 11/20/ 1377) و (1382/7/16 الی 1383/4/20)

      2- مدیر گروه شیمی (1383/7/12 الی  1385/8/30)

      3- رئیس پژوهشکده زیست فناوری (1386/7/23 الی 1387/9/30) و (1388/7/7 الی 1392/12/10 )

      4- رئیس دانشکده علوم ( 1392/12/28 الی ادامه دارد )

 مرتبه علمی

      استاد

      عضویت در انجمن های علمی

           1-      عضو انجمن شیمی

        ترجمه

            تجزیه الکتروشیمیایی ترکیبات مهم زیستی

            مولف: ج.پ. هارت

            مترجمین: محمود رضازاده- رضا امامعلی سبزی، انتشارات دانشگاه ارومیه- 1377