رسول شهروز


سال 57 تحصیل در رشته دامپزشکی را در دانشگاه ارومیه آغاز نمودم. پس از تعطیلات انقلاب فرهنگی در دانشگاه تهران ادامه تحصیل داده و در سال 65 فارغ التحصیل شدم. در همان سال در دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه استخدام و در سال 67 تحصیل دوره تخصصی علوم تشریحی دامپزشکی را آغاز نمودم. در سال 74 پایان نامه دوره تخصصی را دفاع نموده و در سال 84 به مرتبه دانشیاری اتقاع یافتم. 
در سال 66 ازدواج نمودم و اکنون دارای چهار فرزند، سه پسر و یک دختر می باشم.

مدارک علمی دانشگاهی

دکتری حرفه ای دامپزشکی دکتری تخصصی علوم تشریحی دامپزشکی

  

دوره های تخصصی گذرانده

دوره تخصصی علوم تشریحی دامپزشکی

 

دوره PhD بافت شناسی

 

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

دانشیار بخش بافت شناسی و جنین شناسی 

 

مرتبه علمی

دانشیار 

 

تألیفات و ترجمه

کتابی تحت عنوان سلول شناسی و تشریح میکروسکوپی ترجمه شده است. 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

1-     مطالعه هیستولوژیکی و هیستومورفومتری رحم گاومیش در مراحل مختلف دوره جنسی. مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران شماره 1 دوره 58. نویسندگان به ترتیب: رسول شهروز ، مجید مشمولیان

2-     مطالعه هیستولوژی پوست نواحی مختلف بدن در مراحل مختلف رشد جنینی گوسفند ماکویی. مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران. شماره 3 دوره 59. نویسندگان به ترتیب: رسول شهروز ، عباس احمدی

3-     بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش در مراحل مختلف آبستنیمجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. شماره 3 دوره 57. نویسندگان به ترتیب: اسماعیل آین، رسول شهروز

4-     بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش رودخانه ای در مراحل مختلف چرخه استروس. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. شماره 4 دوره 58 نویسندگان به ترتیب:  اسماعیل آین،  رسول شهروز

5-     بررسی بافت شناسی غده پستان گاومیش در دوره شیرواری و غیر شیرواری (خشکی). Iranian Journal of Veterinary Researchنویسندگان به ترتیب:  حمید رضا فتاحیان، شاپور حسن زاده، رسول شهروز

6-     مطالعه هیستوژنز تیموس گوسفند ماکوئی در دوره های مختلف رشد فتوسی. مجله تحقیقات دامپزشکی. دوره 63 شماره 4 . نویسندگان به ترتیب: رسول شهروز، شاپور حسن زاده، منصور امین کهریز

7-     مطالعه هیستومورفومتری بیضه در کریپتورکیدیسم تجربی یک طرفه در موش ها ی صحرایی بالغ. مجله دامپزشکی ایران. دوره چهارم شماره 1. نویسندگان به ترتیب: رسول شهروز، رجبعلی صدرخانلو، اسماعیل صفوی.

8-     مطالعه هیستومورفومتری و سیتولوژیکی آندومتر رحم گوسفند نژاد ماکویی در مراحل مختلف سیکل استروس. مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران. دوره 53 شماره 3. نویسندگان به ترتیب: رسول شهروز، رجبعلی صدرخانلو.

9-      Histomorphometric study of skin in the sheep fetus. Iranian Journal of Veterinary Research. نویسندگان به ترتیب: رسول شهروز، عباس احمدی  . دوره 6 شماره 3

10-  Comparative study of the plasma cells and mast cells distributions in uterus at follicular and luteal phases of estrus cycle in the river buffalo. The Indian Journal of Animal Sciences. 75(11) نویسندگان به ترتیب: رسول شهروز، شاپور حسن زاده ، کریم مردانی

11-  Histomorphometrical study of the cervix during the estrus cycle in adult Azarbaijani buffalo. Iranian Journal of Veterinary Research

نویسندگان به ترتیب: رسول شهروز، اسماعیل آین، بهنام رستمی. دوره 10 شماره 1

12- Effect of bilateral uterine artery ligation on follicular atresia in ovaries oh mature female rabbits; histomorphometric and histohistochemical study

نویسندگان به ترتیب: مزدک رازی، کاوه اختری، علیرضا نجف پور، کیوان عبدی، رسول شهروز، سیمینه شاه محمدلو، سجاد فیضی، هادی سراجی

13- مطالعه آناتومی و مورفومتری رحم و رباطات آن در گاومیش ها بالغ و نابالغ رودخانه ای آذربایجانی

نویسندگان به ترتیب:  رسول شهروز، فرهاد سلطانعلی نژاد، اکبر بکتاش، عباس احمدی

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی 

1-     مطالعه هیستومورفومتری رحم گاومیش در مراحل مختلف دوره جنسی. مقاله کامل. یازدهمین کنگره دامپزشکی ایران. 18- 16اسفند ماه 1378. تهران . ارائه دهندگان به تریب: دکتر رسول شهروز، دکتر مجید مشمولیان

2-     مطالعه بافت شناسی لوله رحمی گاومیش آذربایجان غربی در طی دوره جنسی. خلاصه مقاله. اولين كنگره علوم پايه دامپزشكي ايران. 10- 12 خرداد 1379 دانشگاه تهران. ارائه دهندگان به تریب: دکتر رسول شهروز دکتر ایوب رحمنی

3-     مطالعه هیستولوؤیکی رحم گاومیش آذربایجانی در طول دوره جنسی. مقاله کامل. دهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران. 12-14 شهریور 1380- ارائه دهندگان به تریب: دکتر رسول شهروز، دکتر انور بابایی

4-     بررسی بافت شناسی غده پستان گاومیش در دوره شیرواری و غیر شیرواری (خشکی). خلاصه مقاله..سیزدهمين كنگره دامپزشكي ايران. 7 تهران . 5 اسفند ماه 1382. ارائه دهندگان به تریب: دکتر حمید رضا فتاحیان دکتر شاپور حسن زاده دکتر رسول شهروز

5-     فراخوانی ماست سل ها در پنجه پای رت های سالم و دارای لیگاتور به دور عصب سیاتیک به دنبال تزریق کف پایی هیستامین و فرمالین. خلاصه مقاله. چهارمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایرانتهران. 11-9 اردیبهشت ماه 1383. ارائه دهندگان به تریب:  دکتر رسول شهروز، دکتر اسماعیل تمدن فرد، دکتر پری کرمی

6-     مطالعه هیستوشیمی اندومتر رحم گوسفند در مراحل مختلف سیکل استروس. خلاصه مقاله. چهارمین گردهمآیی دامپزشکان علوم بالینی ایراندانشگاه ارومیه.سال 1384. ارائه دهندگان به تریب: دکتر رسول شهروز، دکتر رجبعلی صدرخانلو

7-     مطالعه بافت شناسی بيضه در خروس های محلی آذربايجان غربی. خلاصه مقاله. چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران. مرکز همایش های رازی-تهران. 1385. دکترسول شهروز، آقای مجید زمانی دهکردی.

8-     مطالعه بافت شناسی لوله رحمی در طيور محلی آذربايجان غربی.  خلاصه مقاله. چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران. مرکز همایش های رازی-تهران. 1385. دکترسول شهروز، آقای مجید زمانی دهکردی

9-     مطالعه بافت شناسی روده در طيور گوشتی.  خلاصه مقاله. چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران. مرکز همایش های رازی-تهران. 1385. دکترسول شهروز، آقای سید ابراهیم موسوی

10-  بررسی هیستوشیمیایی فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در روده کوچک جوجه های گوشتی تغذیه شده با اسید بوتیریک و آنتی بیوتیکخلاصه مقاله. شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران. ارائه دهندگان به ترتیب: رضا صیرفی، فرهاد سلطانعلی نژاد، رسول شهروز، شعبان رحیمی

11-  بررسی هیستوشیمیایی فعالیت آنزیم لیپاز در روده کوچک جوجه های گوشتی تغذیه شده با اسید بوتیریک و آنتی بیوتیکخلاصه مقاله. شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران. ارائه دهندگان به ترتیب: رضا صیرفی، فرهاد سلطانعلی نژاد، رسول شهروز، شعبان رحیمی

12-  مطالعه بافت شناسی قلب طیور گوشتی 45 روزهخلاصه مقاله. شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران. ارائه دهندگان به ترتیب: رسول شهروز، اسماعیل تورج، قاسم اکبری

13-  مطالعه آناتومیکی و مورفومتری تخمدان گاومیش نابالغ و بالغ رودخانه ای آذربایجانیخلاصه مقاله. شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران. ارائه دهندگان به ترتیب: رسول شهروز، فرهاد سلطانعلی نژاد، اکبر عباسی بکتاش، قاسم اکبری

14-  مطالعه هیستولوژی و هیستومورفومتری بورس فابرسیوس طیور نژاد گوشتی (نر) 15 روزه و 45 روزهخلاصه مقاله. شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران. ارائه دهندگان به ترتیب: رسول شهروز، سهیلا اخگر، قاسم اکبری

15-  مطالعه بافت شناسی کلیه  طیور نژاد گوشتی 45 روزهخلاصه مقاله. شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران. ارائه دهندگان به ترتیب: رسول شهروز، مرتضی معص.می جهتلو، قاسم اکبری

16- مطالعه هیستولوژی و هیستومورفومتری بیضه گاومیش نر آذربایجانی بالغخلاصه مقاله. شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران. ارائه دهندگان به ترتیب: رسول شهروز، سحر بهراد، قاسم اکبری

راهنمای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری عمومی

پایان نامه های مربوط به آقای دکتر مشمولیان، دکتر بابایی، دکتر بکتاش، دکتر رحمنی، دکتر احمدی، و دکتر امین کهریز 

 

راهنمای پایان نامه های دوره دکتری تخصصی

مشاوره پایان نامه آقای دکتر وفایی استاد راهنمای پایان نامه آقای دکتر اسماعیل صفوی دانشجوی دوره تخصصی علوم تشریحی دامپزشکی. 

 

داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

داوری پایان نامه آقای دکتر نفیسی دانشجوی دوره تخصصی علوم تشریحی دامپزشکی. داوری پایان نامه خانم دکتر فرخی دانشجوی دوره تخصصی علوم تشریحی دامپزشکی. 

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

رفتار ماست سلها در شرایط مخلتف مانند استرس درد، دارو ... 

 

 

 

همکاری در اجرای پروژه های علمی یا اجرایی

 

در یک طرح تحقیقاتی تحت عنوان مطالعه آناتومی و بافت شناسی غدد پلک گاومیش با آقای دکتر سلطانعلی نژاد همکاری می نمایم. طرح تحقیقاتی با عنوان مطالعه سیتولوژی رحم گاومیش. طرح تحقیقاتی با عنوان مطالعه فراخوانی ماست سل ها در کف پا، دور عصب، نخاع، و مغز موش های رت سالم و دارای لیگاتور دور عصب سیاتیک پس از تزریق کف پایی فرمالین و هیستامین. 

 

داوری کتب و مقالات پژوهشی

دو مقاله پژوهشی برای مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

 

یک مقاله برای مجله تحقیقات دامپزشکی داننشگاه شیراز داوری کرده ام.

 

چندین مقاله برای مجله های دامپزشکی دانشگاه اهواز و دانشگاه آزاد تبریز.

 

تدریس در دانشگاهها

در دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد تبریز درس بافت شناسی برای دوره دکتری دامپزشکی تدریس می کنم.

 

دانشگاه جامع علمی کابردی مجتمع آموزشی شهید باکری، روش تهیه مقاطع میکروسکوپی تدریس می کنم.

 

 

آدرس : دانشگاه ارومیه - دانشکده دامپزشکی

 تلفن : 3457362 

 

rasou_shahrooz@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی :