سعید نفیسی


دکتر سعید نفیسی متولد 20/2/1344 شهرستان تبریز- تحصیلات ابتدایی در عجب شیر - تحصیلات دوره دبیرستان را در ارومیه به پایان رسانید.در سال 1365 وارد رشته دکتری دامپزشکی ذانشگاه شیراز شد . در سال 1371 دکتری عمومی را در دانشگاه ارومیه به پایان رسانید .از سال 1371 در بخش فیزیولوژی به عنوان مربی مشغول به فعالیت می باشد .در سال 1991 به سبب مطالعات نظری در ارتباط با الکترومغناطیس موفق به اخذ پذیرش از دانشکده پزشکی هاروارد گردید ولی به علت مشکلات موفق به رفتن نشد .در سال 1377 در رشته دکتری تخصصی فیزیولوژی در دانشگاه ارومیه مشغول به تحصیل شد و در سال 1383 به عنوان استادیار در بخش فیزیولوژی دانشکده دامپزشکی مشغول فعالیت می باشد .عنوان پایان نامه تخصصی به مطالعه اثرات میادین الکترومغناطیس فرکانس متغییر به آنزیم ALT , AST و هیستوشیمی کبد بوده است .یادآوری می شود زمینه کاری دکتر نفیسی الکترومغناطیس می باشد و برای اولین بار جهان اثر شکل امواج الکتریکی مولد میدان الکترومغناطیس را در سیستم بیولوژیک مطرح نموده و در حال حاضر بر روی پروژه ای با مشارکت پروفوسور صدرخانلو مشغول به کار می باشد .

مدارک علمی دانشگاهی

دکتری دامپزشکی - دکتری تخصصی فیزیولوژی

 

دوره های تخصصی گذرانده

دکتری تخصصی فیزیولوژی 

 

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

عضو هیئت علمی 

 

مرتبه علمی

استاد یار 

 

تألیفات و ترجمه

کتاب فیزیولوژی مقایسه ای دستگاه گوارش 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

13 عنوان خلاصه مقاله 

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

8 عنوان 

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

بیوالکترومغناطیس

 

تدریس در دانشگاهها

آزاد ارومیه و سراسری