رحيم کوشش شبستری


دكتر رحيم كوشش


ـ متولد 1345 در شهرستان سلماس


ـ آخرین مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران


ـ عنوان پایان نامة دورة دکتری: فرهنگ دیوان بیدل دهلوی


ـ عنوان پایان نامة دورة کارشناسی ارشد: فرهنگ نمادهای شاهنامه


ـ مرتبة علمی: استادیار


ـ مدير گروه زبان و ادبيات فارسي به مدت هشت سال


ـ زمینه های علمی مورد علاقه: ادبیات عرفانی، ادبیات حماسی،‌ ادبیات غنایی، ادبیات معاصر، نقد ادبی، بلاغت و زیبایی شناسی سخن


 


دروس دورة دکتری:


ـ فنون بلاغت به زبان عربی


ـ متون تفسیری به زبان عربی


ـ زبان متون غنایی


ـ زبان متون حماسی


ـ زبان متون عرفانی


ـ متون منظوم عرفانی


ـ دستور تاریخی و تطبیقی زبان فارسی

 


دروس دورة کارشناسی ارشد:


ـ مثنوی


ـ شاهنامه


ـ نظم عربی


ـ نثر عربی


ـ ناصرخسرو و سنایی


ـ کشف المحجوب و رسالة قشیریه


ـ انگلیسی تخصصی


 


دروس دورة کارشناسی:


ـ قصاید و غزلیات سعدی


ـ نظم معاصر فارسی


ـ نثر معاصر فارسی


ـ مثنوی


ـ غزلیات شمس


ـ نظم عربی


ـ نثر عربی


ـ نظامی


ـ مسعود سعد سلمان


ـ انگلیسی تخصصی


ـ تاریخ بیهقی


 


كتاب­هاي چاپ شده:


ـ انگليسي تخصصي براي دانشجويان زبان و ادبيات فارسي


ـ متون برگزيدة ادب فارسي


ـ سرچشمه­های نقد و نظریه­پردازی ادبی جدید ( استیون کسدی / ترجمه)


ـ گزیدة نهج البلاغه (قرائت عربی 3)


ـ در حلقة انس (مجموعه شعر فارسی)


ـ عشق مي­ميرد اگر... (مجموعه شعر فارسی و ترکی)


ـ به رنگ پاییز  (مجموعه شعر فارسی)


 


کتاب­های آمادة چاپ:


ـ نگاهی نو به اسطوره­شناسی (ترجمه / زیر چاپ)


ـ مباني زيبايي­شناسي (پاركر آمادة چاپ)


ـ سبك (والتر پَتِر / آمادة چاپ)


ـ پرنده­هاي سرگردان (رابيندرانات تاگور / آمادة چاپ)


 


طرح­های تحقیقاتی دانشگاهی به اتمام رسیده:


ـ مضامین مشترک در دیوان صائب تبریزی و بیدل دهلوی


ـ بررسی و تجزیه و تحلیل تعبیرات دخیل انگلیسی در زبان فارسی


 مقالات:


ردیف


عنوان مقاله


نام مجله یا همایش


1


تصویری از ذهن و زبان صائب


نشریة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی


 دانشگاه شهید باهنر کرمان (علمی ـ پژوهشی)


2


آراء لغوی شمس قیس رازی


پژوهش­های زبان و ادبیات فارسی


دانشگاه اصفهان (علمی ـ پژوهشی)


3


تحلیل وجهی از زیبایی شناسی سخن عرفانی...


متن پژوهی ادبی ـ دانشگاه علامه طباطبایی


(علمی ـ پژوهشی)


4


هندسة تصویری شعر


فصلنامة گوهر گویا ـ دانشگاه اصفهان


(علمی ـ پژوهشی)


5


بررسی تطبیقی نمادینگی عناصر طبیعت در شاهنامه


دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب (علمی ـ پژوهشی)


6


ذهن و زبان نیما


فصلنامة ادبیات غنایی ـ دانشگاه سیستان و بلوچستان (زاهدان) (علمی ـ پژوهشی)


7


انزواطلبی در شعر و زندگی فروغ فرخ زاد


دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی


(علمی ـ پژوهشی)


8


پروین، سنت و نوآوری


دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی


(علمی ـ پژوهشی)


9


دربارة چند واژة فارسی


مجلة مطالعات ایرانی


 دانشگاه شهید باهنر کرمان (علمی ـ ترویجی)


10


عارف قزوینی و غزل سیاسی ـ اجتماعی


فصلنامة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی


 دانشگاه تربیت معلم آذربایجان


11


بازنویسی شعر


 


فصلنامة تخصصی زبان و ادبیات فارسی


دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور


12


پروین، سنت و نوآوری


مجموعه مقالات کنگرة بزرگداشت پروین اعتصامی


دانشگاه اراک


13


مهم­ترین تذکرة عرفانی سدة نهم


مجموعه مقالات هم­اندیشی زبان و ادبیات فارسی در سدة نهم


دانشگاه هرمزگان


14


اصفهان، حلقة پیوند ایران و هند


مجموعه مقالات همایش بین­امللی نقش اصفهان در توسعة زان و ادبیات فارسی


دانشگاه اصفهان


15


غزل­داستان­های دیوان شمس


مجموعه مقالات همایش داستان­پردازی


تهران ـ انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و...


16


صائب، عرفان و وحدت وجود


مجموعه مقالات همایش تجلی عرفان در سخن سخنوران آذربایجان


دانشگاه ارومیه


17


دانش خویی، بزرگی ناشناخته


دومین همایش ملی ایرانشناسی


بنیاد ایران­شناسی ـ انتشار یافته به­صورت CD


18


وحدت از دیدگاه مولانا و حکیم سبزواری


همایش مولانا و حکیم سبزواری


دانشگاه تربیت معلم سبزوار


19


غزل­سرایی خاقانی


همایش خاقانی­شناسی


دانشگاه ارومیه


20


صورت و معنا در آثار رودکی


همایش بزرگداشت هزاروصدمین سال وفات رودکی


مؤسسة مطالعات فرهنگ و تمدن ایران زمین با همکاری دانشگاه تهران


21


خردستیزی در مثنوی و مقایسة آن با حدیقة سنایی


همایش هشتصدمین سال تولد مولانا جلال­الدین محمد بلخی (مولوی)


انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز


22


اصفهان، حلقة پیوند ایران و هند


همایش نقش اصفهان در توسعة زبان و ادبیات فارسی


دانشگاه اصفهان


23


دربارة چند واژة فارسی


دومین همایش ملی ایران­شناسی


بنیاد ایران­شناسی


24


صائب، عرفان و وحدت وجود


همایش تجلی عرفان در سخن سخنوران آذربایجان


دانشگاه ارومیه


25


جلال آل احمد و داستان کوتاه زندان


همایش بین­المللی گستره و گسترش داستان کوتاه در ایران و جهان


دانشگاه تهران ـ دانشکدة زبان­های خارجی


26


دردآشنایی دیرآشنا


همایش منطقه­ای ترکان پارسی­گوی آذربایجان بعد از مشروطیت


دانشگاه آژاد اسلامی واحد خوی


27


نیما، طبیعت و زبان شعر او


همایش نیما­شناسی


دانشگاه مازندران


28


تأثیرات ساختاری، نحوی و معنایی زبان عربی در تاریخ بیهقی


همایش سالانة بزرگداشت ابوالفضل بیهقی


دانشگاه سبزوار


29


وحدت از دیدگاه مولانا و حکیم سبزواری


همایش بزرگداشت مولانا و حکیم سبزواری


دانشگاه سبزوار


30


شکل شعر معاصر


دومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی


دانشگاه فردوسی مشهد


31


بزرگ علوی، مبدع ادبیات داستانی زندان


دومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی


دانشگاه فردوسی مشهد


32


مقایسة محتوایی فیه ما فیه مولانا و مقالات شمس


همایش بین­المللی بزرگداشت هشتصدمین سالا ولادت مولانا


مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران


33


صورت و معنا در آثار رودکی


همایش بزرگداشت هزار و صدمین سال وفات رودکی


مؤسسة مطالعات فرهنگ و تمدن ایران زمین با همکاری دانشگاه تهران


34


زبان فارسی و هویت ملی


همایش ملی هویت ایرانی در گسترة تاریخ


دانشگاه اصفهان


35


خردستیزی در مثنوی و مقایسة آن با حدیقة سنایی


همایش بزرگداشت مولانا جلال­الدین محمد بلخی (مولوی)


انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز


36


جلال آل احمد و داستان کوتاه زندان


همایش بین­المللی گستره و گسترش داستان کوتاه در ایران و جهان


دانشگاه تهران ـ دانشکدة زبان­های خارجی


37


وجوه هنری کلام نبوی


همایش بین المللی هنر نبوی


 

پایان­نامه­های دفاع شده در مقطع دورة دکتری


عنوان پایان­نامه


نام دانشجو


سیر تطور نثر موزون در ادبیات فارسی


طاهر لاوژه


 پایان­نامه­های دفاع شده در مقطع کارشناسی ارشد


ردیف


عنوان پایان­نامه


نام دانشجو


1


نقد و بررسی داستان­های زندان ...


عابدین زارع


2


شیوه­های تصویرآفرینی در شعر شاملو


سلمان رضایی


3


جایگاه عقل در مثنوی و مقایسة آن با حدیقة سنایی


انور ضیائی چراغبدال


4


چهارپاره، چهارپاره سرایی و چهارپاره سرایان بزرگ


مرضیه بهمنی


5


تک گویی در داستان کوتاه معاصر فارسی


نسرین دلیر


6


مقایسة محتوایی غزلیات سنایی و عطار


افسانه بوداقلو


7


سوررئالیسم در داستان های صادق هدایت و غلامحسین ساعدی


تقیه زنگنه


8


تحلیل دستوری ترجمة تفسیر طبری


میرصمد سیدآقازاده


9


واژه سازی در گویش تاتی و تطبیق آن با زبان فارسی


رضا امیرقلیزاده


10


نقد و بررسی داستان های زندان از مشروطیت تا انقلاب اسلامی


عابدین زارع


11


طنز و نمودهای آن در داستان معاصر


سعیده زمان رحیمی


12


دوبیتی و دوبیتی سرایان پس از انقلاب اسلامی


زهرا باقری راد


13


شخصیت پردازی در آثار صادق چوبک با تکیه بر عنصر زبان


نسرین امینی کاظمی


14


غزل­داستان­های دیوان شمس


عزیزه رحیمی


15


هندسة تصویری شعر


سکینه آقامحمدپور


16


نمادپردازی در مثنوی­های عطار


صغری رحمتی­نژاد


17


شیوه­های داستان پردازی در داستان­های کوتاه سیمین دانشور


الناز عزتی


18


بررسی نماد ددر اشعار منوچهر آتشی


امیرعباس اقلیما


19


مقایسة مفاهیم مشترک مثنوی و فیه ما فیه مولوی


سیامک طاهری


20


بررسی تطبیقی و مقایسه ای مضامین اشعار احمد شاملو و فروغ فرخ زاد


زهرا نوری


21


مقایسه محتوایی غزلیات سنایی و عطار


افسانه بوداقلو


22


تحلیل سبک شناختی شعر نو تغزلی


نیره فروغی اصل


23


سیمای انسان کامل در مثنوی های سنایی


شیرین امین زاده


24


شخصیت و شخصیت پردازی در رمان کلیدر


سنا حسن حسین


25


شخصیت پردازی در آثار صادق چوبک با تکیه بر عنصر زبان


نسرین امینی کاظمی


26


نمادپردازی در داستان های کوتاه معاصر با تأکید بر آثار دانشور


سید رقیه محمودی


27


بررسی و تحلیل ساختاری و محتوایی تصنیف های دورة مشروطیت


حسین باشی


28


سیمای ائمة اطهار در اشعار معاصر


مریم جعفری


29


مقایسة محتوایی جلد اول کشف الاسرار با سه تفسیر تخصصی شیعه


لیلا کامرانی


30


تحلیل موضوعی غزلیات شمس


فاطمه رضایی


31


عقلای مجانین در آثار عطار نیشابوری


اشرف حسن وند