سيد جمال الدين  محسني زنوزي

استادیار گروه اقتصاد  

دانشکده اقتصاد و مدیریت

 

 

 آدرس پستی: ارومیه، کیلومتر 5/1 جاده سرو، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه


آدرس الکترونیکی: sj.mzonouzi@urmia.ac.ir


تلفن دفتر کار: 0441-2777040-3 : 274

سابقه تحصیلات :

دکتری : علوم اقتصادی (اقتصاد پولی و اقتصاد بخش­عمومی) ، دانشگاه تهران، مرداد 1387

کارشناسی ارشد پیوسته: معارف اسلامی و اقتصاد نظری، دانشگاه امام صادق (ع)، اسفند 1379

دیپلم:  ریاضی و فیزیک، دبیرستان والفجر تبریز، خرداد 1370

عنوان پایان­نامه کارشناسی ارشد: تحلیل آثار افزایش قیمت حامل­های انرژی بر سطح عمومی قیمتها در ایران (با روش داده ستانده)

عنوان رساله دکتری: قیمت دارایی­ها و نقش آن در مکانیسم انتقال پولی  مورد ایران 

 

سابقه تدریس:

از مهر 1386 تا مهر 1389: روش تحقیق، ارزیابی طرحهای اقتصادی، پول و بانکداری، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، نظام اقتصادی صدر اسلام، نظام­های اقتصادی.

از مهر 1387 تاکنون: اقتصاد بخش عمومی، برنامه­ریزی اقتصادی.

از مهر 1390 تاکنون: اقتصاد توسعه، اقتصاد ايران.

از مهر 1388 تاکنون: موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی (کارشناسی­ارشد)

 

مسولیتهای اجرایی:

سرپرست­گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه، از 6/9/1391 تاکنون

معاون آموزشی­گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه، از 1/9/1389 تا 30/8/1391

مسئول راه­اندازی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز زنوز، از 15/6/1385 تا 15/6/1386

کارشناس بازاریابی و صادرات مواد پلیمری (پلی­استایرن)، شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، از 7/3/1380  تا  30/9/1381

 

شرکت در سینمارها و کنفرانس­ها:

محسني زنوزي، حسن حيدري و موسي دلنواز، سيستمهاي پولي اسلامي و بحرانهاي مالي جهاني: مطالعه موردي ايران، همايش چالشهاي بازارهاي مالي ايران و ديدگاه اقتصاد اسلامي، دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه اروميه، 19 مهر 1391. 

محسني زنوزي و سيد سجاد جامعي، بررسی نقش بانكهاي استان در توسعه بخشهاي مختلف اقتصادي استان آذربايجان غربي، اولين كنفرانس ملي اقتصاد اروميه، دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه اروميه، خرداد 1391.  

محسني زنوزي و مهران كيانوند، بررسی راهکار کاربرد کارتهای اعتباری از دیدگاه شریعت اسلام ،22مین همایش بانکداری اسلامی،موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، شهریور 1390.

  محسني زنوزي، کیومرث شهبازی و مریم ایرجی، بهره­وری نیروی کار و سیاست ارزی مناسب پس از هدفمندسازی یارانه­­ها، 21مین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی،  اردیبهشت 1390.

    محسني زنوزي، نقش فرهنگ در توسعه اسلامی ایران، دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه،   دانشگاه فردوسی مشهد، ارديبهشت 1389.

محسني زنوزي، بررسي سياست‌هاي مناسب پولي براي تثبيت اقتصادي در ايران با تأكيد بر قيمت دارايي‌ها،  19امین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، ارديبهشت 1388.

 

 

 

مقالات پژوهشی:

محسني زنوزي،"سياست پولي و تغييرات قيمت دارايي ها"،دو فصلنامه اقتصاد پولي و مالي، شماره2، سال 18، پاييز و زمستان 1390.   

محسني زنوزي، پريسا جوهري و عليرضا هلالي، "بررسی همگرايي بلندمدت نرخ سود بانكي با بازدهي بازار سهام در ايران"، دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی،سال سوم، شماره اول، پاييز و زمستان 1390، صص35-47.    http://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/node/60

 

  M. Zonouzi, M.S.Hasemi, and N. Faraji, The relationship between budget deficit and inflation in Iran, Iranian Economic Review, V.15, N.28, Winter 2011, pp.117-133 

 

فرزين وش، اسدالله و محسني زنوزي، سيد جمال الدين، "نقش قیمت دارایی ها در مکانیسم انتقال پولی ایران"، نامه اقتصادی مفید،72، ج5، ش1،تیر 1388، ص3-32.http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/543450

 

راهنمايي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد:

خانم مريم ايرجي: بررسی تاثیر نرخ ارز واقعی روی بهره وری نیروی کار در ایران، بهمن 1390.

خانم فاطمه باقرزاده آذرتنوع­سازی پرتفلیوی بین­المللی: شواهدی از کشورهای تولیدکننده نفت­خام خاورمیانه، شهريور 1390. 

خانم فاطمه طایفه­جباری: بررسی اثر شوک سیاستهای پولی و مالی بر تولید واقعی در ایران، شهريور1390

زمینه­های پژوهشی:  

 

 اقتصاد پولی، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد اسلامی،  تحلیل داده  ستانده