Dr Hobbenaghi

 

دکتر رحیم حب نقی

اینجانب در بهمن ماه 1338 در ارومیه بدنیا آمده در دبستان دهقان، مدرسه راهنمایی مستشاری و دبیرستان جامع (معنوی)تحصیل کرده در سال 1358  ازرشته دامپزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شدم. در سال1365  به عنوان  دکترای عمومی دامپزشکی فارغ التحصیل شده وهمان سال به عنوان مربی به استخدام دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه درآمدم. در 1366 دراولین  دوره تخصصی پاتولوزی دامپزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شده و در  1373 از پایان نامه تخصصی خود دفاع نمودم.از سال 1370 و همزمان با انجام کار های مربوط به پایان نامه دوره  دکتری ، در دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه در حوزه مدیریتی نیز همکاری داشته و بعد از دفاعیه پایان نامه، بعنوان معاون اداری - مالی دانشگاه و در مهر ماه سال 1376 بعنوان رییس دانشگاه ارومیه انتخاب شدم. از مهمترین کار های دوره ریاست اینجانب اجرای طرح تجمیع واحد های دانشگاه های ارومیه و علوم پزشکی ارومیه در پردیس نازلو و تاسیس چند مرکز پژوهشی در پردیس شهرمی باشد. هم اکنون در گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی و به عنوان مدیر گروه مشغول خدمت می باشم.

 در سال های تعطیلی دانشگاه (انقلاب فرهنگی) در جهاد سازندگی مناطق کرد نشین و مرزی " سرو " و تحت مدیریت شهید حمید باکری مشغول به خدمت بودم . در دوران دانشجویی و در بحبوحه جنگ تحمیلی در سه عملیات والفجر مقدماتی ، والفجر یک و والفجر دو   بعنوان رزمنده در واحد اطلاعات و عملیات لشکر عاشورا حضور داشته ام

 

مدارک علمی دانشگاهی

دکترای عمومی دامپزشکی: دانشگاه تهران (1365)

دکترای تخصصی پاتولوژی دامپزشکی : دانشگاه تهران (1373)

مرتبه علمی: دانشیار پایه 32

 

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

معاون آموزشی دانشکده: 71-1370

معاون اداری و مالی دانشکده: 73-1372

معاون اداری و مالی دانشگاه: 76-1373

رییس دانشگاه:80-1376

رییس پژوهشکده علوم وفناوری زیستی:84-1382

مدیر گروه بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و صنعتی: 84-1382

مدیر گروه پاتوبیولوژی: از 1388  تا دی ماه 1393

رئیس دانشگاه: از سال 1392  تا کنون

 

عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی

 عضو هیئت ممیزه دانشگاه ارومیه: از 1384 تاکنون

عضو کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه  دانشگاه ارومیه: از 1384 تاکنون

 عضو حقیقی هیئت امنای دانشگاه ارومیه: از 1382 تا 1388

 عضو هیئت تحریریه مجله VRF

 

فعالیت های آموزشی :

الف - تدریس دروس:

آسیب شناسی عمومی دامپزشکی

آسیب شناسی اختصاصی دامپزشکی

آسیب شناسی تشخیصی (دکتری تخصصی)

آسیب شناسی عمومی پیشرفته(دکتری تخصصی)

ایمونوپاتولوژی دامپزشکی(دکتری تخصصی)

آسیب شناسی سیستمیک پیشرفته(دکتری تخصصی)

ب ) مشارکت در راهنمایی پایان نامه دکترای تخصصی دامپزشکی (4 مورد) با عناوین:

1

مطالعه اثرات میدانهای  الکترو مغناتیسی فرکانس متغیر بر روی آنزیم های  وهیستوشیمی کبد در خرگوش نر

2

ترمیم عصب سیاتیک با استفاده از گرافت غیر خودی وریدی همراه با سلول های مزانشیمی با منشا مغز استخوان و سوسپانسیون چادرینه بزرگ در رت

3

ارزیابی تاثیر تزریق سلولهای بنیادی مزانشمی مشتق از مغز استخوان بصورت داخل زردپی بر ترمیم زردپی خم کننده بندهای عمقی انگشتان در خرگوش

4

تاثیر Stromal Vascular fraction بافت چربی بر روی التیام زردپی در خرگوش - ارزیابی اثرات تجویز داروهای آتورواستاتین و اسید رتینوئیک بر پولاریزه شدن پاسخ لنفوسیتهای Tکمکی و سیمای بالینی و هیستوپاتولوژیک آنسفالومیلیت تجربی خود ایمن در موشC57BL/6

ج) راهنمایی پایان نامه دکترای عمومی دامپزشکی(24مورد) با عناوین :

1

بررسي هيستوپاتولوژي تغییرات رحم در  گاوميش هاي كشتار شده در كشتارگاه صنعتي اروميه

2

مطالعه علائم بالینی ، درمان وآسیب شناسی گاوهای از پاافتاده در روستا های اطراف ارومیه

3

بررسي سطوح سرمی انزیم های کبدی در ضایعات  مختلف پاتولوژیک کبد گوسفند

4

بررسي سطوح سرمی انزیم های کبدی در ضایعات  مختلف پاتولوژیک کبد گاو

5

بررسي هيستوپاتولوژي  اثرات گیاهان سمی روی بافت های حیاتی بدن

6

بررسي هيستوپاتولوژي  اثرات مسمومیت حاد ومزمن سرب در آرتمیا اورمیانا

7

مطالعه تاثیر برداشت پرده چادرینه بزرگ در میزان بروز چسبندگیهای محوطه بطنی در سگ

8

ارزیابی هیستوپاتولوژیک پیوند پایه دار سرپستانک اضافی در ترمیم ضایعات اسفنگتر سرپستانک اصلی در گاو

9

اثرت ویتامین  ب12 در جلوگیری از آپوپتوز در نورون های حسی گانگلیون پشتی نخاع  متعاقب له شدگی تجربی عصب سیاتیک

10

اثرات هيستوپاتولوژيك حاصل از اضافه كردن سياه‌دانه به جيره طيور گوشتي

11

بررسي هيستوپاتولوژيكي تومور‌هاي جلدي موش سفيد آزمايشگاهی

12

بررسی تاثیر فلونیکسین مگلومین بر روند التیام زردپی

13

مطالعه آسیب شناسی اتوترانسپلانتاسیون تجربی مهره دمی در نقیصه استخوان زند زیرین سگ

14

ارزیابی کاربرد آویخته سروزی - ماهیچه ای معده در مثانه آزمایشی

15

مطالعه آسیب شناسی سیستوپلاستی افزایشی به روش آناستوموز آویخته ماهیچه ای

16

صفاقی دیواره شکم به مثانه در سگ

17

تاثیر پوشش چادرینه در ترمیم جراحت تجربی عصب سیاتیک رت

18

ارزیابی پراکندگی اولسر شیردان و انواع آن در گاومیش های ذبح شده در کشتار گاه ارومیه

19

بررسی اثرات حفاظتی عصاره سیاه دانه بر روی نورون های شاخ حرکتی نخاع رت بالغ بعد از آکسنوتمی

20

تعیین در صد ضایعات هیستو پاتولوژیک قلب برره های سقط شده و تلفات نوزادان میش های ارومیه

21

ارزیابی هیستوپاتولوژیکی تاثیر کوآنزیم کیو 10 در ترمیم  جراحت تجربی اکسنوتمی

22

بررسی ضایعات پاتولوژیک حاصل از گزش کنه آرگاس پرسیکوس در ماکیان

23

بررسی ضایعات پاتولوژیک حاصل از گزش جرب درمانیسوس گالینه در ماکیان

24

بررسی اثرات عصاره گیاه Rafanus Niger بر فیبروز ریوی القا شده توسط بلئومایسین در موش صحرایی

25

بررسی نقش  سیلیمارین در جلوگیری از اثرات اکسیژن دهی بعد از هیپوکسی در CNS بچه ماهیان

26

اثرات ترمیمی عصاره گیاه آقطی و گزنه درزخم پوستی تمام ضخامت موش رت

 

 مقالات چاپ شده در مجلات داخلی

1

مسعود مهام, رحیم حب نقی , مجتبی هادیان , بهرام دلیر نقده  ( 1380). عوارض مسمومیت  تجربی با گیاه  تاج عروس در گوساله  در مجله علوم دارویی, (پاییز وزمستان) ,  شماره 2

2

مسعود مهام , رحیم حب نقی و  مجتبی هادیان(1382 ).  ایجاد مسمومیت تجربی  با گل افعی در گوساله های بومی در مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران,  دوره  58, شماره4

3

رحیم حب نقی، تقی طریحی (1384). اثرات ضد آپوپتوز دپرنیل در نورون های حسی گانگلیون ریشه پشتی نخاع رت بعداز قطع عصب سیاتیک در مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران , دوره 60, شماره1

4

باران قزل باش، فیروز قادری پاکدل، زهیر محمد حسین ،صمد زارع ، امیر تکمه چی، رحیم حب نقی و سمیه نادری (1390). بررسی تاثیر لاکتو باسیلوس رامنوس  (LMG 18243)بر روند رشد سرطان پستان در موش های .in bred BALB/cمجله پزشکی ارومیه، دوره 22 شماره 3

5

سارا جوانمردی، فرشید صرافزاده رضایی ، نوروز دلیرژ ، رحیم حب نقی(1390). ارزیابی تاثیر سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان در مراحل ابتدایی ترمیم جراحت زردپی خم کننده عمقی انگشت در خرگوش: مطالعه بیومکانیکی و ایمنو هیستوشیمی . مجله پزشکی ارومیه، دوره 22 شماره6

6

میثم ابطحی سروشانی، نوروز دلیرژ، رحیم حب نقی ، قاسم مسیبی(1391) .  اثر آتروواستاتین  در درمان آنسفالو میلیت تجربی خود ایمن ونقش آن در پاسخ لنفوسیت های تجربی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان ، سال سی ام ، شماره 188، صفحه 10 1

7

محمد یخچالی، رحیم حب نقی و مصطفی قوامی (1391). مطالعه اسیب شناسی نئواکینورنکوس (Neoechinorhynchus,spvanclease , 1919.) در دستگاه گوارش سس ماهی (Barbus Sp)مجله تحقیقات دامپزشکی . دوره 67 ، شماره 1 ، 47-43

8

میثم ابطحی سروشانی، نوروز دلیرژ، رحیم حب نقی ، قاسم مسیبی(1391).اثر درمانی آل-ترانس رتینوییک اسید در آنسفالومیلیت تجربی خود ایمن و نقش آن در پاسخ های لنفوسیت های T کمکی.    مجله دانشکده پزشکی اصفهان ، دوره 69 ،شماره 11، 717-710

 

مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

Hobbenaghi, R and Tiraihi, T. (2003).  Neuroprotective Effect of Deprenyl in Sensory Neurons of Axotomized Dorsal Root Ganglion: Clinical Neuropharmacology 26(5)

1

Saifzadeh S, Farrokhi Aradabili F Hobbenaghi R, Farid J. (2005).Teat Tip Reconstruction by Supernumerary Teat Autotransplantation in Cattle: Veterinary Surgery,  34:366-371

2

Saifzadeh S, Hobbenaghi R, Noorabadi m, (2005). Axial Pattern flap Based on the Lateral Caudal Arteries of the Tail in the Dog: An Experimental Study : Veterinary Surgery,34:509-513

3

F. SARRAFZADEH-REZAEI, R. HOBBENAGHI & M. BEHFAR. (2006).The effect of flunixin meglumine on tendon healing in rabbit: quantitative histopathological study. J. vet.Pharmacol. Therap. 29 (Suppl 1), 89–108

4

Saifzadeh, S.; Hobbenaghi, R. and Hodi, Sh.(2006) Elastic cartilage grafting in canine radial fracture: IJVR-Vol. 7-No. 4-Ser. No. 17 (page 1-7)

5

Saifzadeh, S.; Hobbenaghi, R.; Shokouhi Sabet Jalali, F. and Kabiri, B.(2007). Effect of a static magnetic field on bone healing in the dog: radiographic and histopathological studies:IJVR-Vol. 8-No. 1-Ser. No. 18 (page 8-15)

6

S Saifzadeh, R Hobbenaghi, S Asri-Rezaei, F Shokouhi SJ, B Dalir-Naghadeh and M Rohi S.  )2008). Evaluation of ‘Section-Ligation-Release (SLR)’ Technique Devised for Castration in the Stallion:Reproduction in Domestic Animals,  Vol 43 No 6

7

Sarah Javanmardi, Farshid Sarrafzadeh-Rezaei, NourozDelirezh,Rahim  Hobbenaghi Bahram Dalir-Naghadeh  ( 2008)Use of Undifferentiated Cultured Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells for DDF Tendon Injuries Repair in Rabbits: A Quantitative and Qualitative Histopathological StudyIRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SURGERY Vol.: 3; No.: 3 : 51-59

8

Rahim Mohammadi ,Saeed Azizi ,Nowruz Delirezh ,Rahim Hobbenaghi, Keyvan Amini,(2008);Functional, Histomorphometrical and imunohistochemical  Assessment of  Sciatic Nerve Regeneration through Inside-Out Vein Graft in Rat; IRANIAN JOURNAL OFVETERINARY SURGERY; Vol.: 3; No.: 3

9

A.Tukmechi, R. Hobbenaghi, H. Rahmati Holasoo, and A. Morvaridi (2009). Streptococcosis in a Pet Fish, Astronotus Ocellatus: A Case Study. International Journal of Biological and Life Sciences 1:1

10

Siamak Saifzadeh, Rahim Hobbenaghi ,Aysan Asadolahi (2009).Linear Esophagotomy Reinforcement with Nonvascularized Omental Autograft (NOA).Journal of Investigative Surgery, 22, 207–213

11

Siamak Saifzadeh, Rahim Hobbenaghi, Bahram Dalir Naghadeh, Behzad Pourreza, Siamak Kazemi(2009). Autogenous Greater Omentum, as a Free Nonvascularized Graft, Enhances Bone Healing: An Experimental Nonunion Model. Journal of Investigative Surgery, 22, 129–137

12

A.Tukmechi, R. Hobbenaghi, H.Tehrani AA, Athari SS, Hajimohammadi B and Rahmati Holasoo H.(2009).First report of listeriosis in hamster (Mesocricetus auratus). Iranian journal of Microbiology vol. 1 Num. 1 :54-57

13

Mehdi BehfarوFarshid Sarrafzadeh-Rezaei1,Rahim Hobbenaghi ,Nowruz Delirezh and Bahram Dalir-Naghadeh(2009). Effects of Uncultured Adipose Derived Stromal Vascular Fraction onTendon Healing in Rabbits: A Histological and Immunohistochemical Study; IRANIAN JOURNAL OF Veterinary  Surgery; Vol.: 4; No.: 1,2  25-35

14

Homan Rahmati-holasoo , Rahim Hobbenaghi, Amir Tukmechi , Reza Seyrafi , Alireza Homayounimehr & Rahmatollah Ghavami,(2010). Lymphocystis in a flower horn fish Comp Clin Pathol. 19:433–435

15

Hooman Rahmati-holasoo, Rahim Hobbenaghi , Amir Tukmechi & Asghar Morvaridi,(2010). The case report on squamous cell carcinoma in Oscar (Astronotus ocellatus). Comp Clin Pathol, 19:421–424

16

Rahim Mohammadi, Saeed Azizi, Nowruz delirezh,Rahim Hobbenaghi and Keyvan Amini, (2010).Comparison of  beneficial effects of undifferentiated cultured bone marrow stromal cells and omental adipose-derived nucleated cell fracture on sciatic nerve regeneration ;Muscle & Nnerve ; 2010 1-7

17

Mehdi Behfar, Farshid Sarrafzadeh-Rezaei Rahim Hobbenaghi, Nowruz Delirezh and Bahram Dalir-Naghadeh,( 2011). Adipose-derived stromal vascular fraction improves tendon healing in rabbits Chinese Journal of Traumatology;14(6):329-335

18

M Khodabandeh, M K Koohi, A Roshani, E Shahroziyan, A Pourfallah, Gh Shams, R.Hobbenaghi, B Badri and G Sadeghi-Hashjin(2011). Acute toxicity of virgin and used engine oil enriched with copper nano particles in the earthworm  Journal of Physics: Conference Series 304 ,012056

19

Rahim Mohammadi, Saeed Azizi, Nowruz Delirezh, Rahim Hobbenaghi and  Keyvan Amini,( 2011). Functional recovery of sciatic nerve through inside-ovein graft in rats; Chinese Journal of Traumatology; 14(1):46-52

20

Rahim Mohammadi, DVM, Saeed Azizi, DVSc, Nowruz Delirezh, PhD, Rahim Hobbenaghi, DVSc, and Keyvan Amini, DVM, (2011). Transplantation of uncultured omental adipose-derived stromal vascular fraction improves sciatic nerve regeneration and functional recovery through inside-out vein graft in rats  J Trauma Volume 72, Number 2

21

Mehdi behfar, Farshid Sarrafzadeh-Rezaei, Rahim Hobbenaghi, Nowruz Delirezh and Bahram Dalir-Naghadeh,( 2012).Enhanced Mecanical properties of rabbit flexor tendons in Response to Intratendinous Injection of adipose Derived Stromal Vascular Fraction.current stem cell Research & Therapy .2012 , 7, 173-178

22

H Malekinejad , P Akbari , M Allymehr ,R Hobbenaghi and A Rezaie2(2012). Cyclopiazonic acid augments the hepatic and renal oxidative stress in broiler chicks Human and Experimental Toxicology DOI: 10.1177/0960327110384285

23

Mohkber Dezfouli M. R. Sadeghian S. Javanbakht J. Hobe Naghi R. and Lakzian (2012). A study of occurrence and histopathology of  Mycoplasma infection in sheep in Tehran suburb, Iran; Journal of Infectious Diseases and Immunity Vol. 3(6), pp. 106-111

24

H.Malekinejad , A. Rezabakhsh , F. Rahmani , R. Hobbenaghi(2012). Silymarin regulates  the cytochrome P450 3A2 and glutathione peroxides in the liver  of streptozotocin-induced diabetic rats. Phytomedicine 19 : 583– 590

25

R. Mohammadi , S. Azizi ,N. Delirezh , R. Hobbenaghi ,K.Amini ,P.Malekkhetabi,(2012). The use of undifferentiated bone marrow stromal cells for sciatic nerve  regeneration in rats; International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons.41:650-656

26

Mehdi Behfar  Farshid Sarrafzadeh-Rezaei, Rahim Hobbenaghi , Nowruz Delirezh  and Bahram Dalir-Naghadeh (2012).  Adipose derived stromal vascular fraction improves early endon healing: an experimental study in rabbits Veterinary Research Forum; 2 (4) 248 – 253

27

 

28

Rahim Hobbenaghi , Mousa Tavassoli , Manochehr Alimehr , Sara Shokrpoor ,Mohammad Ghorbanzadeghan,( 2012). Histopathological study of the mite biting (Dermanyssus gallinae) in poultry skin; Veterinary Research Forum ; 3 (3) 205 – 208

29

Seyyed Meysam Abtahi Froushani,Rahim Hobbenaghi, Norouz Delirezh,and Ghasem Mosayebi(2013). Synergistic effects of atorvastatin and all-trans retinoic acid in ameliorating animal model of multiple sclerosis; Immunological Investigations; DOI: 10.3109/08820139.2013.825269

30

Najafi Gh, Hobenaghi R, Hoshyari A, Moghadaszadeh M, Ghorbanzadeh B, (2013). The effect of atrazine on spermic parameters and fertility potential in mature rats ; Arak Medical University Journal (AMUJ); 15(69): 85-94

31

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

1

خصوصیات شیمیایی سنگ های کلیوی در گاومیش های کشتار شده ارومیه ارائه شده در اولين كنگره علوم پايه دامپزشكي ايران در10- 12 خرداد1379توسط دکتر رحیم حب نقی دکتر گودرز صادقی دکتر محمد حسن انصاری و دکتر فرزاد قبله

2

Evaluation of partial Omentectomy in Dogs for Prevention of Experimental Induced  Abdominal

ارائه شده در کنگره جهانی حیوانات کوچک  درسال2001 در ونکوور کانادا توسط دکتر سیامک سیف زاده و دکتر رحیم حب نقی

3

بررسی هیستوپا تولوژیکی غده آدرنال گاومیش ارائه شده در همایش گاومیش ایران در آذر 1382 در دانشگاه ارومیه توسط دکتر رحیم حب نقی و دکتر ایرج سهرابی حقدوست

4

بررسی هیستوشیمی غده آدرنال گاومیش ارائه شده در همایش گاومیش ایران در آذر 1382 در دانشگاه ارومیه توسط دکتر رحیم حب نقی و دکتر ایرج سهرابی حقدوست

5

بررسی مورفومتریک و هیستولوژیک غده آدرنال گاومیش با توجه به سن و جنس ووزن دام ارائه شده در همایش گاومیش ایران در آذر 1382 در دانشگاه ارومیه توسط دکتر رحیم حب نقی و دکتر ایرج سهرابی حقدوست

6

بررسی  هیستولوژیکی رحم گاومیش در فصول و سنین مختلف ارائه شده  در  اسفند 1382 سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران توسط  دکتر رحیم حب نقی و دکتر عزیز پروینی

7

اثرات محافظتی دپرنیل بر نورون های حرکتی بعد از قطع نیمه نخاع در رت ارائه شده در ششمین همایش سراسری علوم تشریحی ایران در اردیبهشت 1383در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني  شیراز توسط مصطفی اشرفی ودکتر تقی طریحی و دکتر رحیم حب نقی

8

اثرات تجویز ویتامینهای ای و  سی بر روند التیام جراحات زردپی در خرگوش ارائه شده در اولین سمپوزیوم بینالمللی جراحی دامپزشکی در اردیبهشت 1384 در دانشگاه شهر کرد توسط دکتر فرشید صرافزاده رضایی, دکتر رحیم حب نقی, آقای سید حسین  جارالمسجد و خانم پگاه عباس نیا

9

گزارش یک مورد فیبروم دریچه ای در قلب گاو ارائه شده  در چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی در دانشگاه ارومیه در خرداد 1384 توسط دکتر رحیم حب نقی و دکتر امیر عباس فرشید

10

گزارش یک مورد ریه اکتوبیک 2 کیلو گرمی در  زیر پوست گردن گوساله ارائه شده  در چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی در دانشگاه ارومیه در خرداد 1384 توسط دکتر رحیم حب نقی و دکتربهرام دلیر نقده , دکتر فرشید صرافزاده  رضایی  و آقای قادر جلیل زاده

11

گزارش یک مورد پریکاردیت تروماتیک فیبرینی چرکی و هموراژیک همراه با سوراخ شدگی دیواره بطن ارائه شده در چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی در دانشگاه ارومیه در خرداد 1384 توسط دکتر رحیم حب نقی و دکتر علی اصغر تهرانی

12

بررسی اثرات سمی ورباسکوم در ماهی کپور ارائه شده  در چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی در دانشگاه ارومیه در خرداد 1384 توسط دکتر دکتر مسعود مهام , دکتر  رحیم حب نقی, خانم فرزانه نوری و دکتر سعید مشکینی

13

اولین گزارش مسمومیت با جاشیر در گوسفند ارائه شده  در چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی در دانشگاه ارومیه در خرداد 1384 توسط دکتر دکتر مسعود مهام , دکتر  رحیم حب نقی و خانم مژگان لارتی

14

رادیکال ماستکتومی آدنو کارسینوم پستانی در یک قلاده سگ نژاد ژرمن شیپرد ارائه شده در چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی در دانشگاه ارومیه در خرداد 1384 توسط دکتر سیامک سیف زاده, دکتر فرنود شکوهی, دکتر  رحیم حب نقی و بهزاد پوررضا

15

معرفی تکنیک لیگاتور , برش ورها سازی در اخته نریان ارائه شده  در چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی در دانشگاه ارومیه در خرداد 1384 توسط دکتر سیامک سیف زاده دکتر سیامک عصری رضایی, دکتر  رحیم حب نقی, دکتر فرنود شکوهی و آقای محمد روحی سابق

16

اثرات هيستو‍‍پاتولوژيك حاصل از تغذيه با گياه سلمانجا در گوساله‌ها ارائه شده در سومين همايش گياهان دارويي در دانشگاه شاهد درآبان 1386 توسط دكتر رحيم حب‌نقي ، دكتر مسعود مهام ، دكتر مجتبي هاديان

17

اثرات هيستو‍‍پاتولوژيك حاصل از تغذيه با گياه گل ماهور در گوساله‌ها ارائه شده در سومين همايش گياهان دارويي در دانشگاه شاهد درآبان 1386 توسط دكتر رحيم حب‌نقي ، دكتر مسعود مهام ، دكتر مجتبي هاديان

18

اثرات هيستو‍‍پاتولوژيك حاصل از تغذيه با گياه گل تاج خروس در گوساله‌ها ارائه شده پنجمين گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی در دانشگاه اهواز در بهمن 1386 توسط دكتر رحيم حب‌نقي ، دكتر مسعود مهام و دكتر امين ممقاني

19

بررسي هيستو‍‍پاتولوژيك ايلئوم گوسفندان مسن كشتاري اروميه جهت جستجوي يون. ارائه شده پنجمين گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی در دانشگاه اهواز در بهمن 1386 توسط دكتر رحيم حب‌نقي و دكتر سياوش احمدي نوربخش

20

گزارش یک مورد ناهنجاری قلبی نقیصه کامل سپتوم بطنی به همراه تکوین ناقص دریچه های دهلیزی- بطنی در گوساله ارائه شده در پانزدهمین کنگره دامپزشگی ایران1386 توسط دكتر رحيم حب‌نقي ، دكتر بهرام دلیر نقده و دكتر امين ممقاني

21

گزارش یک مورد کاردیومیولیز گاو و عوارض جانبی آن گوساله ارائه شده در پانزدهمین کنگره دامپزشگی ایران1386 توسط دكتر رحيم حب‌نقي و هومن رحمتی هولاسو

22

گزارش پاتولوژیکی وقوع یک مورد مانهیمیوز ریوی در گاو مبتلا به نارسایی احتقانی قلب ارائه شده در پانزدهمین کنگره دامپزشگی ایران1386 توسط دكتر رحيم حب‌نقي ، دكتر علی اصغر تهرانی و دكتر امين ممقاني

23

 (Squamous cell carcinoma in oscar (Astronotus ocelatus)

ارایه شده در (تهران - سال 1387)

1st international congress on Aquatic Animal Health Management And Disease

24

Edwardsiellosis in red tiger skin Oscar

ارایه شده در (تهران - سال 1387)

1st international congress on Aquatic Animal Health Management And Diseases

25

Lymphocystis in a flower horn fish

ارایه شده در (تهران - سال 1387)

1st international congress on Aquatic Animal Health Management And Diseases

26

Histopathological survey on pectoral fin

ارایه شده در (تهران - سال 1387)

1st international congress on Aquatic Animal Health Management And Diseases

27

Death of female angel breeder fish

ارایه شده در (تهران - سال 1387)

1st international congress on Aquatic Animal Health Management And Diseases

28

یافته های اسیب شناسی پوسیدگی‏ باله پشتی در ماهیان قزل الای‏ رنگین کمان پرورشی ارایه شده در نخستین همایش ‏ملی ماهیان ‏سرد ابی در تنکابن ‏ایران 1388

29

بررسي هيستو‍‍پاتولوژيكی اثرات تجویز عصاره سیاه دانه بر کبد و طحال  رت ارایه شده در همایش علمی توسعه صنعت  گیاهان دارویی ایران  در اسفند  1388

30

بررسي هيستو‍‍پاتولوژيكی اثرات تجویز عصاره سیاه دانه برمری و معده رت ارایه شده در همایش علمی توسعه صنعت  گیاهان دارویی ایران ایران  در اسفند 1388

31

بررسي هيستو‍‍پاتولوژيكی اثرات تجویز عصاره سیاه دانه بر روده کوچک و بزرگ  رت ارایه شده در هایش علمی توسعه صنعت  گیاهان دارویی ایران ایران  در اسفند 1388

32

اثرات حفاظتی عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر روی نورون های شاخ حرکتی نخاع موش رت  ارایه شده در همایش علمی توسعه صنعت  گیاهان دارویی ایران ایران  در اسفند 1388

33

اثرات حفاظتی  عصاره هیدروالکلی سیاه دانه در نورون های شاخ حرکتی نخاع موش رت  ارایه شده در همایش علمی توسعه صنعت  گیاهان دارویی ایران ایران  در اسفند 1388

34

اثرات حفاظتی عصاره سیاه دانه بر روی نورون های شاخ قدامی نخاع بالغ بعد از اکسنوتمی ارایه شده در شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران اردیبهشت1389

35

بررسی هیستوپاتولوژیکی روند ترمیم زخم در ماهی گلد فیش کوهان دار ارایه شده در شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران اردیبهشت 1389

36

سپتی سمی ایروموناسی ماهی آنجل مونو و بررسی اثرات هیستوپاتولوزیک آن ارایه شده در شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران اردیبهشت 1389

37

تعیین در صد ضایعات هیستوپاتولوزیک قلب بره های سقط شده در میش های ارومیه ارایه شده در شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران اردیبهشت 1389

38

مطالعه ضایعات هیستوپاتولوژیک و تعیین آلودگی باکتریایی فیل ماهیان بیمار پرورش یافته در پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزي دانشگاه ارومیه ارایه شده در شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران اردیبهشت 1389

39

پراکندگی سنی و جنسی تیپ هاي اولسر شیردان در گاومیش هاي ذبح شده در کشتارگاه ارومیه ارایه شده در شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران اردیبهشت 1389 

40

Histipathological and morphometric study of Nigella sativa effects on broiler chickens tissues  

ارایه شده در دومین کنگره بین المللی طیور تهران درفوریه 2010

41

اولین گزارش وقوع بیماری شبه سل در ماهی گلد فیش در ایران ارائه شده در اولین همایش ماهیان زینتی ایران در تیر ماه 1389 نهران

42

Cyclopiazonic acid toxic effects on the liver and kidneys: Biochemical and histopathological studies

ارایه شده در نهمین همایش بین المللی ISSX در 4-8 سپتامبر 2010 در استانبول ترکیه

43

OF Histipathological study of septicemia due to aeromonas hydrophila in Mono angel (monodactylus sebae) in Urmia

 ارایه شده در دومین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماری های آبزیان  دراکتبر  2010 - تهران

داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

حدود 40 مورد

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

بررسی اثرات بیولوژیکی و پاتولوژیکی حاصل از مصرف گیاهان دارویی وسمی

 

طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته

بررسی اثرات همراه بیماری مارک جلدی در طیور کشتاری ارومیه

بررسی اثرات ساپونین های گیاه ورباسکوم روی کپور ماهیان

بررسی اثرات حفاظتی عصاره سیاه دانه از نورون های شاخ حرکتی شاخ قدامی نخاع رت بعد از آکسوتومی

مطالعه اثرات میدان های الکترو مغناتیس پالس دار مربعی و مثلثی فرکانس پایین بر ذخیره گلیکوژن قلب در خرگوش (مشترک)

بررسی اثر داروی آترازین بر روی میزان باروری و تغییرات بافت شناسی دستگاه تناسلی در موش های رت نر(مشترک)

 

فرصتهای مطالعاتی

از سال 1381 تا 1382 در دانشگاه تربیت مدرس

 

تدریس در دانشگاهها

دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه ارومیه

 

جوایز و پاداش ها

بهره مندی از پاداش مالی طرح بهره وری اعضای هیات علمی در سال 1383

 

آدرس : گروه پاتوبیولوژی - دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

فاکس : 32771926

تلفن : 32972647

آدرس پست الکترونیکی :r.hobbenaghi@mail.urmia.ac.ir