Dr

سعید عزیزیدر18مردادماه سال 1345 در شهرستان شاهین دژ- استان آذربایجان غربی متولد شدم. مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در همان شهر به پایان رساندم. در سال 1366 بعد از اتمام خدمت سربازی وارد دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه شدم و در سال 1372 - با کسب افتخار شاگرد اولی ورودی دکتری حرفه ای 66 - فارغ التحصیل شدم. در همین سال با شرکت در آزمون علمی به عنوان مربی به استخدام دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه درآمدم. در سال 1375 در آزمون دوره های دکترای تخصصی دانشگاه تهران شرکت و با کسب رتبه اول در رشته جراحی دامپزشکی قبول شدم. طی سه سال تلمذ در محضر اساتید بزرگوار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در سال 1378 رتبه اول بورد تخصصی را کسب کردم. در سال 1379 جهت انجام قسمتی از کار رساله تخصصی خود عازم دانشکده علوم دامپزشکی دانشگاه لیورپول کشور انگلستان شدم. در سال 1380 از رساله تخصصی خود با موفقیت دفاع کرده و به عنوان استادیار در بخش جراحی و رادیولوژی گروه علوم درمانگاهی مشغول خدمت شدم. در سال 1388 به افتخار رتبه دانشیاری نایل و اکنون در گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی در خدمت دانشجویان محترم دوره های دکتری حرفه ای و تخصصی مشغول انجام وظیفه آموزشی و پژوهشی هستم.


 


رزومه


 


پرونده علمی دانشگاهی دکتر سعید عزیزی


 


مرتبه علمی: دانشيار گروه جراحي و تصویربرداری تشخیصی.


 


عضویت در انجمن های علمی: جامعه جراحی دامپزشکی ایران


 


مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی، ISC و ISI


 


1. Zaeinab Moradi, Saeed Azizi, Rahim Hobbenaghi (2014) Ubiquinone improves functional recovery and morphometric indices of sciatic nerve regeneration, Iranian Journal of Veterinary Research, 15 (4) No. 49: 392-396. ISI, ISC


 


 


2. Abbas Raisi, Saeed Azizi, Nowruz Delirezh, Behnam Heshmatian, Amir-Abbas Farshid & Keyvan Amini (2014) The mesenchymal stem cell-derived microvesicles enhance sciatic nerve regeneration in rat: A novel approach in peripheral nerve cell therapy, The Journal of TRAUMA, and acute care surgery, 04/2014; 76(4):991-7. ISI


 


 


3. Asghar Azizi, Saeed Azizi, Behnam Heshmatian,Keyvan Amini (2014) Improvement of functional recovery of transected peripheral nerve by means of chitosan grafts filled with vitamin E, pyrroloquinoline quinone and their combination, International Journal of Surgery, 12: 76-82. ISI


 


 


4. Saeed Azizi, Siamak Kazemi-Darabadi & Esmaeel Bartafteh (2013)Surgical Management of the Trauma-Induced Colocutaneous Fistula in a Horse, Journal of Equine Veterinary Science, Vol.:13; No.:33; 901-904. ISI


 


5. Abbas Raisi1, Saeed Azizi, Nowruz Delirezh, Behnam Heshmatian, & Keyvan Amini (2010) Use of Chitosan Conduit for Bridging Small-Gap Peripheral Nerve Defect in Sciatic Nerve Transection Model of Rat, Iranian Journal of Veterinary Surgery, Vol.: 5; No.: 1,2 Serial No.: 12,13. ISC


 


6. Rahim Mohammadi, Saeed Azizi, & Keyvan Amini (2013)Effects of undifferentiated cultured omental adipose-derived stem cells on peripheral nerve regeneration, Journal of Surgical Research, 180 (2), 91-97. ISI


 


7. Saeed Azizi, Rahim Mohammadi, Keyvan Amini, and Roza Fallah (2012) Effects of topically administered FK506 on sciatic nerve regeneration and reinnervation after vein graft repair of short nerve gaps, Journal of Neurosurgery: Spine, Neurosurgical Focus 32 (5) / May: E5. ISI


 


8. Siavash Ahmadi-noorbakhsh, Saeed Azizi, Bahram Dalir-Naghadeh, and Masoud Maham (2012) Blood oxygenation during hyperpressure intraperitoneal fluid administration in a rabbit model of severe liver injury: Evaluation of a novel concept for control of pre-hospital liver bleeding, Veterinary Research Forum, 3 (2) 125 – 130. ISI


 


9. Siavash Ahmadi-noorbakhsh, Saeed Azizi, Bahram Dalir-Naghadeh, and Masoud Maham (2012) Hyperpressure Intraperitoneal Fluid Administration for Control of Bleeding after Liver Injury, Journal of Surgical Research, 176 (2), 559–566. ISI, ISC


 


10. Rahim Mohammadi, Saeed Azizi, Nowruz Delirezh, Rahim Hobbenaghi, Keyvan Amini (2012) The use of undifferentiated bone marrow stromal cells for sciatic nerve regeneration in rats, International Journal of Oral & Maxillofacial Surgery, 41: 650–656. ISI


 


11. Rahim Mohammadi, Saeed Azizi, Nowruz Delirezh, Rahim Hobbenaghi, Keyvan Amini (2012) Transplantation of Uncultured Omental Adipose-Derived Stromal Vascular Fraction Improves Sciatic Nerve Regeneration and Functional Recovery Through Inside-Out Vein Graft in Rats, The Journal of TRAUMA, Injury, Infection, and Critical Care, Volume 72, Number 2, 390-396. ISI


 


12. Azizi S., Tehrani A-A., Dalir-Naghadeh B. and Hemmati M. (2011) The effects of farming system and season on the prevalence of lameness in sheep in northwest Iran, New Zealand Veterinary Journal, 59(6), 311–316. ISI


 


13. Rahim Mohammadi, Saeed Azizi, Nowruz Delirezh, Rahim Hobbenaghi, Keyvan Amini (2011) COMPARISON OF BENEFICIAL EFFECTS OF UNDIFFERENTIATED CULTURED BONE MARROW STROMAL CELLS AND OMENTAL ADIPOSE-DERIVED NUCLEATED CELL FRACTIONS ON SCIATIC NERVE REGENERATION, Muscle and Nerve 43: 157-163. ISI


 


14. Rahim Mohammadi, Saeed Azizi, Nowruz Delirezh, Rahim Hobbenaghi, Keyvan Amini (2011) Functional recovery of sciatic nerve through inside-out vein graft in rats, Chinese Journal of Traumatology, 14(1):46-52 Scopus


 


15. Saberivand, I. Karimi, L.A. Becker, A. Moghaddam, S. Azizi-Mahmoodjigh, M. Yousefi and S. Zavareh (2010) THE EFFECTS OF CANNABIS SATIVA L. SEED (HEMPSEED) IN THE VARIECTOMIZED RAT MODEL OF MENOPAUSE, Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology, 32(7): 467-473. ISI


 


16. Saeed Azizi, Amir-Abbas Farshid, Karim Mardani, and Hossein Farzaneh (2010) Sheep abomasal phytobezoariasis: The effect of breed, season and age with histopathological observations, International journal of veterinary Research, 4(2): 95-99. ISC


 


17. Saeed Azizi, Rahim Mohammadi, Keyvan Amini, Roza Fallah and Kiana Karegar (2010) Bridging small-gap peripheral nerve defect using silicone rubber chamber in the rat sciatic nerve transection model, Veterinary Research Forum, 1 (2) : 107-115.


 


18. M. Taghinejad-Roudbaneh, S.R. Ebrahimi, S. Azizi, P. Shawrang (2010) Effects of electron beam irradiation on chemical composition, antinutritional factors, ruminal degradation and in vitro protein digestibility of canola meal, Radiation Physics and Chemistry 79: 1264–1269. ISI


 


19. Saeed Azizi, Rahim Mohammadi, and Ibrahim Mohammadpour (2010) Surgical repair and management of congenital intestinal atresia in 68 calves, Veterinary Surgery, 39:115–120. ISI


 


20. Saeed Azizi; Farshid Sarrafzadeh Rezaei; Siamak Saifzadeh; and Bahram Dalir Naghadeh (2007) Associations between teat injuries and fistula formation in lactating dairy cows treated with surgery, J Am Vet Med Assoc, 231(11):1704-1708. ISI


 


 21. Saeed Azizi; R. Pir-Mohammadi; and F. Pour-Hasani (2007) A Two-Stage rumen cannulation technique in sheep, Journal of Animal and Veterinary Advances, 6(1):29-32. ISI


 


22. Azizi, S. and Yakhchali, M. (2006) Transitory lameness in sheep due to Hyalomma spp. infestation in Urmia, Iran, Small Ruminant Research, 63, 262-264. ISI


 


23. Azizi, Mahmoodjigh, Saeed and Sharife, Davood (2001) Volar, supracarpal exostosis (osteochondroma) as a cause of lameness in a horse: Indian Journal of Veterinary Surgery, Vol. 22(1) 50-51.


.24   النازبابایی، رسول پیرمحمدي و سعیدعزیزي (1389) مطالعه ترکیبات شیمیایی و تجزیه پذیری چوب صنوبر شیرین و انگور خام و عمل آوری شده با سود. مجله پژوهشهاي علوم دامی، شماره 1، جلد٤، صفحه­های 90-79 .


25.      فرين بابائي، رضا حيدري، مينو ايلخاني پور و سعيد عزيزي (1388) بررسي تأثير ملاتونين بر رفتار جنسي موش صحرايي نر مبتلا به ديابت. مجله ي غدد درون ريز ومتابوليسم ايران، دوره يازدهم، شماره ي ۲، صفحه هاي ۲۰۷- ۱۹۹.


26.      سعيد عزيزي محمودجيق ، بهرام دليرنقده و كامبيز احمديان (1384) مطالعه باليني لنگش ناشي از بيماري‌هاي موضعي انگشتي در گاوداري‌هاي شيري اطراف اروميه. مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، شماره­ی 3، دوره 60 ، صفحات 246-241. 


27.      سعيدعزيزي محمودجيق ، ايرج نوروزيان و پرويز اهورايي (1381) مطالعه باليني - آسيب‌شناسي بيماري درماتيت انگشتي پاپيلوماتوز در گاو شيري. مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران شماره­ی 1، دوره 57، صفحات77-71.


  


مقالات (کامل و خلاصه) ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی معتبر:32 مقاله


استاد راهنمای پایان­نامه­های دوره دکتری تخصصی:5 مورد


استاد راهنمای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه­ای:26 مورد


زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه : جراحی بافت نرم اسب ، لنگش، ترمیم اعصاب محیطی


 طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته: 


1.         شناسايي برخي عوامل اپيدميولوژيكي در ايجاد توپی گياهي در شيردان گوسفند هركي


2.         مطالعه باليني -آسيب‌شناسي لنگش گوسفند در شهرستان اروميه


 


فرصتهای مطالعاتی : دپارتمان علوم درمانگاهي و دامپروري دانشكده علوم دامپزشكي، دانشگاه ليورپول، انگلستان، به مدت هشت ماه از آگوست 2000 تا آوريل 2001. 


آدرس : ارومیه - کیلومتر 2 جاده سلماس درمانگاه و بیمارستان تخصصی دانشکده دامپزشکی- گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی


فاکس : 2777099-0443    تلفن : 2772193-0443        آدرس پست الکترونیکی :s.azizi@urmia.ac.ir