Sina Besharat

  سینا بشارت

تاریخ تولد 1357 
مقطع کارشناسی رشته آبیاری در دانشگاه ارومیه از سال 75 تا 79 - مقطع کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی در دانشگاه تربیت مدرس تهران از سال 79 تا 81 -

مقطع دکتری رشته علوم مهندسي آب، آبياري و زهكشي در دانشگاه تبریز از سال 84 تا 88 - عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه از سال 82

 

مدارک علمی دانشگاهی

مقطع کارشناسی رشته آبیاری در دانشگاه ارومیه از سال 75 تا 79 - مقطع کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی در دانشگاه تربیت مدرس تهران از سال 79 تا 81 - مقطع دکتری در دانشگاه تبریز از سال 84 تا 88

 

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

عضو هیات علمی گروه مهندسی آب - مسئول ارتباط با صنعت در پژوهشکده مهندسی آب

 

مرتبه علمی

استاديار گروه مهندسي آب

 

 عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی

عضو انجمن آبیاری و زهکشی- عضو انجمن آب ایران

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

 

1- بشارت، س. كوچك‌زاده، همايي، برآورد پارامتريک جبهه پيشروی آب در آبياری نواری با استفاده از رطوبت اوليه خاک.مجله علمي و پژوهشي تحقيقات مهندسی کشاورزی کرج. چاپ در تابستان 85.

 

2- بشارت،س. ناظمي، الف. صدرالديني، ع. اندازه گيري و مدل سازي جذب آب توسط ريشه، مجله علمي و پژوهشي دانش كشاورزي دانشگاه تبريز، تابستان 88.

 

 

 

3 - S. Besharat , On the Modeling of an Open Channel MEMS Based Capacitive Flow Sensor Sensors & Transducers, Journal Published: 30 November 2008.

 

4- S. Besharat , A. H. Nazemi, A. A. Sadraddini, Parametric modeling of root length density and root water uptake in unsaturated soil, TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, 2010.

 

 

 

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

 

 

 

 

 

1- بشارت، س. كوچك زاده،م. بررسي تاثير ارتفاع آب موجود در سطح خاك بر نفوذ. نخستين سمينار علمي و تخصصي دانشجوئي منابع آب و خاك ايران، دانشگاه اروميه ،1و2 آبان 81. 

 2- بشارت، س. بهترين معادله پيشروی آب در آبياری سطحی. كنفرانس چشم اندازی به کشاورزی شمالغرب کشور دانشگاه مهاباد، 2و3 ارديبهشت 83. 

 3- بشارت، س. كوچك‌زاده، همايي، برآورد پارامتريک جبهه پيشروی آب در آبياری سطحی خاک سنگريزهای. اولين كنفرانس ملی منابع آب خاک استان کرمان ،دانشگاه باهنر کرمان ، ايران، 21 و 22 ارديبهشت 83. 

4- ياسي، م. بشارت، س. طراحی ساخت و ارزيابی مدل آموزشی کانال سيه چشمه و سازه های وابسته. دومين کنفرانس ملی دانشجوئي منابع آب و خاك ايران، دانشگاه شيراز ،23و24اردیِبهشت 83.

 5- خليلي، ك. بشارت، س. تعيين نياز آبي گياه به وسيله لايسيمتر. دومين کنفرانس ملی دانشجوئي منابع آب و خاك ايران، دانشگاه شيراز ،23و24اردیبهشت 83.

 6- اسماعيلي، ا. بشارت، س. معيارهاي بهداشتي استفاده از لجن فاضلاب شهري در زمين. اولين كنفرانس سالانه مديريت منابع آب ايران، 26 و 27 آبان 83.

 7- بشارت، س. بهينه سازي مصرف آب در گلخانه جهت مديريت بهتر و بهبود كيفيت با استفاده از تانسيومتر. سمينار ملي تكنولوژي توليدات گلخانه‌اي، تابستان 84.

 8- احسان،م. بشارت، س. بررسی کاربرد G.I.S. در برآورد دبی سیلابی، مطالعه موردی حوضه آبخیزداری رودخانه روضه چایی در استای آذربایجان غربی. پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، 19-17 آبان ماه 84.

 9- بشارت، س. بهینه سازی مصرف آب در آبیاری سطحی در جهت مدیریت بهتر و بهبود کیفیت با استفاره از تانسیومتر. کارگاه فنی آبیاری سطحی مکانیزه، 13 آذر ماه 84.

 10- بشارت، س. كوچك‌زاده، م. کوره­پزان، الف. تعیین بهترین معادله پیشروی آب در آبیاری سطحی: با رویکرد فازی. کارگاه فنی آبیاری سطحی مکانیزه، 13 آذر ماه 84.

 11- بشارت، س. ارزیابی شبکه های عصبی در برآورد پارامتریک جبهه پیشروی آب در آبیاری نواری. دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، کرمان، 3-4 اسفند 84.

 12- بشارت، س. بهبود مدیریت آبیاری با استفاده از دستگاههای نوین. دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک،کرمان ، 3-4 اسفند 84.

 13- بشارت، س.زینال زاده،ک. بهینه سازی مصرف آب در شبکه های آبیاری با استفاده از تخصیص صحیح آب. همایش بین المللی آبیاری و زهکشی اهواز.12-14 اردیبهشت 85.

 14- بشارت، س. كوچك‌زاده، همايي، برآورد پارامتريک جبهه پيشروی آب در آبياری نواری با استفاده از رطوبت اولیه خاک. مجله علمي و پژوهشي، تحقیقات مهندسی کشاورزی کرج. چاپ در تابستان 85.

 15- دوستی،م. بشارت، س.بهینه‌سازی مصرف آب در مزرعه جهت مدیریت بهتر و بهبودکیفیت با TDR. دومین كنفرانس سالانه مديريت منابع آب اصفهان. زمستان 85.

 16- سلطانی ،ر . بشارت، س. ارائه شیوه جديد به منظورآبياري درختان ميوه و گياهان رديفي در جهت بهینه سازی انتقال و مصرف. دومینكنفرانس سالانه مديريت منابع آب اصفهان. زمستان 85.

 17- بشارت،س. بررسی آلاينده هاي آبهاي زيرزميني رشت و ارائه راهکار در جهت بهبود، اولین همایش آبهای زیر زیرزمینی، بهبهان، 85.

 18- خلیلی ک.بشارت،س.بررسی کفایت ایستگاه های باران سنجی و شعاع موثر هر ایستگاه ، نهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان، بهمن 86.

 19- بشارت،س. ناظمی، الف.صدرالدینی، ع. حل عددی معادلات حاکمبر جریان رطوبت و جذب ریشه در خاک ، نهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان، بهمن 86.

 20- دوستی، م. بشارت، س، مدیریت آب آبیاری در گلخانه با استفاده ازTDRجهت کاهش هزینه و افزایش راندمان آبیاری، پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مشهد، 6و7 شهریور 87.

21- بشارت، س ناظمی، الف.صدرالدینی، ع.شهمراد، ص. حل تحلیلی مدل دو بعدی جذب آب توسط ریشه درختان در خاک، سومین کنفرانس منابع آب ایران، دانشگاه تبریز، مهر 87.

22- دوستی، م. بشارت، س. اندازه گیری رطوبت خاک به روش انعکاس سنجی زمانی، سومین کنفرانس منابع آب ایران، دانشگاه تبریز، مهر 87.

23- رحیم پور، الف. بشارت، س. استفاده از GIS در برآورد تبخير و تعرق بروش پراستلي تيلور در حوضه نازلو چاي، سومین کنفرانس منابع آب ایران، دانشگاه تبریز، مهر 87.

24-بشارت،س. ناظمی، الف.صدرالدینی،ع.تاثير مشخصات فيزيكي و هيدروليكي خاك بر مدل جذب آب توسط ريشه بر اساس اندازه‌گيريهاي صحرايي، يازدهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه گرگان، 21 تا 23 تير 88.

 

 

 

 

 

 

25- S. Besharat , Improvement Management of Irrigation by Modern System,International ConferenceCSBE-CANADA,Accepted for 2006 .

 

 

 

26- S. Besharat , Simulating Soil Moisture by Integrating Root Water Uptake into Water Flow Models International Conference on University of Hohenheim, Stuttgart, GERMANY, Accepted for 2008.

 

 

 

27- S. Besharat , Evaluation of Effective Parameters for Water Uptake through Roots of Trees, International Conference on University of Hohenheim, Stuttgart,GERMANY, Accepted for 2008.

 

 

 

28 - S. Besharat , Comparing hydraulic conductivity through both inverted auger hole and constant head methods International Conference CSBE-CANADA Accepted for 2008.

 

 

 

29 - S. Besharat , Numerical solution of water flow in soil with root water uptake, Internationalgrounwater symposium, IHAR-ISTANBUL, Accepted for 2008.

 

 

 

30 - S. Besharat , On the Modeling of an Open Channel MEMS Based Capacitive Flow Sensor Sensors & Transducers, Journal Published: 30 November 2008.

 

 

 

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

 

آب و خاك و گياه - هیدرولیک - زهکشی - طراحی سیستمهای تحت فشار - نرم افزارهای تخصصی

 

 

 

 

 

همکاری در اجرای پروژه های علمی یا اجرایی

 

همکاری در طرح جامع مطالعات حوضه دریاچه ارومیه (ایران و هلند)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی آب

 

 

 

فاکس : 2779558 (0441)

 

تلفن : 2972359 (0441)

 

 

 

آدرس پست الکترونیکی :s.besharat@urmia.ac.ir