نام: شهناز

نام خانوادگی: فتحی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری

مرتبه علمی: مربی

گروه آموزشی: گیاهان دارویی

آدرس محل کار: دانشگاه ارومیه، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب میاندو اب

پست الکترونیک: sh.fathi@urmia.ac.ir

زمینه مطالعات علمی: سیتوژنتیک و فیزیولوژی گیاهان دارویی ( درکشتهای هیدروپونیک و کشت ارگانیک)

 

 

 

عنوان پایان نامه

1

پایان­نامه کارشناسی ارشـد(دانشگاه تبریز): مضاعف سازي سوماتيكي كروموزمهاي سيب زميني با استفاده از دوزهاي مختلف كلشيسين

2

رساله دکتری(دانشگاه تبریز): مقایسه تاثیرکشت های هیدروپونیک، ارگانیک و کشت با کود کامل شیمیایی روی عملکرد و متابولیت های ثانویه گیاه دارویی ریحان

  

مقالات چاپ شده در مجلات ISI  یا ISC

 

Noori, M., Ali, Javad., Fathi, Sh and Kashi, A. 2014. Evaluation the interactions effects between the Nutrition methods of Nitrogen On the various of quantitative traits in cucumber in Ilam province. EJABBR. V.4. PP.120-130

  

مقالات ارائه شده در سمينارها و يا كنفرانسهاي علمي داخلي

 

 

فتحی، ش و نوری، م. 1392. بررسی مصارف سنتی گیاه دارویی چله داغی در شهرستان شاهین دژ.همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی. جزیره قشم. ابان 92

 

  

مقالات ارائه شده درکنگره های ملی داخلي

 

 

فتحی، شهناز؛ سیروس مسیحا و جابر پناهنده. 1390. مضاعف سازی کروموزمهای لایه  L3 رقم دیپلوئید solanum commersonii و هيبريد تريپلوئيد (S.acaule × S.phureja)  سیب زمینی با استفاده از دزهای مختلف کلشیسین . كنگره بين المللي اصفهان.

 

فتحی، شهناز؛ سید جواد طالب زاده . 1390. جمع آوری و شناسایی علف های هرز باغی دارای خواص داروئی شهرستان شاهین دژ، کنگره ملی باغبانی، اصفهان.

 

 

فتحی، شهناز؛ سیروس مسیحا و جابر پناهنده. 1388.  مضاعف سازی کروموزوم های سیب زمینی با استفاده کلشیسین از طریق تیمار جوانه، کنگره ملی باغبانی، رشت  .

 

 

  فتحی، شهناز؛ سیروس مسیحا و جابر پناهنده . 1384. مضاعف سازی کروموزوم های سیب زمینی با استفاده از کلشیسین، از طریق تیمار بذر، کنگره ملی باغبانی، مشهد.

 

  

اجرای طرحهای تحقیقاتی

 

 

فتحی، ش و طالب زاده، س، ج، 1392. جمع اوری و شناسایی علفهای هرز باغی دارای خواص دارویی شهرستان شاهین دژ. دانشگاه پیام نور شاهین دژ.

  

اجرای کارگاه و پروژ عملی

 

راه اندازی  هرباريوم گياهي و طبقه بندی گیاهان در مرکز آموزش عالی شهید باکری

 

برگزاری کارگاههای آموزشی گیاهان داروئی در سازمان نظام مهندسی كشاورزي و منابع طبيعي  براي فارغ التحصيلان رشته كشاورزي در مياندوآب

 

برگزاری دو دوره کارگاههای آموزشی گیاهان داروئی در جهاد کشاورزی شاهین دژ

  

سابقه تدریس

1

مبانی گياهشناسي

2

مبانی فیزیولوژِی

3

اصول باغبانی

4

روشهای تکثیر و پرورش گیاهان دارویی و معطر

5

تولید گیاهان دارویی و معطر 1 و 2

6

عملیات کشامرزی

7

تشريح و مورفولوژي گياهي

  

عضویت در انجمن های علمی

1

انجمن علوم باغبانی