رجبعلی صدرخانلو

 

رجبعلی صدر خانلو تاریخ تولد : 16/4/1324

محال تولد : بندر انزلی، استان گیلان

سمت دانشگاهی : استاد

E-mail: r.sadrkhanlou@mail.urmia.ac.ir

شماره تماس: 3360597 441 0098

همراه: 6688 441 911 0098

تحصیلات

v     دکتری دامپزشکی سال 1350

v     MSc تراتولوژی از دپارتمان بیولوژی تکوینی دانشگاه ابردین اسکاتلند. سال 1359

v     گواهی تخصص بافت شناسی مقایسه ای از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری. سال 1366

v     گواهی فوق دکتری (فلوشیپ) از دپارتمان تولید مثل دانشکده پزشکی دانشگاه سان دیگو، کالیفرنیا آمریکا ( از سپتامبر 1985 تا جولای 1986 و سپتامبر 2000 تا فوریه 2001)

v     فرصت مطالعاتی شش ماهه به عنوان visiting scientist در مرکز درمان ناباروری (ART) دپارتمان زنان و زایمان دانشکده پزشکی دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا. سال 1373

 

سمت ها

ý     عضو هیئت علمی پیمانی بحش بافت شناسی و جنین شناسی گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه در سال 1354

ý     استادیار رسمی دانشگاه ارومیه در سال 1359

ý     دانشیار رسمی دانشگاه ارومیه در سال 1369

ý     استاد رسمی دانشگاه ارومیه در سال 1380

ý     شروع همکاری با گروه تخصصی زنان و زایمان از سال 1373 به عنوان مسئول جنین شناسی مرکز درمان ناباروری بیمارستان آذربایجان ارومیه.

 

 

فعالیت های تدریسی

مسئول تدریس:

1) بافت شناسی برای دانشجویان دامپزشکی، پزشکی و زیست شناسی و دوره دکتری تخصصی آناتومی دامپزشکی وPhD بافت شناسی مقایسه ای

2) جنین شناسی برای دانشجویان دامپزشکی، پزشکی و زیست شناسی و کارشناسی مامایی و دوره دکتری تخصصی آناتومی دامپزشکی PhD بافت شناسی مقایسه ای

3) تکنیک های بافت شناسی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی آناتومی دامپزشکی

4) روشهای درمان ناباروری برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی مامایی دامپزشکی

 

 

زمینه های مورد علاقه جهت تحقیق

فعالیت های تحقیقی در آزمایشگاه جنین شناسی در حال حاضر بر روی بلوغ داخل آزمایشگاهی اووسیت و رشد اولیه رویان، انجماد اسپرم و جنین حیوانات آزمایشگاهی و اهلی متمرکز شده است. آزمایشگاه تحقیقاتی فوق مجهز به روشهایIVM ,IVF ,ICSI و روند رشد اولیه رویان می باشد.

 

 

عضویت ها

عضو انجمن باروری و ناباروری ایران

 

سمت های اجرایی در دانشگاه ارومیه

1) رئیس دانشکده دامپزشکی به مدت پنج سال (بین سالهای 1361- 1373)

2) معاون پژوهشی در دانشگاه اومیه به مدت چهار سال ( بین سالهای 1362- 1371)

 

عضویت در کمسیونهای تخصصی

ü      عضو هیئت ممتحن بورد آناتومی گروه آموزشی و تخصصی دامپزشکی

ü      عضو سابق شورای انتشارات دانشگاه ارومیه

ü      عضو سابق شورای پژوهشی دانشگاه ارومیه

ü      مسئول سابق دفتر نظارت و ارزشیابی آموزشی دانشگاه ارومیه

ü      عضو هیئت ممیزه دانشگاه ارومیه در دوره های اول و دوم و دروه چهارم(فعلی)

 

عضو هیئت تحریریه:

Iranian journal of Health System Research, Urmia Medical Science University

 

 

 

داور نشریات:

1 (Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University

2) مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3) مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

4) مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

5) مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

داور خارجی برای دوره های PhD

  • دوره دکتری تخصصی علوم تشریح دامپزشکی در دانشگاه شهید چمران اهواز
  • دوره PhD بافت شناسی مقایسه ای در دانشگاه شهید چمران اهواز
  • دوره PhD بافت شناسی انسانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  • دوره دکتری تخصصی علوم تشریح دامپزشکی دانشگاه تهران
  • دوره دکتری تخصصی مامایی دامپزشکی دانشگاه تهران

 

استاد راهنمای پایان نامه های فوق لیسانس

1- بررسی منی و اثر کافئین بر روی تحرک اسپرم در بیماران آزواسپرمی. فرح فرخی 1374

2- اثرات هالوپریدول بر روی رشد لوله عصبی جنین های موش سوری. معصومه زیرک جوانمرد 1375

 

استاد راهنمای پایان نامه های دکتری عمومی دامپزشکی

1- مطالعه بافت شناسی اثر هورمون PMSG بر روی رشد فولیکولی موش رت. عبدالصمد مالداری. 1368

2- اثر αPGF2 بر روی تغییرات بافتی و عملکردی جسم زرد تخمدان موش رت آبستن. امیر رئوفی. 1369

3- مطالعه عملکردی و ساختاری فولیکولهای آترتیک در تخمدان موش رت. علیرضا نائمی. 1369

4- مطالعه میکروسکوپی آندومتر شاخ رحم گاو در طی فاز فولیکولی و لوتئال. رفی الله یار ثانی. 1374

5- مطالعه میکروسکوپی آندومتر شاخ رحم گاومیش در طی فاز فولیکولی و لوتئال.. جعفر سجودی 1374

6- لقاح آزمایشگاهی و انتقال جنین در گاو. مهران نصیری. 1374

7- مطالعه هیستومورفولوژیکی دستگاه ادراری گاومیش. عبدالله باغچه قاضی. 1375

8- مطالعه هیستومورفولوژیک روده کوچک گاومیش. محمد رشنوادی.1375

9- مطالعه هیستومورفومتریک مری گاومیش. صدرالله نیک نام. 1375

10- ارزیابی امبریوژنزیس اولیه تا مرحله لانه گزینی. رضا عطاری. 1377

11- مطالعه تخمدان و رحم خرگوش متعاقب ایجاد سندروم فوق تحریک تخمدانی با تزریق HMG و HCG . رضا سلیمانی. 1378

12- اثر GnRH بر روی لوله منی ساز موش رت نابالغ. آرسیس محمدی صالح. 1379

13- بررسی آناتومیکی غدد لنفاوی تحت سینه ای در گاومیش در مقایسه با غدد موجود در گاو. امیرحسین خوانساری. 1381

14- ارزیابی آناتومیکی غدد لنفاوی مزانتریک در گاومیش و گاو. حسام باقر زاده. 1382

15- مطالعه بافتی و آناتومیکی عضو وومرونازال در شتر بالغ. رقیه منصوری آل حسام. 1383

16- بررس مورفولوژیکی آندومتر رحم موش سوری در مراحل اولیه رشد جنینی. یاسر دژکام.1384

17- اثر تجربی PCO بر روی توان باروری موش رت. حبیب الله شجاعی سعدی. 1385

 

 

استاد راهنما برای پایان نامه های دوره دکتری تخصصی علوم تشریح دامپزشکی (DVSc)

 

1- مطالعات مورفوولوژیک و هیستولوژیکی روده کوچک شتر جماز. دکتر نئیم آلبو غبش. 1367 (دانشگاه تهران)

2- مطالعه مورفوولوژیکی و هیستوشیمی فولیکولهای تخمدانی گوسفند نژاد ماکویی در مراحل مختلف چرخه استروس در فصل های مختلف سال. دکتر شاپور حسن زاده. 1374 ( دانشگاه ارومیه)

3- مطالع مورفوولوژیکی و هیستوشیمی آندومتر شاخ رحم گوسفند نژاد ماکویی در مراحل مختلف چرخه استروس در فصل های مختلف سال. دکتر رسول شهروز. 1374 ( دانشگاه ارومیه)

4- مطالعه هیستومورفومتریک تخمدان و لقاح آزمایشگاهی در گاومیش. دکتر محسن عباسی. 1378 .(دانشگاه ارومیه).

5- مطالعه آناتومیک و بافتی قلب گاومیش. فرهاد سلطانعلی نژاد. 1380 (استاد راهنمای دوم) (دانشگاه ارومیه).

6- ایجاد PCO تجربی در موش رت نابالغ و مطالعه ساختار مورفولوژیکی و هیستوشیمی تخمدان و آندومتر رحم و فوق ریزبینی بافت تخمدان. دکتر وحید نجاتی. 1384 (استاد راهنمای اول).

7- مطالعه اثر سیکلوفسفامید بر روی تخمدان، رحم و ناهنجاریهای جنینی در موشهای سوری. خانم فرح فرخی. (استاد راهنمای اول) در حال تکمیل.

8- مطالعه هیستولوژیک و هیستوشیمیایی بیضه و اپی دیدیم متعاقب ایجاد کریپتورکدیسم تجربی. دکتر سید اسماعیل صفوی. (استاد راهنمای اول). (در حال تکمیل).

 

استاد مشاور پایان نامه های دوره تخصصی

1- مطالعه هیستوشیمیایی، هیستوپاتولوژیک و موفومتریک غدد آدرنال در گاومیش. دکتر رحیم حب نقی. 1373 (دانشگاه تهران)

2- مطالعه تکوینی بیضه گاومیش بومی خوزستان. دکتر یزدان مظاهری. 1376 ( دانشگاه شهید چمران اهواز).

3- مطالعه میکروسکوپیک سیستم گوارشی ماهی خاویاری ( آسیپنسر پرسیکوس) دکتر محمد تقی شیبانی 1377 ( دانشگاه تهران).

4- مطالعه هیستولوژیک و هیستوشیمیایی پوست بزهای رائینی. دکتر مسعود ادیب مرادی. 1378 (دانشگاه تهران).

5- مطالعه تکوینی تخمدان گاومیش محلی استان خوزستان. دکتر رضا رنجبر. 1378. (دانشگاه شهید چمران اهواز).

6- ساختار آناتومیکی استخوان کارپ گاومیش. دکتر حمید کریمی. 1379 . (دانشگاه ارومیه).

 

مقالات چاپ شده

مقالات منتشر شده در نشریات علمی

1 - Sadrkhanlou , RA , Hofeditez , C . and Erickson , GF . (1987) . Evidence for Wide spread atresia in the hypophysectomized estrogen - treated rat: Endocrinology Vol 120 No 1 PP140-155

 

2- صدر خانلو، رجبعلي.،(1367) آگونيست GnRH موجب راه اندازي آترزي در جمعيت فوليكولهاي پيش آنترال متعاقب فعال كردن اووسيت هاي محاصره شده اترتيك براي از سر گيري ميوز مي شود. نشريه دامپزشكي دانشكده دامپزشكي تهران. 45 شماره 2، صفحات 63-29

 

3- صدر خانلو، رجبعلي.،(1367) اثر GnRH بر روي رشد فوليكولهاي تخمداني در موش هاي رت هيپوفيزكتمي شده و درمان شده توسط DES . 63 شماره سوم . صفحات 12-74

 

4 - Alboghobish , N.,and Sadrkhanlou RA., (1993) Histological study of small intestine in camel. Indian Journal of animal science. Vol 63 No 4 PP 409 -411

 

 

5 - Alboghobish , N.,and Sadrkhanlou RA., (1993) Morphological structure of the small Intestine in camel. indian Journal of science: Vol 63 Vo 4 PP 412 – 414

 

 

6- Erickson , G.F. danmeli . L. I , Sadrkhanlou . RA, Xin - Jun Liu , Shimasaki . S and Ling .N .(1994) Extrapituitary actions of gonadotropin releasing hormone: stimulation of insulin - Like growth factor binding Protein - 4 and atresia: Endocrinology vol 134 No 3 PP 1365 - 1372

 

7- فرخي، ف. صدر خانلو، ر.، (1376) آناليز مني و اثرات كافئين بر روي حركت اسپرم در نمونه هاي آستنواسپرميك. نشريه دانشگاه علوم پزشكي اروميه. 134 شماره سوم و چهارم. صفحات 73-64

 

8- شهروز، ر.، صدر خانلو، ر.، (1378) مطالعه سيتولوژيك و هيستومورفومتريك آندومتر گوسفند در طي مراحل مختلف چرخه استروس. نشريه دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران. 53 شماره سوم و چهارم صفحات 38-31

 

 

9- صدرخانلو، ر.، عباسي، م.،(1379). ارزيابي تعداد مختلف تنواع فوليكولهاي تخمداني در گاوميش. نشريه دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه. 54 شماره چهارم صفحات .39-35

 

10- جوانمرد. م.، صدر خانلو. ر.، (1379). ارزيابي كارايي هالوپريدول بر روي رشد طناب عصبي جنين موش. نشريه علوم پزشكي دانشگاه اروميه. 1 .صفحات 50-42

 

 

11- حسن زاده .ش.، صدرخانلو. ش.، مطالعه آترزي فوليكول تخمداني در ميشهاي ماكويي در مراحل چرخه استروس در فصول مختلف يك سال. 55 شماره 4. صفحات 86-81

 

12- عباسي. م.، صدرخانلو. ر.، (1380) لقاح آزمايشگاهي و رشد اوليه رويان در گاوميش. نشريه دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران. 55 شماره سوم صفحات 35-32

 

 

13- اردلاني. غ.، صدرخانلو. ر.، و عباسي. م.، (1380) آناتومي و هيستولوژي عضوو وومرونازال در گاوميش. نشريه دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران. 55 شماره يك صفحات 10-5

 

14- صدرخانلو. ر.، عباسي. م.، (1380) مطالعه بيومتريك و هيستولوژيك تخمدانهاي گاوميش. نشريه دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران. 55 شماره يك صفحات 15-11

 

 

15- جوانمرد. م.، صدر خانلو. ر.، (1382). اثر هالوپپریدول در وزن بدن و رشد اندامهای دست و پای جنين موش. شماره شصت. صفحات 23-20

 

16- عباسي. م.، صدرخانلو. ر.، (1383) بررسي آترزي فوليكولهاي تخمدان در گاوميش. نشريه دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران. 58 شماره دوم صفحات 153-149.

 

 

17- جوانمرد.م.، صدر خانلو. ر.، (1382).اثر هالوپپریدول در رشد چشمهاي جنين موش. نشريه دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران. 55 شماره يك صفحات 32-25.

 

18 - Najati,V. Sadrkhanlou,R. and Hasanzadeh,S. Histochemical study of estradiol valerate induced polycystic ovarian syndrome in rat.accepted for publication in Iranian veterinary research journal ( vol.7,No3,2006)

 

19–Farokhi, F: Sadrkhanlou, R.: Hasanzadeh, S and Sultanalinejad, F. Morphological and morphometrical study of cyclophosphamide effects on the ovary and uterus in Syrian mice. Accepted to be published in Iranian Journal of Veterinary Research, Vol.8, No.4, 2007.01.07

20- Sharifi,D., Rezaei, A., Savadkouhi, D., Sadrkhanlou, R. and Rezaeyan, M., (2006). Gross and histomorphological studies of femoral head resurfacing in Dog. American Journal of Animal and Veterinary Sciences 1 (1): pp 1-4

 

مقالات ارائه شده در كنفرانسها

1 ) Sadrkhanlou , R A , Hofeditz , C . and Erickson . G . F , (1986 ) GnRH induces atresia in the egg ¬cumulus Complex followed by Luteinization of Presumptive membrana granulosa cells in subtypes of Preantral follicles: Sixth ovarian Workshop (Developmental Processes in the ovary ) Cornell university Ithaca . N . Y . 12 - 14 July.

 

2) Sadrkhanlou R A (1991) A morphological and histochemical study of the GnRH action on the immature hypoxy - DES treated rats ovary.XXIV world Veterinary congress. August 18 - 23 P . 1 . 11 Rio de Janeiro Brazil

 

3)- Ranjbar , R ., Rashidi . Sh ., Alboghobish . N ., and Sadrkhanlou RA (1999) Microscopic study of Primordial germ cells (PGC) in the native water buffalos of Khouzestan Province. world veterinary congress September 23 - 26 Lyon France

 

4)- Ranjbar, R ., Rashidi . Sh ., Alboghobish . N ., and Sadrkhanlou RA (2000) Chronological study of ovarian histogenesis in native buffalos of Khozestan Province. 3 th Asian buffalo congress march 27 - 31 Kandy Serilanka .

 

5) مظاهری. ی.،.رنجبر. ر.، رشیدی. ش.، صدر خانلو. ر.، آلبو غبش، ن. (1379). تمایز غدد جنسی بیضه در گاومیش آبی اهلی خوزستان. اولین کنگره علوم پایه ایران. صفحه 64

 

6) رنجبر. ر.، رشیدی. ش.، آلبو غبش، ن. صدر خانلو. ر. (1379). مطالعه نحوه تتشکیل ستیغ تناسلی در رویان گاومیش آبی اهلی خوزستان. اولین کنگره علوم پایه ایران. صفحه 39

 

7) عباسی. م.، صدرخانلو، ر.، (1379). تولید آزمایشگاهی رویانهای قابل انتقال گاومیش. . اولین کنگره علوم پایه ایران. صفحه 52

 

8) حسن زاده. ش. صدر خانلو. ر.، (1379). بررسی مورفولوژیک و هیستوشیمیایی ماکروفاژها و نقش آنها درایجاد آترزی فولیکولی در تخمدان گوسفند نژاد ماکویی. . پنجمین کنگره ایمنولوژی و آلرژی دانشگاه تربیت مدرس تهران. صفحه 39

 

9) Soleimani . R . Sadrkhanlou . R A., Farshid AA . and Montazeri . Sh (2001) Pathological Changes of overian hyperstimulatuion Syndrome followed by administration of human exogenous gonadotropin in rabbits. 34 th annual meeting of the society for the study of Reproduction. July 28 to august 1 Ottawa, Ontario

Canada.

 

10) Sadrkhanlou , RA. (2001) expression Pattern of BMP- 15 messenger RNA and Protein during follicular development. the nineth Iranian congress of Fertility and infertility. yazd Iran p.137 .

 

11) Soleimani R; Sadrkhanlou ,RA Farshid AA , Azizi K (2002) The effect of human Serum albumin administration on Controlling the ovarian hyperstimulation Syndrome in rab SSR 2002 annual meeting, Baltimore, Maryland July 28 - 31

 

12) Abbasi.M Sadrkhanlou.R 2002 Ovarian follicular atresia in buffalo.4th Asian buffalo congress,Health India

.

13) صدر خانلو، ر.، (1383) آنالیز مایع منی. دومین سمینار انجمن متخصصین باروری و ناباروری ایران.

 

14) شهروز. ر.، صدر خانلو، ر.، (1384) مطالعه هیستوشیمیایی آندومتر رحم گوسفند ماکویی در مراحل مختلف سیکل استروس. چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

 

(15 فرخی.ف.صدرخانلو.ر.حسن زاده.ش (1385)مطالعه هیستوشیمی تخمدان و بافت شناسی رحم درموشهای سوری ماده که با سیکلوفسفامید درمان شده اند.سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری تهران 4-2 اسفند

16) شجاعی.ح.حمدی.ع.صدرخانلو.ر(1385)بررسی تغییرات مورفولوژیک تخمدان درموش صحرایی(رت)pcoشده بوسیله تجویز استرادیول والرت. سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری تهران 4-2 اسفند

17) شجاعی.ح.حمدی.ع.صدرخانلو.ر (1385)اثر pco تجربی درساختارلوله تناسلی رت. سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری تهران 4-2 اسفند

(18 فرخی.ف.صدرخانلو.ر.حسن زاده.ش (1385).مطالعه تاثیرسیکلوفسفامید بر توان تولیدمثلی نوزاد موشهایی که والد ماده انها شیمی درمانی شده اند. سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری تهران 4-2 اسفند

19)شهروز.ر.صدرخانلو.ر(1385).مطالعه پراکندگی ماست سل ها وپلاسما سلهای اندومتررحم گوسفند ماکویی در فازهای مختلف سیکل جنسی و فصول مختلف سال. سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری تهران 4-2 اسفند

20)نجاتی.و.صدرخانلو.ر.حسن زاده.ش(1385).بررسی اثراترزی زایی استرادیول والرات بر روی فولیکولهای تخمدان در موش رت. سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری تهران 4-2 اسفند

 

مدارک علمی دانشگاهی

دکتری دامپزشکی سال 1350 MSc تراتولوژی از دپارتمان بیولوژی تکوینی دانشگاه ابردین اسکاتلند. سال 1359 گواهی تخصص بافت شناسی مقایسه ای از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری. سال 1366 گواهی فوق دکتری (فلوشیپ) از دپارتمان تولید مثل دانشکده پزشکی دانشگاه سان دیگو، کالیفرنیا آمریکا ( از سپتامبر 1985 تا جولای 1986 و سپتامبر 2000 تا فوریه 2001) فرصت مطالعاتی شش ماهه به عنوان visiting scientist در مرکز درمان ناباروری (ART) دپارتمان زنان و زایمان دانشکده پزشکی دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا. سال 1373

 

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

عضو هیئت علمی پیمانی بحش بافت شناسی و جنین شناسی گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه در سال 1354 استادیار رسمی دانشگاه ارومیه در سال 1359 دانشیار رسمی دانشگاه ارومیه در سال 1369 مسئول تدریس:

1) بافت شناسی برای دانشجویان دامپزشکی، پزشکی و زیست شناسی و دوره دکتری تخصصی آناتومی دامپزشکی وPhD بافت شناسی مقایسه ای

2) جنین شناسی برای دانشجویان دامپزشکی، پزشکی و زیست شناسی و کارشناسی مامایی و دوره دکتری تخصصی آناتومی دامپزشکی PhD بافت شناسی مقایسه ای

3) تکنیک های بافت شناسی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی آناتومی دامپزشکی

4) روشهای درمان ناباروری برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی مامایی دامپزشکی زمینه های مورد علاقه جهت تحقیق فعالیت های تحقیقی در آزمایشگاه جنین شناسی در حال حاضر بر روی بلوغ داخل آزمایشگاهی اووسیت و رشد اولیه رویان، انجماد اسپرم و جنین حیوانات آزمایشگاهی و اهلی متمرکز شده است. آزمایشگاه تحقیقاتی فوق مجهز به روشهایIVM ,IVF ,ICSI و روند رشد اولیه رویان می باشد.

 

استاد رسمی دانشگاه ارومیه در سال 1380 شروع همکاری با گروه تخصصی زنان و زایمان از سال 1373 به عنوان مسئول جنین شناسی مرکز درمان ناباروری بیمارستان آذربایجان ارومیه. سمت های اجرایی در دانشگاه ارومیه

1) رئیس دانشکده دامپزشکی به مدت پنج سال (بین سالهای 1361- 1373)

2) معاون پژوهشی در دانشگاه اومیه به مدت چهار سال ( بین سالهای 1362- 1371)

 

عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی

عضویت در کمسیونهای تخصصی عضو هیئت ممتحن بورد آناتومی گروه آموزشی و تخصصی دامپزشکی عضو سابق شورای انتشارات دانشگاه ارومیه عضو سابق شورای پژوهشی دانشگاه ارومیه مسئول سابق دفتر نظارت و ارزشیابی آموزشی دانشگاه ارومیه عضو هیئت ممیزه دانشگاه ارومیه در دوره های اول و دوم و دروه چهارم(فعلی) 

 

عضویت در انجمن های علمی

memberships. member of Iranian Society in Fertility and infertility. Executive Position at Urmia University 1- Dean school of veterinary medicine for about five years (Between the years of 1982-1997) 2- Vice chancellor in Research at Urmia university for about Four years (Between the years of 1983-1992) Membership in Specialized Commissions Member of Veterinary anatomy board of examiners Member of Veterinary training and Specialized Council Member of Urmia University Publications Council Member of Urmia University Research Council Member of Urmia University Academic Appraisal Board Reviewer For: 1 ) Iranian Journal of Veterinary Research 2) Tehran University Journal of Veterinary medicine 3 ) Shahid Chamran University Journal of Veterinary medicine عضویت ها عضو انجمن باروری و ناباروری ایران سمت های اجرایی در دانشگاه ارومیه 1) رئیس دانشکده دامپزشکی به مدت پنج سال (بین سالهای 1361- 1373) 2) معاون پژوهشی در دانشگاه اومیه به مدت چهار سال ( بین سالهای 1362- 1371) عضو هیئت تحریریه: Iranian journal of Health System Research, Urmia Medical Science University داور نشریات: 1 (Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University 2) مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 3) مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز 4) مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 5) مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

 

Paper Published in scientific Journals 1 - Sadrkhanlou , RA , Hofeditez , C . and Erickson , GF . (1987) . Evidence for Wide spread atresia in the hypophysectomized estrogen - treated rat: Endocrinology Vol 120 No 1 PP140-155 2 - Sadrkhanlou , RA (1989) GnRH agonist Promotes atresia in the Population of Ovarian Preantral follicles, followed by activation of atretic enclosed oocytes to resume meiosis, Journal of faculty of Veterinary medicine University of Tehran vol 45 vo 2 PP 29 - 63 3 - Sadrkhanlou , RA(1989) Effect of GnRHa on the ovarian follicular development in the hypophysectomized DES - treated rat. Journal of faculty of veterinary medicine Tehran University Vol44 No 3 PP 74 - 102 1 - Alboghobish , N.,and Sadrkhanlou RA., (1993) Histological study of small intestine in camel. Indian Journal of animal science. Vol 63 No 4 PP 409 -411 5 - Alboghobish , N.,and Sadrkhanlou RA., (1993) Morphological structure of the small Intestine in camel. indian Journal of science: Vol 63 Vo 4 PP 412 - 414 6 - Erickson , G.F. danmeli . L. I , Sadrkhanlou . RA, Xin - Jun Liu , Shimasaki . S and Ling .N .(1994) Extrapituitary actions of gonadotropin releasing hormone: stimulation of insulin - Like growth factor binding Protein - 4 and atresia: Endocrinology vol 134 No 3 PP 1365 - 1372 7 - Farrokhi , F, Sadrkhanlou . R A. , and Rezazadeh , M (1997) Semen analysis and effects of caffein on sperm motilily in asthenospermic specimens .Journal of Urmia medical science university vol 7 No 3,4 PP 64 73 8 - Shahrooz . R and Sadrkhanlou. R A . (1998) histomorphometrical and cytological study of ewe endometrium during different stages of estrous cycle journal of faculty of veterinary medicine Tehran university vol 53 No 3,4 pp31-38 9 - Sadrkhanlou . RA. , and abbasi M . (1999) evaluation number of different types of Ovarian follicles in buffalo. Journal of faculty of veterinary medicine Tehran university Vol 54 No 4 p.p.35 - 39 10 - Javanmard . M . Z . and Sadrkhanlou RA (2000) assesment of effectiveness of haloperidol on the development of neural tube in mouse embryo. journal of Urmia medical science university Vol11 No pp 42 50 11 - Hasanzadeh . Sh ., and Sadrkhanlou RA. (2000) Study of Ovarian follicular atresia in makoye ewe in different stages of estrous cycle and different Seasons of a Year. Journal of faculty of veterinary medicine Tehran university Vol 55 No 4 pp 81- 86 12 - Abbasi , M . and Sadrkhanlou . RA (2000 ) In Vitro Fertilization and early embryonic development in buffalo. Journal of faculty veterinary medicne . Tehran university Vol 55 No 3 pp 32 - 35 13 - Ardalani Gh ., Sadrkhanlou . RA ., and Abbasi . M . (2000) Anatomy and histology of the Vomeronasal organ in buffalo Journal of Faculty of veterinary medicineTehran university Vol 55 . No 1 pp 5 - 10 14 - Sadrkhanlou , R A and Abbasi . M (2000) Biometrical and histological study of buffalo ovaries. Journal of Faculty of veterinary medicine Tehran university Vol 55 No 1 pp 11 - 15 15 - Javanmard . M.Z. and Sudrkhanlou . RA. 2002 The eflect of Haloperidol on body Weight and Limbs development of mouse embryo. Journal of Tabriz medical Science university :No 60 pp20-23 1 16-Abbasi.M sadrkhanlou. 2oo3 . Study of the ovarian follicular atresia in buffalo.Journal of veterinary medicine Tehranuniversity.Vol 58 No 2 pp 149-153 publication 17 - Javanmard . M.Z, and Sadrkhanlou . R A . 2002 the effect of halopetidol on eyes development of mouse embryo.Journal of Urmia medical Science University: No 1 ,pp 25-32

 

مقالات چاپ شده

 

مقالات منتشر شده در نشریات علمی

 

1 - Sadrkhanlou , RA , Hofeditez , C . and Erickson , GF . (1987) . Evidence for Wide spread atresia in the hypophysectomized estrogen - treated rat: Endocrinology Vol 120 No 1 PP140-155

 

 

 

2- صدر خانلو، رجبعلي.،(1367) آگونيست GnRH موجب راه اندازي آترزي در جمعيت فوليكولهاي پيش آنترال متعاقب فعال كردن اووسيت هاي محاصره شده اترتيك براي از سر گيري ميوز مي شود. نشريه دامپزشكي دانشكده دامپزشكي تهران. 45 شماره 2، صفحات 63-29

 

 

 

3- صدر خانلو، رجبعلي.،(1367) اثر GnRH بر روي رشد فوليكولهاي تخمداني در موش هاي رت هيپوفيزكتمي شده و درمان شده توسط DES . 63 شماره سوم . صفحات 12-74

 

 

 

4 - Alboghobish , N.,and Sadrkhanlou RA., (1993) Histological study of small intestine in camel. Indian Journal of animal science. Vol 63 No 4 PP 409 -411

 

 

 

 

 

5 - Alboghobish , N.,and Sadrkhanlou RA., (1993) Morphological structure of the small Intestine in camel. indian Journal of science: Vol 63 Vo 4 PP 412 – 414

 

 

 

 

 

6- Erickson , G.F. danmeli . L. I , Sadrkhanlou . RA, Xin - Jun Liu , Shimasaki . S and Ling .N .(1994) Extrapituitary actions of gonadotropin releasing hormone: stimulation of insulin - Like growth factor binding Protein - 4 and atresia: Endocrinology vol 134 No 3 PP 1365 - 1372

 

 

 

1-   فرخي، ف. صدر خانلو، ر.، (1376) آناليز مني و اثرات كافئين بر روي حركت اسپرم در نمونه هاي آستنواسپرميك. نشريه دانشگاه علوم پزشكي اروميه. 134 شماره سوم و چهارم. صفحات 73-64

 

 

 

2-   شهروز، ر.، صدر خانلو، ر.، (1378) مطالعه سيتولوژيك و هيستومورفومتريك آندومتر گوسفند در طي مراحل مختلف چرخه استروس. نشريه دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران. 53 شماره سوم و چهارم صفحات 38-31

 

 

 

 

 

3-   صدرخانلو، ر.، عباسي، م.،(1379). ارزيابي تعداد مختلف تنواع فوليكولهاي تخمداني در گاوميش. نشريه دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه. 54 شماره چهارم صفحات .39-35

 

 

 

4-    جوانمرد. م.، صدر خانلو. ر.، (1379). ارزيابي كارايي هالوپريدول بر روي رشد طناب عصبي جنين موش. نشريه علوم پزشكي دانشگاه اروميه. 1 .صفحات 50-42

 

 

 

 

 

5-   حسن زاده .ش.، صدرخانلو. ش.، مطالعه آترزي فوليكول تخمداني در ميشهاي ماكويي  در مراحل چرخه استروس در فصول مختلف يك سال. 55 شماره 4. صفحات 86-81

 

 

 

6-   عباسي. م.، صدرخانلو. ر.، (1380) لقاح آزمايشگاهي و رشد اوليه رويان در گاوميش. نشريه دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران. 55 شماره سوم صفحات 35-32

 

 

 

 

 

7-    اردلاني. غ.، صدرخانلو. ر.، و عباسي. م.، (1380) آناتومي و هيستولوژي عضوو وومرونازال در گاوميش. نشريه دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران. 55 شماره يك  صفحات 10-5

 

 

 

8-    صدرخانلو. ر.، عباسي. م.، (1380) مطالعه بيومتريك و هيستولوژيك تخمدانهاي گاوميش. نشريه دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران. 55 شماره يك صفحات 15-11

 

 

 

 

 

9-    جوانمرد. م.، صدر خانلو. ر.، (1382). اثر هالوپپریدول در وزن بدن و رشد اندامهای دست و پای جنين موش. شماره شصت. صفحات 23-20

 

 

 

10-                        عباسي. م.، صدرخانلو. ر.، (1383) بررسي آترزي فوليكولهاي تخمدان در گاوميش. نشريه دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران. 58 شماره دوم صفحات 153-149.

 

 

 

 

 

11-                        جوانمرد.م.، صدر خانلو. ر.، (1382).اثر هالوپپریدول  در رشد چشمهاي جنين موش. نشريه دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران. 55 شماره يك صفحات 32-25.

 

 

 

18 - Najati,V. Sadrkhanlou,R. and Hasanzadeh,S. Histochemical study of estradiol valerate induced polycystic ovarian syndrome in rat.accepted for publication in Iranian veterinary research journal ( vol.7,No3,2006)

 

 

 

 19–Farokhi, F: Sadrkhanlou, R.: Hasanzadeh, S and Sultanalinejad, F.  Morphological and morphometrical  study of cyclophosphamide effects on the ovary and uterus in Syrian mice. Accepted to be published in Iranian Journal of Veterinary Research, Vol.8, No.4, 2007.01.07

 

20- Sharifi,D., Rezaei, A., Savadkouhi, D., Sadrkhanlou, R. and Rezaeyan, M., (2006). Gross and histomorphological studies of femoral head resurfacing in Dog. American Journal of Animal and Veterinary Sciences   1 (1): pp 1-4

 

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

 

Paper Presented in Conferens . 1 ) Sadrkhanlou , R A , Hofeditz , C . and Erickson . G . F , (1986 ) GnRH induces atresia in the egg cumulus Complex followed by Luteinization of Presumptive membrana granulosa cells in subtypes of Preantral follicles: Sixth ovarian Workshop (Developmental Processes in the ovary ) Cornell universityIthaca . N . Y . 12 - 14 July. 2) Sadrkhanlou R A (1991) A morphological and histochemical study of the GnRH action on the immature hypoxy - DES treated rats ovary . XXIV world Veterinary congress. August 18 - 23 P . 1 . 11 Rio de Janeiro Brazil 3 - Ranjbar , R ., Rashidi . Sh ., Alboghobish . N ., and Sadrkhanlou RA (1999) Microscopic study of Primordial germ cells (PGC) in the native water buffalos of Khouzestan Province. world veterinary congress September 23 - 26 Lyon France 4 - Ranjbar, R ., Rashidi . Sh ., Alboghobish . N ., and Sadrkhanlou RA (2000) Chronological study of ovarian histogenesis in native buffalos of Khozestan Province. 3 th Asian buffalo congress march 27 - 31 Kandy Serilanka . 5 - Mazaheri . Y., Ranjbar . R ., Rashidi . S. H ., Sadrkhanlou . R A and Alboghobish . N . (2000) Gonadal differentiation of the testis in Khouzestan Native water buffalo. 1st Iranian congress in veterinary basic science P.64 6 - Ranjbar , R ., Rashidi . Sh ., Alboghobish . N ., and Sadrkhanlou RA (2000) study the Formation of germinal Ridge in the embryo of Khouzestan native buffalo. 1st Iranian congress in basic science P 39 7 - Abbasi M . and Sadrkhanlou R A (2000) In vitro Production of Transferable embryos in buffalo: 1st Iranian congress of Veterinary basic Science. P . 52 8 - Hassanzadeh . Sh , and Sadrkhanlou . R A .(2000) . Morphological and histochemical investigation of macrophages and their roles in the growth and atresia of ovarian follicles in the makoyee ewes. 5 th Iranian Congress of Immunology and Allergy. Tarbiat modarres university Tehran may 17 - 19 9 - Soleimani . R . Sadrkhanlou . R A., Farshid AA . and Montazeri . Sh (2001) Pathological Changes of overian hyperstimulatuion Syndrome followed by administration of human exogenous gonadotropin in rabbits. 34 th annual meeting of the society for the study of Reproduction. July 28 to august 1 Ottawa, Ontario Canada. 10 - Sadrkhanlou , RA(20Ot) Expression Pattern of BMP- 15 messenger RNA and Protein during follicular development. the nineth Iranian congress of Fertility and infertility.yazd Iran p.137 . 11 - Soleimani R; Sadrkhanlou ,RA Farshid AA , Azizi K (2002) The effect of human Serum albumin administration on Controlling the ovarian hyperstimulation Syndrome in rab SSR 2002 annual meeting, Baltimore, Maryland July 28 - 31 12-Abbasi.M Sadrkhanlou.R 2002 Ovarian follicular atresia in buffalo.4th Asian buffalo congress,Health India 13-Sadrkhanlou.R. 2004 . Semen Analyses. 2th annual meeting Iranian society of fertility and sterility.

 

مقالات ارائه شده در كنفرانسها

 

1 ) Sadrkhanlou , R A , Hofeditz , C . and Erickson . G . F , (1986 ) GnRH induces atresia in the egg ­cumulus Complex followed by Luteinization of Presumptive membrana granulosa cells in subtypes of Preantral follicles: Sixth ovarian Workshop (Developmental Processes in the ovary ) Cornell university Ithaca . N . Y . 12 - 14 July.

 

 

 

2) Sadrkhanlou R A (1991) A morphological and histochemical study of the GnRH action on the immature hypoxy - DES treated rats ovary.XXIV world Veterinary congress. August 18 - 23 P . 1 . 11 Rio de Janeiro Brazil

 

 

 

3)- Ranjbar , R ., Rashidi . Sh ., Alboghobish . N ., and Sadrkhanlou RA (1999) Microscopic study of Primordial germ cells (PGC) in the native water buffalos of Khouzestan Province. world veterinary congress September 23 - 26 Lyon France

 

 

 

4)- Ranjbar, R ., Rashidi . Sh ., Alboghobish . N ., and Sadrkhanlou RA (2000) Chronological study of ovarian histogenesis in native buffalos of Khozestan Province. 3 th Asian buffalo congress march 27 - 31 Kandy Serilanka .

 

 

 

5) مظاهری. ی.،.رنجبر. ر.، رشیدی. ش.، صدر خانلو. ر.، آلبو غبش، ن. (1379). تمایز غدد جنسی بیضه در گاومیش آبی اهلی خوزستان. اولین کنگره علوم پایه ایران. صفحه 64

 

 

 

6) رنجبر. ر.، رشیدی. ش.، آلبو غبش، ن.  صدر خانلو. ر. (1379). مطالعه نحوه تتشکیل ستیغ تناسلی در رویان گاومیش آبی اهلی خوزستان. اولین کنگره علوم پایه ایران. صفحه 39

 

 

 

7)  عباسی. م.، صدرخانلو، ر.، (1379). تولید آزمایشگاهی رویانهای قابل انتقال گاومیش. . اولین کنگره علوم پایه ایران. صفحه 52

 

 

 

8) حسن زاده. ش. صدر خانلو. ر.، (1379). بررسی مورفولوژیک و هیستوشیمیایی ماکروفاژها و نقش آنها درایجاد آترزی فولیکولی در تخمدان گوسفند نژاد ماکویی. . پنجمین کنگره ایمنولوژی و آلرژی دانشگاه تربیت مدرس تهران. صفحه 39

 

 

 

9) Soleimani . R . Sadrkhanlou . R A., Farshid AA . and Montazeri . Sh (2001) Pathological Changes of overian hyperstimulatuion Syndrome followed by administration of human exogenous gonadotropin in rabbits. 34 th annual meeting of the society for the study of Reproduction. July 28 to august 1 Ottawa, Ontario

 

Canada.

 

 

 

10) Sadrkhanlou , RA. (2001) expression Pattern of BMP- 15 messenger RNA and Protein during follicular development. the nineth Iranian congress of Fertility and infertility. yazd Iran p.137 .

 

 

 

11) Soleimani R; Sadrkhanlou ,RA Farshid AA , Azizi K (2002) The effect of human Serum albumin administration on Controlling the ovarian hyperstimulation Syndrome in rab SSR 2002 annual meeting, Baltimore, Maryland July 28 - 31

 

 

 

12) Abbasi.M Sadrkhanlou.R 2002 Ovarian follicular atresia in buffalo.4th Asian buffalo congress,Health India

 

.

 

13) صدر خانلو، ر.، (1383) آنالیز مایع منی. دومین سمینار انجمن متخصصین باروری و ناباروری ایران.

 

 

 

14) شهروز. ر.، صدر خانلو، ر.،  (1384) مطالعه هیستوشیمیایی آندومتر رحم گوسفند ماکویی در مراحل مختلف سیکل استروس. چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

 

 

 

(15 فرخی.ف.صدرخانلو.ر.حسن زاده.ش (1385)مطالعه هیستوشیمی تخمدان و بافت شناسی رحم درموشهای سوری ماده که با سیکلوفسفامید درمان شده اند.سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری تهران 4-2 اسفند

 

16) شجاعی.ح.حمدی.ع.صدرخانلو.ر(1385)بررسی تغییرات مورفولوژیک تخمدان درموش صحرایی(رت)pcoشده بوسیله تجویز استرادیول والرت. سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری تهران 4-2 اسفند

 

17) شجاعی.ح.حمدی.ع.صدرخانلو.ر (1385)اثر pco تجربی درساختارلوله تناسلی رت. سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری تهران 4-2 اسفند

 

(18 فرخی.ف.صدرخانلو.ر.حسن زاده.ش (1385).مطالعه تاثیرسیکلوفسفامید بر توان تولیدمثلی نوزاد موشهایی که والد ماده انها شیمی درمانی شده اند. سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری تهران 4-2 اسفند

 

19)شهروز.ر.صدرخانلو.ر(1385).مطالعه پراکندگی ماست سل ها وپلاسما سلهای اندومتررحم گوسفند ماکویی در فازهای مختلف سیکل جنسی و فصول مختلف سال. سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری تهران 4-2 اسفند

 

20)نجاتی.و.صدرخانلو.ر.حسن زاده.ش(1385).بررسی اثراترزی زایی استرادیول والرات بر روی فولیکولهای تخمدان در موش رت. سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری تهران 4-2 اسفند

 

 

 

راهنمای پایان نامه های دوره دکتری تخصصی

استاد راهنما برای پایان نامه های دوره دکتری تخصصی علوم تشریح دامپزشکی (DVSc) 1- مطالعات مورفوولوژیک و هیستولوژیکی روده کوچک شتر جماز. دکتر نئیم آلبو غبش. 1367 (دانشگاه تهران) 2- مطالعه مورفوولوژیکی و هیستوشیمی فولیکولهای تخمدانی گوسفند نژاد ماکویی در مراحل مختلف چرخه استروس در فصل های مختلف سال. دکتر شاپور حسن زاده. 1374 ( دانشگاه ارومیه) 3- مطالع مورفوولوژیکی و هیستوشیمی آندومتر شاخ رحم گوسفند نژاد ماکویی در مراحل مختلف چرخه استروس در فصل های مختلف سال. دکتر رسول شهروز. 1374 ( دانشگاه ارومیه) 4- مطالعه هیستومورفومتریک تخمدان و لقاح آزمایشگاهی در گاومیش. دکتر محسن عباسی. 1378 .(دانشگاه ارومیه). 5- مطالعه آناتومیک و بافتی قلب گاومیش. فرهاد سلطانعلی نژاد. 1380 (استاد راهنمای دوم) (دانشگاه ارومیه). 6- ایجاد PCOتجربی در موش رت نابالغ و مطالعه ساختار مورفولوژیکی و هیستوشیمی تخمدان و آندومتر رحم و فوق ریزبینی بافت تخمدان. دکتر وحید نجاتی. 1384 (استاد راهنمای اول). 7- مطالعه اثر سیکلوفسفامید بر روی تخمدان، رحم و ناهنجاریهای جنینی در موشهای سوری. خانم فرح فرخی. (استاد راهنمای اول) در حال تکمیل. 8- مطالعه هیستولوژیک و هیستوشیمیایی بیضه و اپی دیدیم متعاقب ایجاد کریپتورکدیسم تجربی. دکتر سید اسماعیل صفوی. (استاد راهنمای اول). (در حال تکمیل). استاد مشاور پایان نامه های دوره تخصصی 1- مطالعه هیستوشیمیایی، هیستوپاتولوژیک و موفومتریک غدد آدرنال در گاومیش. دکتر رحیم حب نقی. 1373 (دانشگاه تهران) 2- مطالعه تکوینی بیضه گاومیش بومی خوزستان. دکتر یزدان مظاهری. 1376 ( دانشگاه شهید چمران اهواز). 3- مطالعه میکروسکوپیک سیستم گوارشی ماهی خاویاری ( آسیپنسر پرسیکوس) دکتر محمد تقی شیبانی 1377 ( دانشگاه تهران). 4- مطالعه هیستولوژیک و هیستوشیمیایی پوست بزهای رائینی. دکتر مسعود ادیب مرادی. 1378 (دانشگاه تهران). 5- مطالعه تکوینی تخمدان گاومیش محلی استان خوزستان. دکتر رضا رنجبر. 1378. (دانشگاه شهید چمران اهواز). 6- ساختار آناتومیکی استخوان کارپ گاومیش. دکتر حمید کریمی. 1379 . (دانشگاه ارومیه). 

 

 

داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

داور خارجی برای دوره های PhD دوره دکتری تخصصی علوم تشریح دامپزشکی در دانشگاه شهید چمران اهواز دوره PhDبافت شناسی مقایسه ای در دانشگاه شهید چمران اهواز دوره PhD بافت شناسی انسانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دوره دکتری تخصصی علوم تشریح دامپزشکی دانشگاه تهران دوره دکتری تخصصی مامایی دامپزشکی دانشگاه تهران 

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Research interests The Research activities in my Laboratory is recently focused on in vitro maturation of oocytes and early embryonic development in Laboratory, Domestic animals and human. my reseach Laboratory is well eguipped for IVM, IVF , and intra cytoplasmic sperm injection and early embryonic development Processes, زمینه های مورد علاقه جهت تحقیق فعالیت های تحقیقی در آزمایشگاه جنین شناسی در حال حاضر بر روی بلوغ داخل آزمایشگاهی اووسیت و رشد اولیه رویان، انجماد اسپرم و جنین حیوانات آزمایشگاهی و اهلی متمرکز شده است. آزمایشگاه تحقیقاتی فوق مجهز به روشهای IVM ,IVF ,ICSI و روند رشد اولیه رویان می باشد. 

 

 

تدریس در دانشگاهها

Teaching activities course director 1- Histology for medical, Veterinary, biological Science Students and Residency in Doctor of Veterinary Science in anatomy 2- Embryology for medical, veterinary, biological science students and residency in veterinary Anatomy 3- Histotechnique for Residency in veterinary anatomy 4- Assisted Reproduction technology for Residency in veterinary theriogenology