Dr

سيامک عصري رضايي


متن کامل بیوگرافی 


آقاي دکتر سيامک عصري رضايي در سي ام شهريور ماه 1346 در شهرستان اروميه ديده به جهان گشوده و دوران تحصيلات ابتدايي، راهنمايي و متوسطه خود را با نمرات عالي سپري نمودند و در طي اين دوران چندين مرتبه جوايز دانش آموزان برتر استاني و کشوري به ايشان اعطا گرديد. در سال 1364 در رشته دامپزشکي دانشگاه اروميه پذيرفته شده و بدنبال فارغ التحصيلي با درجه عالي در سال 1370 به عنوان هيئت علمي در بخش بيوشيمي دانشکده دامپزشکي مشغول به کار گرديدند. در سال 1373 بدنبال اتمام دوره طرح و سربازي در رشته تخصصي کلينيکال پاتولوژي در دانشگاه تهران در مقطع دکتري تخصصي مشغول به تحصيل شده و در سال 1378 با معدل 93/18 با درجه ممتاز بدنبال قبولي در امتحان بورد تخصصي فارغ التحصيل و در بخش کلينيکال پاتولوژي دانشکده دامپزشکي مشغول به خدمت گرديده اند. ايشان در سال 1388 به درجه دانشياري ارتقا يافتند.

عنوان پايان نامه دکتراي عمومي:

 بررسي کمبود سلنيوم در انسان و دام در منطقه اروميه (اين پايان نامه مشتمل بر 450 صفحه بوده و در آن کمبود سلنيوم با استفاده از اندازه گيري آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز در انسان، بيماران مبتلا به انفارکتوس ميوکارد، و بره ها مورد بررسي قرار گرفته است. عوارض پاتولوژيک کمبود سلنيوم در بره ها و نيز چگونگي درمان و پيشگيري از کمبود اين عنصر در دام ها نيز مورد مطالعه قرار گرفته است). 


عنوان پايان نامه دوره تخصصي:

 مطالعه مقايسه اي الگوي الکتروفورتيک ليپو پروتئين ها در انسان و سگ ( اين پايان نامه متشکل از 200 صفحه بوده و در آن به بررسي ليپو پروتئين ها و نقش آنها در ايجاد بيماري هاي قلبي - عروقي در انسان و دام پرداخته شده است. در اين مطالعه علاوه بر مقايسه الگوي الکتروفورتيک ليپو پروتئين ها در انسان و دام به نقش و تاثير راديکال هاي آزاد و عوامل تغذيه اي بر متابوليسم ليپو پروتئين ها توجه ويژه اي شده است). 


زمينه اصلي پژوهشي:

 راديکال هاي آزاد و نقش آنها در پاتوفيزيولوژي بيماريها و سيستم هاي آنتي اکسيدانتي در ساختارهاي بيولوژيک 

سوابق تدريس: 


1- بيوشيمي 1 و 2 دکتراي عمومي دامپزشکي 


2- بيوشيمي 2 دوره کارشناسي علوم آزمايشگاهي دامپزشکي 


3- کلينيکال پاتولوژي دکتراي عمومي دامپزشکي 


4- کلينيکال پاتولوژي دوره کارشناسي علوم آزمايشگاهي دامپزشکي 


5- کارورزي مرکز تشخيص دکتراي عمومي دامپزشکي 


6- کارآموزي کلينيکال پاتولوژي دوره کارشناسي علوم آزمايشگاهي دامپزشکي 


7- کلينيکال پاتولوژي پيشرفته براي دانشجويان دوره تخصصي داخلي دام بزرگ 


8- کلينيکال پاتولوژي پيشرفته براي دانشجويان دوره تخصصي مامايي 


9-کلينيکال پاتولوژي پيشرفته براي دانشجويان دوره تخصصي جراحي 


10- بيوشيمي پيشرفته براي دانشجويان دوره تخصصي فيزيولوژي 


11- بيوشيمي پيشرفته براي دانشجويان دوره تخصصي ميکروبيولوژي 


از ديگر فعاليت هاي ايشان مي توان به موارد ديگر اشاره نمود: 


1- عضويت در انجمن بيوشيمي ايران و انجمن بيوتکنولوژي 


2- عضويت در انجمن بيوتکنولوژي 


3- عضو هيئت علمي پژوهشکده علوم زيستي 


4- استاد راهنماي دانشجويان دکتراي دامپزشکي ورودي هاي 76، 81 و 84

 

مدارک علمی دانشگاهی

دکتراي عمومي دامپزشکي از دانشگاه اروميه دکتراي تخصصي کلينيکال پاتولوژي از دانشگاه تهران

 

 

 

دوره های تخصصی گذرانده

 

دوره تخصصي کلينيکال پاتولوژي - دانشگاه تهران

 

 

 

 

سایر مهارت ها

دوره تخصصي کار با دستگاه جذب اتمي دوره تخصصي PCR دوره تخصصي کار با دستگاه GC و GC-Mass دوره تخصصي سيستم هاي الکتروفورزMultiPhore 

 

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

سرپرست بخش کلينيکال پاتولوژي و رئيس آزمايشگاه تخصصي - تحقيقاتي کلينيکال پاتولوژي دانشکده دامپزشکي دانشگاه اروميه 

 

مرتبه علمی

استاديار 

 

عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی

عضو گرايش تخصصي کلينيکال پاتولوژي گروه دامپزشکي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري عضو هيئت علمي پژوهشکده علوم زيستي دانشگاه اروميه 

 

عضویت در انجمن های علمی

عضو انجمن بيوشيمي ايران عضو انجمن بيوتکنولوژي 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

 

1. Talebi A., S. Asri R. , Rozeh-chai, Sahraei  (2005) Comparative studies on haematological values of broiler strains (Ross, Cobb, Arbor-acres & Arian) International journal of poultry science 4(8):573-579.

 

2. Correlation among serum glucose, Beta-hydroxybutyrate and urea concentration in non-pregnant ewes. Small ruminant research, 57:265-269, 2005

 

3. Ramin A.G, S. Asri R., Salmat J.  (2005) Short Paper: Monthly variation in milk serum Mg concentration in industrial and semi-industrial dairy friesian herds in urmia, northeastern Iran. Iranian journal of veterinary research 6(2):69-73.

 

4. Ramin A.G., S. Asri R., majdani R. (2005) Correlation among serum glucose, Beta-hydroxybutyrate and urea  concentration in non-pregnant ewes Small ruminant research. 57; 265-269

 

5. S. Asri R., Dalir-nagade B. (2006) Evaluation of antioxidant status and oxidative stress in cattle naturally infected with Theileria annulata. Veterinary parasitolgy, 142 :179-186

 

6. Dalir-nghadeh B., S. Asri R., Alidadi N. (2006) Measure of associated between selenium status and sepsis in cattle Comp. Clin. Pathol. 15 :149-153

 

7. Dr. Alavi, Dr. Asri, Dr. Abshenas (2006) A study of the uterine proteins variation during the strus cycle in the cow: A comparatison with serum protheins. Animal reproduction science 96: 10-20

 

8. Dalir-nghadeh B., Seifi H., S. Asri R., Pilehvari N. (2006) Post-Parturient hemoglobinuria in Iranian river buffaloes: a prelimining study Comp. Clin. Pathol 14: 221-225

 

9. Batavani R.A., Ansary M.H., S. Asri R. (2006) Concentration of serum total protein and protein fraction during diestrus and pregnancy in makuii ewes. Comp.Clin.Pathol 15: 227-230

 

10-  نقش احتمالي هيپوفسفاتمي در زمينگيري آنزئوتيک گاوها در منطقه اروميه – مجله دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران دوره 55، شماره 3، 65-68 (1379)

 

11-   بررسي وقوع کمبود مس در گوسفندان چراگاههاي اروميه- پژوهش و سازندگي، شماره 51 تابستان 80 صفحه 48-50

 

12-  ارزيابي ميزان همبستگي ويتامين E خون با شکنندگي اسموتيک گلبول هاي قرمز در گوسفند. مجله دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران1385 شماره 61،  155- 159 

 

13-   ارزيابي سني و فصلي عيار منيزيم  سرم خون گوساله هاي شيري نر و ماده در اروميه  مجله پژوهش و سازندگي  1384شماره 67، 10-15

 

14-   ارزيابي مقادير منيزيم و کره آتي نين ادرار گاوهاي هموليشتاين و دو رگ شيري اروميه مجله پژوهش و سازندگي 1384 67، 75- 78

 

15-  بررسي تاثير سن و جنس بر پروفايل ليپيدهاي خون در سگ هاي نژاد شينلو - مجله دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران دوره 54، شماره 4، 93-96 (1378)

 

 

 

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

 

1-  بررسي وضعيت ويتامين C در گوساله هاي مبتلا به سندروم اسهال – سيزدهمين کنگره دامپزشکي ايران 5-7 اسفند 1382 مر کز همايش هاي رازي – تهران

 

2-  مطالعه شيوع سرواپيدميولوژي عفونت لپتوسپيرايي در گاوميش در اروميه و حومه – سومين کنگره ملي بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان 4-6 ارديبهشت 1375 مشهد

 

3- بررسي رابطه مس و انزيم سوپراکسيد ديسموتاز در بيماريهاي قلبي و عروقي – اولين کنگره دانشجويان علوم آزمايشگاهي 3-5 مرداد 1383 تبريز

 

4- بررسي کمبود سلنيوم در گوسفند در برخي از نقاط آذربايجان – دوازدهمين کنگره دامپزشکي ايران 23-25 بهمن 1380 تهران

 

 

 

4-  Adverse Effects of Glyceryl Trinitrate (GTN) in an animal Experimental Model. 14th Asean Congress of Cardiology, July 17-71, 2002 Kuala Lumpur, Malaysia.

 

5-  Evaluation Of SOD and GSH-Px Activity in canine Babesiosis, 26-29 Apr 2000, Voorjaars dagen, International Veterinary Congress Amsterdam, Netherlands.

 

6- بررسي اثرات کتامين و تيوپنتال سديم بر روي فاکتورهاي انعقادي در سگ – چهارمي« سمپوزيوم جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشکي ايران- 15-17 بهمن 1381 اهواز

 

7- بررسي نقش عنصر سلنيوم در متابوليسم هورمون هاي تيروئيدي در Rat- سيزدهمين کنگره فيزيولوژي – فارماکولوژي ايران 4-7 شهريور 1376 اصفهان

 

8- ارزيابي آنتي ژنهاي تغليظ شده کيست هيداتيد انساني به منظور تشخيص سرولوژيکي بيماري بروش ايمونوالکتروفورز – اولين همايش بيوتکنولوژي شمال و شمالغرب کشور 24-35 مرداد 1380 اروميه

 

9- بررسي تغييرات الگوي الکتروفورتيک پروتئين هاي سرم شير به منظور تشخيص آزمايشگاهي ورم پستان باليني و تحت باليني در گاو – سومين گردهمايي دامپزشکان علوم باليني ايران – 7-9 آبان مشهد

 

10-  Assessment of Anti-Infectious bursal Disease Virus Antibodies Transferred from Hen to Egg and Chick by Elisa In Urmia. 27th World Veterinary Congress 25-29 Sep 2002, Tunis.

 

11-  Seasonal evaluation of serum beta-hydroxybutyric acid concentration in dairy herds. XXII World Buiatrics Congress 18-23 August 2002, hannover, Germany

 

12-بررسي تاثير همودياليز بر پروفايل بيوشيميايي خون در بيماران مبتلا به نارسايي کليوي شديد، چهارمين کنگره فيزيولوژي و فارماکوژي ايران، 26-30 ارديبهشت 1378 تهران

 

13-   تشخيص بيماري ديبات مليتوس در حيوانات (سگ) با اندازه گيري هموگلوبين گليکوزيله   چهارمين کنگره فيزيولوژي و فارماکوژي ايران، 26-30 ارديبهشت 1378 تهران

 

14-سلنيوم و اهميت ان در متابوليسم هورمون هاي تيروئيدي، چهارمين کنگره سراسري بيوشيمي جمهوري اسلامي ايران، 27-30 مهرماه 1376 بابل

 

15-   اهميت ويتامين E در پاتوژنز انفارکتوس ميوکارد، چهارمين کنگره سراسري بيوشيمي جمهوري اسلامي ايران، 27-30 مهرماه 1376 بابل

 

16- آنتي اکسيدانتهاي پيشگيري کننده و نقش آنها در پاتوژنز بيماري هاي قلبي و عروقي، دومين کنگره بيوشيمي 25-27 ابان 1372 مرکز بيوشيمي- بيوفيزيک ايران – تهران

 

17-  سلنيوم و بيماري هاي قلبي و عروقي، يازدهمين کنگره فيزيولوزي و فارماکولوژي ايران، 27-30 ارديبهشت 1372 تبريز

 

18- سلنيوم و بيماريهاي قلبي و عرقي در انسان و دام، نخستين کنگره تشخيصهاي آزمايشگاهي در طب باليني، 23-25 شهريور ماه 1370 اروميه

 

19- بررسي تغييرات فصلي آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز خون و تغييرات پاتولوژيک قلب و ماهيچه هاي اسکلتي در گوسفندان آذربايجان غربي. مجله دانشکده دامپزشکي ئانشگاه تهران، دوره 59، شماره 3، صفحه 253-257

 

20- مقاله در سيزدهمين کنگره دامپزشکي ايران -  بررسي وضعيت ويتامين C در گوساله هاي مبتلا به سندرم اسهال (5 – 7 اسفند ماه 83)

 

21- مقاله در هشتمين کنگره بيوشيمي ايران و اولين کنگره بين المللي بيوشيمي و بيولوژي مولکولي: Evaluation of Serum B2 microglobulin in cows with theileriosis.

 

22-    مقاله در هشتمين کنگره بيوشيمي ايران و اولين کنگره بين المللي بيوشيمي و بيولوژي مولکولي :   Effects of high dietary protein concentration on bone disorders in dogs.

 

23-  مقاله در هشتمين کنگره بيوشيمي ايران و اولين کنگره بين المللي بيوشيمي و بيولوژي مولکولي    Effects of the electrical shock on blood parameters in dairy cows.               

 

24-  مقاله در کنگره: چهارمين کنگره دامپزشکان باليني- اروميه 1384- ارزيابي ميزان ضايعات کليوي در بيماري کتوز تحت باليني.

 

25- مقاله در کنگره: چهارمين کنگره دامپزشکان باليني- اروميه 1384-بررسي ارتباط هورمون هاي تيروئيدي و آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز در گوسفند.

 

26- مقاله در کنگره: چهارمين کنگره دامپزشکان باليني- اروميه 1384-بررسي وضعيت مس و هورمون هاي تيروئيدي در گوسفندان منطقه اروميه.

 

27-  مقاله در کنگره: چهارمين کنگره دامپزشکان باليني- اروميه 1384-بررسي وضعيت مس و آنزيم هاي کبدي در گوسفندان مبتلا به کتوز تحت باليني.

 

28-  مقاله در کنگره: چهارمين کنگره دامپزشکان باليني- اروميه 1384-مقايسه مقادير آنزيم گلوکز 6 فسفات دهيدروژناز در گاوهاي مبتلا به بيماري هاي انگلي خوني در منطقه اروميه.

 

29-  مقاله در کنگره: چهارمين کنگره دامپزشکان باليني- اروميه 1384-بررسي مقادير آهن، TIBC و فريتيـن در گاوهاي مبتلا به تيلريوز.

 

30-  مقاله در کنگره: چهارمين کنگره دامپزشکان باليني- اروميه 1384-ارزيآبي تاثير شوک الکتريکي بر پارامترهاي خون گاو.

 

31- مقاله در کنگره: چهارمين کنگره دامپزشکان باليني- اروميه 1384-سه غلظت ماهانه و ارتباط بين کلسيم، فسفر، سديم و پتاسيم سرم شير در گاوهاي هولشتاين شيري.

 

32- مقاله در کنگره: چهارمين کنگره دامپزشکان باليني- اروميه 1384-مقايسه ميزان فعاليت آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز در گلبول هاي قرمز گاوهاي مبتلا به بيماريهاي تيلريوز، بابزيوز و آناپلاسموز در منطقه اروميه.

 

33- مقاله در کنگره: چهارمين کنگره دامپزشکان باليني- اروميه 1384-ارزيابي مقادير سرمي گلوکز، بتا هيدروکسي بوتيريک اسيد، اوره و کورتيزول در اواخر آبستني ميش ها.

 

34-  مقاله در کنگره: چهارمين کنگره دامپزشکان باليني- اروميه 1384-بررسي عيار کلسيم، فسفر، منيزيم، سديم، پتاسيم و کلر سرم خون در گاوداري هاي صنعتي و نيمه صنعتي اروميه.

 

35- مقاله در کنگره: چهارمين کنگره دامپزشکان باليني- اروميه 1384-معرفي تکنيک ليگاتور، برش و رهاسازي(LCR) در اخته نريان: مطالعه هورموني.

 

36-    مقاله در کنگره: چهارمين کنگره دامپزشکان باليني- اروميه 1384-ارزيابي وضعيت کم خوني در تيلريوز گاوي. 

 

37-   مقاله در کنگره: چهارمين کنگره دامپزشکان باليني- اروميه 1384-بررسي مايع مغزي نخاعي در گاوهاي زمين گير با علت نامعلوم (Problematic Downer Cow)  در شهرستان بوکان.

 

38- مقاله در کنگره: چهارمين کنگره دامپزشکان باليني- اروميه 1384-گزارش راديوگرافي دو مورد ريکتز در بره.

 

39-  مقاله در کنگره: چهارمين کنگره دامپزشکان باليني- اروميه 1384-بررسي تغييرات پروتئين هاي موجود در سرم خون گاوهاي غير آبستن در مراحل مختلف سيکل استروس.

 

40-  مقاله در کنگره: چهارمين کنگره دامپزشکان باليني- اروميه 1384-تاثير سيکل استروس بر پروتئين هاي موجود در مايع رحمي گاوهاي غير آبستن.

 

41-   مقاله در کنگره: چهاردهمين کنگره دامپزشکي ايران – تهران 1384- بررسي مقادير آنزيم سوپر اکسيد ديسموتاز در گاوهاي مبتلا به تيلريوز

 

42-  مقاله در کنگره: چهاردهمين کنگره دامپزشکي ايران – تهران 1384-  بررسي تغييرات الگوي الکتروفورتيک پروتئين هاي سرم در بيماري مزمن تنفسي طيور (CRD)

 

43-   مقاله در کنگره: چهاردهمين کنگره دامپزشکي ايران – تهران 1384- بررسي مقادير هاپتوگلوبين در ضايعات ريوي گوسفند

 

44- مقاله در کنگره: چهاردهمين کنگره دامپزشکي ايران – تهران 1384- مطالعه مقايسه اي فنوتيپ Hb در نژادهاي مختلف گاوميش در ايران

 

 

 

 

راهنمای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری عمومی

استاد راهنماي 35 پايان نامه دکتراي عمومي دامپزشکي استاد مشاور 15 پايان نامه دکتراي عمومي دامپزشکي استاد راهنماي 15 پروژه کارشناسي علوم آزمايشگاهي دامپزشکي 

 

راهنمای پایان نامه های دوره دکتری تخصصی

استاد راهنماي 3 پايان نامه دکتراي تخصصي دامپزشکي 

 

داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

داوري 17 پايان نامه دکتراي عمومي دامپزشکي داوري 2 پايان نامه دکتراي تخصصي دامپزشکي 

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

راديکال هاي آزاد و اثرات بيولوژيک آنها آنتي اکسيدانت ها و عناصر کمياب

 

طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته

 

1- گزارش نهايي طرح تحقيقاتي شماره 80/د/003 – مطالعه مقادير طبيعي پارامترهاي هماتولوژيک طيور گوشتي (سويه هاي آرين- آربور آکرز- راس و کاب) در طول دوره پرورشي.

 

 2- گزارش نهايي طرح تحقيقاتي - بررسي کمبود مس و سلنيوم با استفاده از اندازه گيري آنزيم هاي گلوتاتيون پراکسيداز و سوپر اکسيد ديسموتاز در گاوهاي منطقه اروميه.

 

3- گزارش نهايي طرح تحقيقاتي - بررسي عيار کلسيم، فسفر، منيزيم، سديم، پتاسيم و کلر سرم خون در گاوداري هاي صنعتي و نيمه صنعتي اروميه

 

4- گزارش نهايي طرح تحقيقاتي - ارزيابي مقادير سرمي گلوکز، بتاهيدروکسي بوتيرات، اوره و کورتيزول در اواخر آبستني ميش هاي اروميه.

 

5- گزارش نهايي طرح تحقيقاتي -   بررسي تغيير پروتئين هاي مربوط به واکنش هاي دفاعي رحم گاو طي چرخه استروس و آبستني

 

6- گزارش نهايي طرح تحقيقاتي - مطالعه وضعيت هورمون هاي تيروئيدي در بره هاي مبتلا به ديستروفي عضلاني تغذيه هاي

 

 

 

تدریس در دانشگاهها

تدريس در دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران تدريس در دانشکده دامپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز تدريس در دانشکده دامپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه 

 

جوایز و پاداش ها

برخورداري از طرح گرانت ويژه اعضاي هيئت علمي دانشگاه در سال 1385 دريافت لوح تقدير به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه و استان در سال 1385 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : اروميه، بلوار امام رضا(ع)، 12 متري چهارم، پلاک 45

 

فاکس : +98 441 3650186

تلفن : +98 441 3650186

 

 

آدرس پست الکترونیکی : s.asri@mail.urmia.ac.ir