دکتر سید میثم ابطحی

Dr. Seyyed Meysam Abtahi

مدارک تحصیلی:

1- دکتری عمومی دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

2- دکتری تخصصی (PhD) ایمنی شناسی، دانشگاه ارومیه

مرتبه علمی : استادیار 

بازدید کننده محترم، جهت دسترسی به رزومه اینجانب بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید: